Translation of "outside interests" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

So, leaving aside anybody outside the European Union, we have to balance those interests.
Haluaisin myös tietää, saavuttavatko nämä edut kaikki ne alueet, joilla naiset eniten niitä tarvitsevat.
MEPs set to face new rules on outside interests should be left until later.
UUSELINTARVIKKEET tekevät tuloaan eurooppalaisten kauppojen hyllyille.
Co operatives operate in the interests of their members, who are at the same time users, and they are not managed in the interests of outside investors.
Osuuskunnat toimivat jäsentensä jotka ovat samalla osuuskunnan palveluiden käyttäjiä etujen mukaisesti, eikä niitä johdeta ulkopuolisten sijoittajien etujen mukaisesti.
China is the EU's third largest trading partner outside Europe, which makes the Chinese market particularly important for European shipping interests.
Kiina on EU n kolmanneksi tärkein kauppakumppani Euroopan ulkopuolella, minkä vuoksi Kiinan markkinat ovat Euroopan varustamoalan etujen kannalta erityisen keskeiset.
It is not only about defending each other's territory against outside attackers together, but also about being able to intervene in defence of our own interests outside of NATO's and the EU's territories.
Kyse ei ole pelkästään kunkin oman alueen yhteisestä puolustamisesta ulkopuolista hyökkääjää vastaan, vaan myös siitä, että on voitava ryhtyä omien etujen nimissä toimiin Naton ja EU n alueiden ulkopuolella.
The longer Britain remains outside the euro zone, the greater the risk that British influence will be reduced and British interests undermined.
ISÍ3 Uskotteko henkilökohtaisesti, että Britannian etujen mukaista olisi liittyä pikaisesti euroalueeseen ?
This is the only way, Mr President, that the European Union will be able to avoid having its policies dictated by outside interests.
Arvoisa 'puhemies, vain tällä tavalla Euroopan unioni pystyy välttämään sen, että ulkopuoliset intressiryhmät sanelevat sen poliittiset valinnat.
It is not just a matter of protecting our interests, because stocks outside our 200 mile limit can be affected by our activities.
Kyse ei ole vain omien etujemme suojelemisesta, koska 200 meripeninkulman rajamme ulkopuolella oleviin kalavaroihin voidaan vaikuttaa meidän toimillamme.
If it is outside, go outside.
Jos se on ulkona, mene ulos.
I fear that if we take this final decision now, Mr President, you will be left with a kind of feeling that you have been acting on behalf of interests outside this House and not the interests of Members themselves.
Maanantaina kä vimme budjettivaliokunnassa jälleen nelituntisen keskustelun, johon parlamentin jäsen Fabre Äubrespy ei katsonut aiheelliseksi osallistua.
Outside?
Ulkonako?
Outside?
Ulos?
Outside.
Ulkona
Outside?
Mikset sisäpuolella?
Outside?
Ulkopuolelleko?
Outside.
Ulos täältä.
Outside!
Avatkaa!
Naturally I was on the outside. The outside?
Olin ulkopuolella.
The Council building is reserved for the use of the Coun cil and its members and no outside commercial interests have access to it or its facilities.
Neuvostolta kysytään, onko se tietoinen turkkilaisjoukkojen tunkeutumisesta assyrialaisten alueille Irakissa ja mitä toimenpiteitä se aikoo toteuttaa, jotta Turkki kunnioittaisi assyrialaisten yhteisölle oikeutetusti kuuluvia tärkeimpiä ihmisoikeuksia.
Interests
Kiinnostuksen kohteet
They could immerse themselves totally in their most intense personal interests and completely ignore information on what is happening in their communities, their countries and the world outside.
He saattavat uppoutua täysin oman mielenkiintonsa mukaisiin kohteisiin ja jättää kokonaan ottamatta huomioon sen, mitä heidän yhteisössään, maas saan tai ulkopuolisessa maailmassa tapahtuu.
Wait outside.
Odota ulkona.
Right outside.
Tuossa ulkona.
Come outside.
Tule ulos.
Tom's outside.
Tomi on ulkona.
Tom's outside.
Tomi on ulkopuolella.
Outside Catalonia
Kaliforniausa. kgm
Outside color
Ulkoväri
outside range
alueen ulkopuolella
Get outside.
Lähde siis ulos.
Wait outside.
Odottakaa ulkona.
Outside, please.
Ulkopuolella.
Go outside.
Ulos. Miksi...
Look outside.
Katso ulos!
Outside, Connie.
Häivy, Connie.
Wait outside.
Odottakaa tuolla ulkona.
Stepped outside.
Meni ulos.
Driver's outside.
Kuljettaja odottaa ulkona.
From outside.
Se tulee ulkoa.
Outside, please.
Voisitteko poistua?
Outside, please!
Ulkopuolelle!
Come outside!
Tule ulos talosta.
Boys, outside.
Menkää ulos.
(Hoofbeats outside)
Kääntykää toiselle tielle!
(Shouting outside)
Joosua?

 

Related searches: Outside Business Interests - Interests Outside - Engage In Outside Interests - Disclose Any Outside Interests - Pursue Outside Interests - Pursue Other Interests Outside Of - Have Outside Business Interests - Width Outside To Outside - Personal Interests - Business Interests -