Translation of "outstanding success" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Outstanding - translation : Outstanding success - translation : Success - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The one outstanding common policy success of the Union has been, and continues to be, the common agricultural policy.
Maanmiestemme tällä hetkellä pohtima kysymys on yk sinkertaisuudessaan seuraava unioni, minkä tähden?
Albania s success in reducing inflation, from a high of 237 per cent in 1992 to 8 per cent in 1998, has been an outstanding achievement.
Albania on onnistunut inflaation torjunnassa erinomaisesti inflaatio hidastui vuoden 1992 237 prosentista 8 prosenttiin vuonna 1998.
Outstanding Bugs
Selvittämättömät vikailmoitukset
Outstanding payments
Lähitulevaisuuden maksut
Outstanding deposits
Käteistalletus
' outstanding commitments
1 Maksattamatta
Amounts outstanding '
Maksamatta jääneet osat '
This really is an outstanding success, a result of her work of which you are entitled to be proud, and I warmly congratulate her on it.
Tämä on todellakin aivan erinomainen saavutus, tulos hänen työstään, josta voi olla oikeutetusti ylpeä, ja siksi onnittelen häntä sydämellisesti !
9 million documents outstanding in France 11 million outstanding in Germany.
Yhdeksän miljoonaa asiakirjaa selvittämättä Ranskassa, 11 miljoonaa Saksassa.
Date Outstanding transactions
Päivämäärä Avoimet operaatiot
4.5 Outstanding issues
4.5 Avoinna olevat kysymykset
Commitments currently outstanding
Tosi asiallisesti maksamatta
Community borrowing outstanding
Yhteisön liikkeessä oleva lainakanta
Outstanding Customs Debts
Maksamattomat tullivelat
Outstanding issues at end of reporting period Outstanding issues at end of reporting period Outstanding issues at end of previous reporting period Outstanding issues at end of previous reporting period
Kanta edellisen ti lastointikauden lo pussa Kanta edellisen ti lastointikauden lo pussa Bruttomääräiset emissiot tilastointi kaudella Nettomääräiset emissiot tilastointi kaudella
The 1998 budget is only going to be a success if outstanding questions not resolved in the 1997 budget are resolved. These points have been made by others.
Aihe on tärkeä. Se ei innosta väkijoukkoja, kuten liian usein käy, sillä läsnä ovat vain tavanomaiset henkilöt, eli budjettivaliokunnan jäsenet, komissaari Liikanen ja budjettivaliokunnan hallintovirkamiehet.
Outstanding amounts Compilation method
Kannoilla painotettu keskiarvo Keskiarvo
All banks Outstanding amounts
Otanta Kaikki pankit Kantatiedot
All banks Outstanding amounts
Tiedon kokoamismenetelmä
Business coverage Outstanding amounts
Kannoilla painotettu keskiarvo
Outstanding amounts Compilation method
Kantatiedot Tiedon kokoamismenetelmä
Outstanding amount indicator number
Olemassa olevaa liiketoimintaa kuvaavan indikaattorin numero
Article 13 Outstanding issues
13 artikla Avoimet kysymykset
Article 15 Outstanding issues
15 artikla Avoimet kysymykset
Comments on outstanding issues
Huomioita vielä avoimista kysymyksistä
Commit ments currently outstanding
Tosi asiallisesti maksamatta
An outstanding artistic achievement.
Todella taiteellisia.
Outstanding from previous quarter
Saatavat edelliseltä vuosineljännekseltä
Their success will be Europe s success.
Heidän menestykselleen perustuu myös Euroopan menestys.
Success in war, success in peacetime.
Sodassa ja rauhassa.
Success? How am I a success?
Mistä menestyksestä?
In the case of outstanding loans including guarantees of any kind indicate the amount outstanding
Jäljellä olevien lainojen ja takausten osalta on ilmoitettava maksamaton määrä.
1 Provisions for outstanding commitments
1 Maksettavat sitoumuksiin käytettävät varaukset
Outstanding amounts and new business
Kantatiedot ja uusi liiketoiminta
Outstanding electronic money represented only
Vuoden 2007 lopussa sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoita oli 20 ja 127 yritykselle oli myönnetty poikkeus .
a reduction in outstanding commitments
Maksamatta olevat määrät ovat vähentyneet.
There remain the outstanding debts.
Komissio ei kiistä tätä.
Amount outstanding at 31 December
Maksettava määrä 31 päivänä joulukuuta miljoonaa ecua
Total commitments outstanding at 31.12.1994
Maksatettavina olevat maksusitoumukset 31.12.1994 yhteensä
Numerous questions are still outstanding.
Useat kysymykset ovat kuitenkin yhä avoinna.
We have three outstanding problems.
Meillä on kolme merkittävää ongelmaa.
They have outstanding universal value.
Niillä on ainutlaatuinen yleismaailmallinen arvo.
It was an outstanding achievement.
Tämä oli erinomainen saavutus.
Many issues are still outstanding.
Monet kysymykset on vielä selvittämättä.
She was an outstanding actress.
Hän oli lahjakas komedienne.

 

Related searches: Outstanding Success - With Outstanding Success - Outstanding Sales Success - Outstanding Success Stories - Outstanding Success Rate - Achieve Outstanding Success - Achieved Outstanding Success - Outstanding Track Record Of Success - Outstanding Commercial Success - Success Breeds Success -