Translation of "rogue wave" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Rogue - translation : Rogue wave - translation : Wave - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Rogue
RogueGenericName
Rogue like Games
Rogue tyyliset pelitName
The Rogue River?
Roistolassako?
Will they pursue battles with other rogue states?
Jatkavatko he taisteluja toisten roistovaltioiden kanssa?
You tell us you're a doctor, you rogue?
Väitättekö te roisto olevanne lääkäri?
Your sacred duty, rogue, is to your king!
Teillä on pyhä velvollisuus vain kuningastanne kohtaan, roisto!
WAVE
WAVE
Wave
Aalto
Wave...
Aalto...
It's the few bad apples, the few rogue soldiers.
muutama villiintynyt sotilas.
I always knew you were a nasty, vulgar rogue.
Olette todellakin raakalainen.
We're havin' a heat wave A tropical heat wave
Nyt hellettä jatkuu Ja kuumuutta jatkuu
Wave speed
Aallon nopeus
Wave size
Aallon koko
Wave Export
Kappale kopioituComment
New Wave
New Wave
Wave Filter
Wave suodinName
Horizontal Wave
Vaaka aalto
Vertical Wave
Pystysuuntainen aalto
First wave
Ensimmäinen vaihe
Wave goodbye.
Ham, vilkuta hyvästiksi.
continuous wave
continuous wave (jatkuva aalto (laserit))
Wave spectra
Aaltospektrit
She started a heat wave By letting her seat wave
Hän aloitti helteen Noin liikkeellä lanteen
Now, you take the rogue elephant, for instance. Excuse me, Major.
Esimerkiksi villi elefantti...
Gnome Wave Cleaner
Gnome Wave Cleaner
Fucking heat wave!
Vitun lämpöaalto!
K3b Wave Decoder
K3b n Wave purkajaComment
3.1 Wave Spectra
3.1 Aaltospektrit
Wave to him.
Heiluta kättäsi.
Wave your hands!
Vilkuttakaa!
New cancer vaccine can teach the immune system to 'see' rogue cells
Uusi syöpärokote voi opettaa immuunijärjestelmää tunnistamaan vahingolliset solut
Vaccine teaches immune system to recognise rogue cells as part of treatment
Rokote opettaa immuunijärjestelmää tunnistamaan vahingolliset solut osana hoitoa
Can they be trusted to bring their own rogue operators under control?
Voidaanko luottaa siihen, että ne tuovat esille omissa maissaan esiintyvät rikolliset toimijat?
We were, however, expecting these objections from, for example, the rogue states.
Odotimme kuitenkin vastustuksen tulevan ?roistovaltioilta?.
Lead 1 Square Wave
Johto 1 Kanttiaalto
Bitmap Wave Screen Saver
Bittikartta aalto näytönsäästäjä
Make a big wave.
Tee suuri aalto.
Tropical heat wave Dadadadata
Nyt kuumuutta jatkuu
A tropical heat wave
Nyt kuumuutta jatkuu
A veritable heat wave.
Oikea keskikesän sää.
Well, wave to him.
Vilkuta hänelle.
(1) Passive millimetre wave Passive millimetre wave systems form an image from the natural millimetre wave radiation emitted by the body, or reflected from the surroundings.
(1) Passiivinen millimetriaaltosäteily Passiivisilla millimetriaaltojärjestelmillä muodostetaan kuva kehon luonnollisen tai ympäristöstä heijastuvan millimetriaaltosäteilyn avulla.
Active millimetre wave imaging systems
Aktiivinen millimetriaaltokuvantaminen
Shift to the next wave.
Suunta 140.

 

Related searches: Q Wave, R Wave, T Wave - Rogue Wave - Wave After Wave - Wave A Small Wave - Wave Upon Wave - R-wave-r-wave Interval - Rogue - Rogue Trader - Rogue State - Gone Rogue -