Translation of "sands" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Sands - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Natural sands of all kinds, whether or not coloured (excl. silica sands, quartz sands, gold and platinum bearing sands, zircon, rutile and ilmenite sands, monazite sands, and tar or asphalt sands)
Kaikenlainen luonnonhiekka, myös värjätty (paitsi kvartsihiekka, kulta ja platinapitoinen hiekka, sirkoni , rutiili ja ilmeniittihiekka, monatsiittihiekka ja terva tai asfalttihiekka)
Natural sands of all kinds, whether or not coloured (excl. silica sands, quartz sands, gold and platinum bearing sands, zircon, rutile and ilmenite sands, monazite sands, and tar or asphalt sands)
Koksikivihiili, myös jauhettu (ei kuitenkaan yhteenpuristettu)
Silica sands and quartz sands
sementtiklinkkerit
Silica sands and quartz sands
murskaamattomat ja jauhamattomat
Silica sands and quartz sands
aluminaattisementti
Silica sands and quartz sands
kaksois ja kompleksisilikaatit, mukaan lukien aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät
Oil sands or rather I should say tar sands
Öljyhiekka tai mieluummin tervahiekka
Silica sands and quartz sands, whether or not coloured
Kaikenlainen luonnonhiekka, myös värjätty (paitsi kvartsihiekka, kulta ja platinapitoinen hiekka, sirkoni , rutiili ja ilmeniittihiekka, monatsiittihiekka ja terva tai asfalttihiekka)
Silica sands and quartz sands, whether or not coloured
Antrasiitti, myös jauhettu, jossa haihtuvan aineen määrä kuivasta kivennäisaineettomasta tuotteesta laskettuna on suurempi kuin 10 prosenttia mutta enintään 14 prosenttia (ei kuitenkaan yhteenpuristettu)
To the sands?
Hietikoille?
Across the desert sands
Takana aavikon
Quartz (excl. quartz sands)
Kvartsi (paitsi luonnonhiekka)
Quartz (excl. quartz sands)
Bituminen kivihiili, myös jauhettu (ei kuitenkaan yhteenpuristettu ja koksikivihiili)
Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal bearing sands of Chapter 26
Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös värjätty tai klinkkereinä
Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal bearing sands of Chapter 26
Luonnonsteatiitti, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamallatai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksikappaleiksi tai laatoiksi talkki
Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal bearing sands of Chapter 26
emulsiot
Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal bearing sands of Chapter 26
valkosementti, myös keinotekoisesti värjätty
Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal bearing sands of Chapter 26
Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt
I often go along the sands.
Ajan usein rantaa pitkin.
Whiter Sands! Todday was hardly recognisable!
Saarta tuskin tunsi.
New vegetation rises from the sands.
Uusi kasvillisuus nousee hiekasta.
Tar Sands are found mainly in Canada.
Öljyhiekkaa löytyy pääasiassa Kanadasta.
Bituminous or oil shale and tar sands
Bitumi tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka
bituminous or oil shale and tar sands
jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet
Bituminous or oil shale and tar sands
EPÄORGAANISET EMÄKSET JA METALLIOKSIDIT, HYDROKSIDIT JA PEROKSIDIT
Bituminous or oil shale and tar sands
heptakloorifluoripropaanit
Bituminous or oil shale and tar sands
fosforitrikloridi
Bituminous or oil shale and tar sands
Fosfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei kuitenkaan ferrofosfidi
Bituminous or oil shale and tar sands
Jodidit ja jodidioksidit (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)
So they decided to call it oil sands.
Siksi sitä päätettiin kutsua öljyhiekaksi.
AC 140 Triethylamine catalyst for setting foundry sands
AC 140 Kaavaushiekan kovettamisessa käytetyt trietyyliamiinikatalyytit
Developing tar sands and coal shale is the equivalent.
Öljyhiekan ja hiililiuskeen kehittäminen on vastaavaa.
I figured I'd head down to the southern sands.
Ajattelin suunnata eteläisille hietikoille.
For instance, there is unconventional oil Tar Sands and Shale.
Otetaan esimerkiksi epätavanomainen öljy, kuten öljyhiekka ja öljyliuske.
Sammy, take her across Maha, along the sands it will be quicker.
Sammy, aja rannan kautta, se on nopeampaa.
If we could get a message to the air base at Sands.
Jos saisimme viestin Sandsin ilmatukikohtaan.
Even beach volley at the sands of Copacabana did not interest the audience.
Edes rantalentopallo Copacaban hiekalla ei ole kiinnostanut yleisöä.
The tar sands could threaten not just a large section of the boreal.
Tervahiekat eivät uhkaa vain suurta osaa boreaalista metsää.
Thou sands of tonnes of small fish are discarded annually in the seas.
Tuhansia tonneja pikkukalaa heitetään vuosittain mereen.
Sergeant, I want you to phone the commanding officer at Sands Air Base.
Konstaapeli, soita komentavalle upseerille Sandsin ilmatukikohtaan.
And we need to all gather together and say no to the tar sands.
Meidän kaikkien tulee yhdessä sanoa EI tervahiekalle.
Do you remember walking along the sands just after the tide had gone out?
Muistatko, kun kävelimme hiekalla laskuveden aikaan?
Fort McMurray Alberta, Canada The tar sands are probably one of the biggest industrial projects in the history of mankind. The tar sands are the largest, most destructive environmental project on the planet right now.
Jos olet riippuvainen tällaisesta tuonnista, se tarkoittaa, että olet jo tyhjentänyt oman maisemasi kyseisestä resurssista.
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
Puhdistus ja tai yksi tai useampi tietty käsittely lisäyksen 1
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
Luonnonbitumi ja asfaltti bitumi tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka asfaltuth ja asfalttikivi

 

Related searches: Oil Sands - Tar Sands - Sands - Shifting Sands - Sands Of Time - Mineral Sands - Tar Sands Oil - Pristine Sands - Oil Sands Operations - Oil Sands Development -