Translation of "tar sands" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Sands - translation : Tar sands - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Oil sands or rather I should say tar sands
Öljyhiekka tai mieluummin tervahiekka
Tar Sands are found mainly in Canada.
Öljyhiekkaa löytyy pääasiassa Kanadasta.
Bituminous or oil shale and tar sands
Bitumi tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka
bituminous or oil shale and tar sands
jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet
Bituminous or oil shale and tar sands
EPÄORGAANISET EMÄKSET JA METALLIOKSIDIT, HYDROKSIDIT JA PEROKSIDIT
Bituminous or oil shale and tar sands
heptakloorifluoripropaanit
Bituminous or oil shale and tar sands
fosforitrikloridi
Bituminous or oil shale and tar sands
Fosfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei kuitenkaan ferrofosfidi
Bituminous or oil shale and tar sands
Jodidit ja jodidioksidit (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)
Natural sands of all kinds, whether or not coloured (excl. silica sands, quartz sands, gold and platinum bearing sands, zircon, rutile and ilmenite sands, monazite sands, and tar or asphalt sands)
Kaikenlainen luonnonhiekka, myös värjätty (paitsi kvartsihiekka, kulta ja platinapitoinen hiekka, sirkoni , rutiili ja ilmeniittihiekka, monatsiittihiekka ja terva tai asfalttihiekka)
Natural sands of all kinds, whether or not coloured (excl. silica sands, quartz sands, gold and platinum bearing sands, zircon, rutile and ilmenite sands, monazite sands, and tar or asphalt sands)
Koksikivihiili, myös jauhettu (ei kuitenkaan yhteenpuristettu)
Developing tar sands and coal shale is the equivalent.
Öljyhiekan ja hiililiuskeen kehittäminen on vastaavaa.
For instance, there is unconventional oil Tar Sands and Shale.
Otetaan esimerkiksi epätavanomainen öljy, kuten öljyhiekka ja öljyliuske.
The tar sands could threaten not just a large section of the boreal.
Tervahiekat eivät uhkaa vain suurta osaa boreaalista metsää.
And we need to all gather together and say no to the tar sands.
Meidän kaikkien tulee yhdessä sanoa EI tervahiekalle.
Fort McMurray Alberta, Canada The tar sands are probably one of the biggest industrial projects in the history of mankind. The tar sands are the largest, most destructive environmental project on the planet right now.
Jos olet riippuvainen tällaisesta tuonnista, se tarkoittaa, että olet jo tyhjentänyt oman maisemasi kyseisestä resurssista.
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
Puhdistus ja tai yksi tai useampi tietty käsittely lisäyksen 1
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
Luonnonbitumi ja asfaltti bitumi tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka asfaltuth ja asfalttikivi
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltjtes and asphaltic rocks
Luonnonbitumi ja asfaltti bitumi tai öljyliuskc ja bitumipitoincn hiekka asfaltiitit ja asfalttikivi
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltics and asphaltic rocks
Kalastus , maatalous ja maaseutuministeriön huomautukset
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
Luonnonbitumi ja asfaltti bitumi tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka asfaltiitit ja asfalttikivi
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
fosforisulfidit, kaupallinen fosforitrisulfidi
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
tetraklooridifluorietaanit
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
Erinäiset kemialliset tuotteet eivät kuitenkaan seuraavat
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
fosforitrikloridioksidi (fosforyylitrikloridi)
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
virtsa aineella kiinteytetty
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
ex 31 ryhmä
This is the Alberta tar sands, the largest oil reserves on the planet outside of Saudi Arabia.
Täällä ovat Albertan tervahiekat, planeettamme suurimmat öljyvarannot Saudi Arabian ulkopuolella.
No tar sands mine has actually ever been denied approval, so it is essentially a rubber stamp.
Kaikki tervahiekkakaivokset on hyväksytty, kyse on lähinnä kumileimasinmenetelmästä.
Silica sands and quartz sands
sementtiklinkkerit
Silica sands and quartz sands
murskaamattomat ja jauhamattomat
Silica sands and quartz sands
aluminaattisementti
Silica sands and quartz sands
kaksois ja kompleksisilikaatit, mukaan lukien aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät
If you are investing in tar sands or shale oil, then you have a portfolio that is crammed with sub prime carbon assets.
Jos sijoitatte öljyhiekkaan tai öljyliuskeeseen, salkkunne on täynnä sub prime hiiliosakkeita.
Silica sands and quartz sands, whether or not coloured
Kaikenlainen luonnonhiekka, myös värjätty (paitsi kvartsihiekka, kulta ja platinapitoinen hiekka, sirkoni , rutiili ja ilmeniittihiekka, monatsiittihiekka ja terva tai asfalttihiekka)
Silica sands and quartz sands, whether or not coloured
Antrasiitti, myös jauhettu, jossa haihtuvan aineen määrä kuivasta kivennäisaineettomasta tuotteesta laskettuna on suurempi kuin 10 prosenttia mutta enintään 14 prosenttia (ei kuitenkaan yhteenpuristettu)
The tar sands toxins are in the food chain, and this is causing cancer rates up to 10 times what they are in the rest of Canada.
Tervahiekan myrkyt joutuvat ruokaketjuun, ja ihmisiä sairastuu syöpään kymmenen kertaa enemmän kuin muualla Kanadassa.
To the sands?
Hietikoille?
Across the desert sands
Takana aavikon
Quartz (excl. quartz sands)
Kvartsi (paitsi luonnonhiekka)
Quartz (excl. quartz sands)
Bituminen kivihiili, myös jauhettu (ei kuitenkaan yhteenpuristettu ja koksikivihiili)
oil sands is a P.R. created term so that the oil companies wouldn't be trying to promote something that sounds like a sticky tar like substance that's the world's dirtiest oil.
öljyhiekka on PR termi, etteivät öljy yhtiöt näyttäisi yrittävän edistää jotain tahmaista, tervamaista ainetta, maailman likaisinta öljyä.
Tar?
Tervaa?
Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal bearing sands of Chapter 26
Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltainen hydraulinen sementti, myös värjätty tai klinkkereinä
Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal bearing sands of Chapter 26
Luonnonsteatiitti, myös karkeasti lohkottu tai ainoastaan sahaamallatai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksikappaleiksi tai laatoiksi talkki

 

Related searches: Tar Sands - Tar Sands Oil - Canadian Tar Sands - Heavy Oil Tar Sands - In Tar Sands - Tar Sands And Oil Shale - Oil In Tar Sands - Oil From Tar Sands - Tar Sands Mining - Tar Sands And Heavy Oil -