Translation of "tar sands oil" to Finnish language:


  Dictionary English-Finnish

Sands - translation : Tar sands oil - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Oil sands or rather I should say tar sands
Öljyhiekka tai mieluummin tervahiekka
Bituminous or oil shale and tar sands
Bitumi tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka
bituminous or oil shale and tar sands
jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet
Bituminous or oil shale and tar sands
EPÄORGAANISET EMÄKSET JA METALLIOKSIDIT, HYDROKSIDIT JA PEROKSIDIT
Bituminous or oil shale and tar sands
heptakloorifluoripropaanit
Bituminous or oil shale and tar sands
fosforitrikloridi
Bituminous or oil shale and tar sands
Fosfidit, myös kemiallisesti määrittelemättömät, ei kuitenkaan ferrofosfidi
Bituminous or oil shale and tar sands
Jodidit ja jodidioksidit (ei kuitenkaan epäorgaaniset ja orgaaniset elohopeayhdisteet)
For instance, there is unconventional oil Tar Sands and Shale.
Otetaan esimerkiksi epätavanomainen öljy, kuten öljyhiekka ja öljyliuske.
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
Puhdistus ja tai yksi tai useampi tietty käsittely lisäyksen 1
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
Luonnonbitumi ja asfaltti bitumi tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka asfaltuth ja asfalttikivi
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltjtes and asphaltic rocks
Luonnonbitumi ja asfaltti bitumi tai öljyliuskc ja bitumipitoincn hiekka asfaltiitit ja asfalttikivi
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltics and asphaltic rocks
Kalastus , maatalous ja maaseutuministeriön huomautukset
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
Luonnonbitumi ja asfaltti bitumi tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka asfaltiitit ja asfalttikivi
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
fosforisulfidit, kaupallinen fosforitrisulfidi
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
tetraklooridifluorietaanit
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
Erinäiset kemialliset tuotteet eivät kuitenkaan seuraavat
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
fosforitrikloridioksidi (fosforyylitrikloridi)
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
virtsa aineella kiinteytetty
Bitumen and asphalt, natural bituminous or oil shale and tar sands asphaltites and asphaltic rocks
ex 31 ryhmä
This is the Alberta tar sands, the largest oil reserves on the planet outside of Saudi Arabia.
Täällä ovat Albertan tervahiekat, planeettamme suurimmat öljyvarannot Saudi Arabian ulkopuolella.
Tar Sands are found mainly in Canada.
Öljyhiekkaa löytyy pääasiassa Kanadasta.
Natural sands of all kinds, whether or not coloured (excl. silica sands, quartz sands, gold and platinum bearing sands, zircon, rutile and ilmenite sands, monazite sands, and tar or asphalt sands)
Kaikenlainen luonnonhiekka, myös värjätty (paitsi kvartsihiekka, kulta ja platinapitoinen hiekka, sirkoni , rutiili ja ilmeniittihiekka, monatsiittihiekka ja terva tai asfalttihiekka)
Natural sands of all kinds, whether or not coloured (excl. silica sands, quartz sands, gold and platinum bearing sands, zircon, rutile and ilmenite sands, monazite sands, and tar or asphalt sands)
Koksikivihiili, myös jauhettu (ei kuitenkaan yhteenpuristettu)
Developing tar sands and coal shale is the equivalent.
Öljyhiekan ja hiililiuskeen kehittäminen on vastaavaa.
oil sands is a P.R. created term so that the oil companies wouldn't be trying to promote something that sounds like a sticky tar like substance that's the world's dirtiest oil.
öljyhiekka on PR termi, etteivät öljy yhtiöt näyttäisi yrittävän edistää jotain tahmaista, tervamaista ainetta, maailman likaisinta öljyä.
If you are investing in tar sands or shale oil, then you have a portfolio that is crammed with sub prime carbon assets.
Jos sijoitatte öljyhiekkaan tai öljyliuskeeseen, salkkunne on täynnä sub prime hiiliosakkeita.
The tar sands could threaten not just a large section of the boreal.
Tervahiekat eivät uhkaa vain suurta osaa boreaalista metsää.
So they decided to call it oil sands.
Siksi sitä päätettiin kutsua öljyhiekaksi.
And we need to all gather together and say no to the tar sands.
Meidän kaikkien tulee yhdessä sanoa EI tervahiekalle.
Fort McMurray Alberta, Canada The tar sands are probably one of the biggest industrial projects in the history of mankind. The tar sands are the largest, most destructive environmental project on the planet right now.
Jos olet riippuvainen tällaisesta tuonnista, se tarkoittaa, että olet jo tyhjentänyt oman maisemasi kyseisestä resurssista.
Pinus Palustris Tar Oil is the volatile oil from steam distillation of pine tar (Pinus palustris, Pinaceae)
Pinus Palustris Tar Oil on pitkäneulasmännyn, Pinus palustris, Pinaceae, tervasta höyrytislauksella saatava haihtuva öljy
(An oil distilled from brown coal tar.
(Öljy, tislattu ruskohiilitervasta.
No tar sands mine has actually ever been denied approval, so it is essentially a rubber stamp.
Kaikki tervahiekkakaivokset on hyväksytty, kyse on lähinnä kumileimasinmenetelmästä.
cables containing oil, coal tar and other dangerous substances
öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia aineita sisältävät kaapelit
The tar sands consume more water than any other oil process, three to five barrels of water are taken, polluted and then returned into tailings ponds, the largest toxic impoundments on the planet.
Tervahiekka kuluttaa enemmän vettä kuin mikään muu valmistustapa, yhden öljybarrelin tuottamiseen tarvitaan 500 800 litraa vettä, joka saastutetaan ja lasketaan jätealtaisiin, maailman suurimpiin myrkkypatoihin.
Silica sands and quartz sands
sementtiklinkkerit
Silica sands and quartz sands
murskaamattomat ja jauhamattomat
Silica sands and quartz sands
aluminaattisementti
Silica sands and quartz sands
kaksois ja kompleksisilikaatit, mukaan lukien aluminosilikaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät
(The oil remaining after removal by a crystallization process of acenaphthene from acenaphthene oil from coal tar.
(Öljy, joka jää jäljelle kiteytysprosessilla aikaansaadun asenafteenin poistosta asenafteeniöljystä, joka on peräisin kivihiilitervasta.
(The oil remaining after removal by a crystallization process of acenaphthene from acenaphthene oil from coal tar.
(Öljy, joka jää jäljelle, kun kivihiilitervasta peräisin olevasta asenafteeniöljystä on poistettu asenafteeni kiteyttämällä.
(The oil remaining after removal by a crystallisation process of acenaphthene from acenaphthene oil from coal tar.
(Öljy, joka jää jäljelle, kun kivihiilitervasta peräisin olevasta asenafteeniöljystä on poistettu asenafteeni kiteyttämällä.
(A complex combination of hydrocarbons obtained by the crystallization of tar oil.
(Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tervapikiöljyn kiteytyksestä.
(The oil remaining after the removal of phenolic compounds (tar acids) from drained naphthalene oil by an alkali wash.
(Öljy, joka jää jäljelle, kun fenoliyhdisteet (tervahapot) on poistettu lipeäpesulla poisjuoksutetusta naftaleeniöljystä.

 

Related searches: Tar Sands Oil - Heavy Oil Tar Sands - Tar Sands And Oil Shale - Oil In Tar Sands - Oil From Tar Sands - Tar Sands And Heavy Oil - Tar Sands - Canadian Tar Sands - In Tar Sands - Tar Sands Mining -