Translation of "you have no items in your cart" to Greek language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You can't just look at the dessert cart as say, No, no, no.
Δεν μπορείς να κοιτάξεις το επιδόρπιο και να πεις Όχι, όχι, όχι.
No items were found that match your search pattern.
Δε βρέθηκε γεγονός που να ταιριάζει στην έκφραση αναζήτησής σας.
You saw the spot moving in the circle because your eye moved along with the cart.
Είδατε το σημείο να κινείται σε κύκλο γιατί το μάτι σας κινείται κατά μήκος του καροτσιού.
Did you search the cart? No, no, I... her grandson was inside with the plague.
'Οχι, ο εγγονός της ήταν μέσα με πανώλη.
No living soul rides ln this cart.
Με αυτό το αμάξι δεν ταξιδεύει κανένας ζωντανός.
Consult your doctor if you have any questions about safe disposal of these items.
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ασφαλή απόρριψη των αντικειμένων αυτών.
Behold, I will crush you in your place, as a cart crushes that is full of grain.
Ιδου, εγω θελω καταθλιψει υμας εν τω τοπω υμων, καθως καταθλιβεται η αμαξα η πληρης δραγματων.
You have left us no choice in your case.
Στην περίπτωση σου, δεν μας έχεις αφήσει άλλη επιλογή.
Make sure none of the items in your kit have been opened.
Bεβαιωθείτε ότι κανένα από τα περιεχόμενα του κουτιού σας δεν έχει ανοιχθεί.
No items
Κανένα αντικείμενο
Make sure none of the items that you need for your injection have been opened.
Bεβαιωθείτε ότι κανένα από τα αντικείμενα που χρειάζεστε για την ένεσή σας δεν έχει ανοιχθεί.
You ought to lift me up ln your cart and take me to the hospital.
Καλλίτερα θα έπρεπε να με πας στο νοσοκομείο αμέσως! .
Miss Maloney, you have no one sleeping in your room.
Δεσποινίς Μαλόνυ, δεν κοιμάται καμιά στο δωμάτιό σας.
You have no right to force your way in here.
Δεν εχετε δικαιωμα να μπαινετε ετσι σε αυτο το χωρο.
Why, Mr. Vane, you have no color in your face.
Κε Βέιν, έχασες το χρώμα σου.
No further items in the history.
Δεν υπάρχει άλλο αντικείμενο στο ιστορικό.
No items found
Δε βρέθηκαν αντικείμενα
You have always replied with the utmost caution saying and I recall your words most clearly that the problems had to be tackled in sequence and that we must not, to borrow your expression, pile the cart, the 'economic cart' of 1992 too high.
Πρωταρχική προτε ραιότητα λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε την ανερ γία, κοινωνικά μέτρα που συμπληρώνουν τη μακροοι κονομική προσπάθεια.
Your doctor or nurse will tell you how to dispose of the items you have used for the injection.
Ο γιατρός ή ο νοσηλευτής σας θα σας καθοδηγήσει για τον τρόπο απόρριψης των υλικών που χρησιμοποιήσατε για την ένεση.
Have you no pride, Mustafa? Has your humanity abandoned you?
Έχετε καμία υπερηφάνεια, Μουσταφά Έχει σας ανθρωπότητας σας εγκατέλειψαν
It takes incredible strength to lift a cart with your back.
Είναι η δύναμη. Χρειάζεται απίστευτη δύναμη για να σηκώσεις το αμάξι με την πλάτη σου.
Cart, flatbed
Καρότσι με πλατφόρμα
You have no ical file in your home directory. Import cannot proceed.
Δεν έχετε κανένα αρχείο ical στον προσωπικό σας φάκελο. Η εισαγωγή δεν μπορεί να συνεχίσει.
You have written 'there are no grounds for this' in your report!
Μυστήριο! γράφετε Μυστήριο! στην έκθεσή σας.
For you have trusted in your wickedness you have said, No one sees me your wisdom and your knowledge, it has perverted you, and you have said in your heart, I am, and there is none else besides me.
διοτι εθαρρευθης επι την πονηριαν σου και ειπας, δεν με βλεπει ουδεις. Η σοφια σου και η επιστημη σου σε απεπλανησαν και ειπας εν τη καρδια σου, Εγω ειμαι και εκτος εμου ουδεμια αλλη.
You put yourself in the frame of reference of the moving cart.
Τοποθετείτε τον εαυτό σας στο σύστημα του κινούμενου σώματος.
You have no chance to survive make your time.
CATS You have no chance to survive make your time.
No Operation for All Items
Καμία λειτουργία για όλα τα αντικείμενα
Forgotten items are no exception.
Εξαίρεση δεν αποτελούν ούτε τα απωλεσθέντα αντικείμενα.
You have no right to die yet your King still needs your help.
Δεν έχεις δικαίωμα να πεθάνεις αφού ο Βασιλιάς σου, χρειάζεται ακόμη τη βοήθειά σου.
And a cart.
Και αμαξάκι.
Dispose of all used items Once you have finished your injection, immediately discard all needles and empty ampoules in the sharp container provided.
Πριν την αυτοχορήγηοη διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες
315 Getting Ready Make sure you have the following items
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα
279 Getting Ready Make sure you have the following items
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα
There are no items to process in the queues.
Δεν υπάρχουν αντικείμενα προς επεξεργασία στις σειρές αναμονής.

 

Related searches: You Have No Items In Your Shopping Cart. - You Have No Items In Your Cart - Items In Your Shopping Cart - There Are Currently No Items In Your Shopping Cart - Add Items To Your Cart - Add Items To Your Shopping Cart - Items In Cart - Items In Shopping Cart - Shopping Cart Items - If You Have Not Received Your Items -