Translation of "a bit longer" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

A bit longer - translation : Longer - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Wait a bit longer.
Várj egy kicsit tovább!
Let's deliberate a little bit longer.
Hadd tanácskozzunk még egy kicsit.
You go a bit longer, eh?
Kicsit tovább maradunk, ugye?
Please, stay a little bit longer.
Csak még egy kicsit maradj!
Just wait a little bit longer.
Várjon egy kicsit.
A bit longer than you, Himmie.
Régebben, mint te, Himmie.
I'll stay here for a bit longer.
Én itt maradok egy kicsit.
Let me think about it a bit longer.
Hadd gondolkodjak még egy kicsit ezen.
Rest with me just a little bit longer.
Pihenjen velem egy kicsit tovább.
If only you'd given me a bit longer.
Miért nem adtál még egy kis időt?
I have to stay married for a bit longer.
Egy kicsit még házasnak kell maradnom.
Livers and internal organs sort of take a bit longer.
A májnak és a belső szerveknek kicsit több időre van szüksége.
Poor things. It's okay, I can wait for a bit longer.
Nagyon elfoglalt emberek... 453 00 39 57,742 gt 00 39 59,955 Még hétvégén is dolgoznak.
We just have to do it a little bit longer than we did before.
Csak egy kicsit hosszabban, mint az előzőekben.
I've decided to stay here a bit longer, so please take care of Page!
Úgy döntöttem, maradok még egy kicsit, szóval kérlek, viseld gondját Pagenek!
We are actually going to hear from people listen to them a little bit longer.
Valós személyeket fogunk hallani. Hallgassátok végig őket.
It took a bit longer than I thought, I wonder if the effect was worth it.
Kicsit tovább tartott, mint gondoltam, azon tűnődtem, megérie.
I was about to get sick of you anyway, why didn't you just wait a bit longer?
Már így is kezdtél fárasztó lenni, miért nem tudtál várni még egy kicsit?
I would, however, like to speak a bit longer on three points regarding the subject of finance.
De kicsit hosszabban szeretnék beszélni három dologról, amelyek a pénzügyekkel kapcsolatosak.
Just a bit. Just a bit.
Csak egy kicsit, még egy kicsit...
And you wait a little bit longer, because this is the Air Force teaching the Army how to wait.
Még egy kicsit vársz, mivel ez a Légierő, ami türelemre tanítja a hadsereget.
A bit of a trotter, a bit of a rotter.
Egy kicsit ügetős, egy kicsit rongyos.
And for some people it might take a little bit longer and it might take a little bit of practice to feel the sway and let your body do it and not fight it.
Egyeseknél hosszabb ideig tarthat és lehet egy kis gyakorlásra van szükségük, hogy a dőlésre ráérezzenek, és hagyják a testünket eldőlni, ne küzdjenek ellene.
A bit.
Egy kicsit.
We started work on the prototype after the model was approved, and the prototype took a bit longer than we anticipated.
Elkezdtünk dolgozni a prototípuson, miután elfogadták a modellt, és a prototípus kicsit tovább tartott, mint vártuk.
You reward every little bit of effort a little bit of gold, a little bit of credit.
Megjutalmazol egy kis erőfeszítést egy kis arany, egy kis tapasztalat.
It is a bit of jaggery, a bit of urens and a bit of other things I don't know.
Egy kis nyers nádcukor egy kis vizelet és egy kevéske egyéb dolog.
Just a little bit of data, a tiny bit of data.
Csak néhány adat, nagyon kevés adat.
I think that, for this whole dossier, the European Commission must not do what it has announced its intention to do, which is to wait a bit more, to spectate and count the blows a bit longer.
Úgy vélem, hogy ezzel az egész dokumentummal kapcsolatban az Európai Bizottságnak nem szabad a kinyilatkoztatott szándéka szerint azaz egy kicsit tovább várakozva, szemlélődve és a csapásokat számolgatva eljárnia.
'Wait a bit!
De kérlek.
'Wait a bit.
Várjunk csak.
'Wait a bit.
Bocsáss meg.
Wait a bit.
Várj egy cseppet!
A bit vague.
Egy kicsit kusza.
Zoom a bit.
Nagyítsa ki egy kicsit.
Yes, a bit...
Igen, egy kicsit...
Relax a bit.
Nyugodj meg egy kicsit.
A little bit?
Egy kicsit?
A little bit.
Csak egy kicsit.
He's a bit...
Kissé...
A bit peaked.
Fáradtnak.
A bit heavy!
Hogy tetszett az előadás?
A bit, sir.
Egy kicsit, uram.
That's a bit...
Ez egy kicsit...
A bit more.
Még egy kicsit!

 

Related searches: Bit Depth - 16-bit, 24-bit - Bit By Bit - Bit By Bit Little By Little - 32 Bit And 64 Bit - In Bit By Bit - Add Bit By Bit - Bit-by-bit Copy - 32-bit Or 64-bit) - Bit By Bit Transfer - Bit Y Bit -