Translation of "above quote" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Above - translation : Above quote - translation : Quote - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Let me quote his words 'above all to head off any threat of referenda by avoiding any form of constitutional vocabulary' end of quote.
Hadd idézzem őt szó szerint mindenekelőtt elhárítani a népszavazások jelentette mindennemű veszélyt azáltal, hogy elkerüljük az alkotmányos szóhasználat minden formáját idézet vége.
double quote
idézőjel
Quote characters
Idézésjelzők
Quote indicator
Mappa másolása
Quote characters
Következő üzenet
Text quote
Szöveges nézet
Typographic Quote
A formázás törlése
I quote
Idézem
End quote.
Idézet vége.
2.5.2 This concern is not raised at all in the Commission document, except in the quote in point 2.5 above.
pontban említett hivatkozások kivételével az Európai Bizottság dokumentumaiban egyáltalán nem jelenik meg ez a törekvés.
Punctuation, Final Quote
Központozó, bezáró idézőjel
Punctuation, Initial Quote
Központozó, nyitó zárójel
Punctuation ,Final Quote
Központozó jelek bezáró idézőjel
Punctuation ,Initial Quote
Központozó jelek nyitó idézőjel
Quote original message
Az eredeti üzenet idézése
Add Quote Characters
Idézésjelző hozzáadása
Remove Quote Characters
Idézésjelző eltávolítása
Reply Without Quote...
Válasz az üzenet idézése nélkül...
Add Quote Characters
Idéző karakterek hozzáadása
Remove Quote Characters
Az idéző karakterek eltávolítása
Recognized quote characters
Felismert idéző karakterek
Recognized quote characters
A felismert idéző karakterek
Quote original message
Törölt üzenetek
quote on screen
Igazságtalan törvények léteznek talán engedelmesen tűrjük ezeket,
And I quote
Itt idézem
Well, to quote
Idézem
USE quote (3221)
USEtávoktatás (3206) elektronikus információs rendszer
End of quote.
Idézet vége.
End of quote.
Vége az idézetnek.
May I quote that?
ldézhetem? Nem.
Date of the interest's quote
Kamat megállapítás napja
Date of the unit's quote
Egység megállapítás napja
Amount of the unit's quote
Egység megállapítás mértéke
Probably his least famous quote.
De meg akartam osztani, és ez nem is kapcsolódik az algebrához, de szerintem ez egy elég jó idézet.
You can read this quote.
Elolvashatják, mit mondott.

 

Related searches: Quote, Quote, Quote - Quote A Quote - Above Quote - As Quote Above - As Noted In The Quote Above - Above Mentioned Quote - In The Quote Above - Above Above The Line - Quote - Price Quote -