Translation of "acid loving" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Acid - translation :
Sav

Loving - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Loving, Jerome.
Loving, Jerome.
Very loving.
Nagyon szeretetteljesek.
Loving it.
Imadom!
Children need loving.
A gyerekeknek szeretetre van szükségük.
Tom is loving.
Tom élvezi.
Loving Benghazi's people.
Imádom a bengáziakat.
In Loving Memory.
Szerető emlékben.
O loving hate!
Ó szerető utálom!
Your loving sister.
Szerető nővéred.
Your loving cousin
Szerető unokatestvéred
A loving cup.
Elfogadjuk egyikünk gooble, gobble
You're loving it.
Imádod ezt!
I'm loving this.
Biztos, hogy jó, ha elmegyünk? Délután hűvös lesz.
Your loving pupils.
Szerető növendékek.
My loving brotherinlaw?
A drága sógorom?
My tender, loving...
Az én gyengéd, szerető...
Need Your Loving Tonight Need Your Loving Tonight was written by Deacon.
Deacon Need Your Loving Tonight ja és Mercury Crazy Little Thing Called Love ja vidám szerelmes dalok.
Caretaking is mightily loving.
A gondoskodás nagy mértékben szerelem.
Your loving daughter, Ilse
Szerető lányotok, Ilse.
Loving him isn't enough.
Hogy szereted, az kevés.
You've stopped loving me?
Engem viszont nem?
Or loving kindness even.
Vagy szerető kedvességgel.
Your loving son, Len.
Szerető fiad, Len.
About your loving me?
Azon, hogy szeret?
Loving isn't like that.
Ez nem szerelem.
Come, let's take our fill of loving until the morning. Let's solace ourselves with loving.
No foglaljuk magunkat bõségesen mind virradtig a szeretetben vígadjunk szerelmeskedésekkel.
I can't help loving her.
Egyszerűen beleestem.
I will always loving you.
Mindig szeretni foglak.
Benevolence, loving kindness against hatred.
Jóakarat, szerető kedvesség a gyűlölettel szemben.
I never stop loving you.
Még mindig nagyon szeretlek.
A Loving Eye Conceals Defects
A szerető szem elrejti a hibákat
He's ashamed of loving men.
Szégyelli, hogy a férfiakat szereti.
All loving, all kind God.
A szerető, kedves Isten.
I'm sure they're loving this.
Biztos vagyok benne, hogy imádják.
From your loving, little Josi
Szeretlek. A te kis Josid.
I've never stopped loving you!
Mindig szerettelek!
Thanks, Joan, for loving me.
Köszönöm, hogy szeretsz engem!
Never mind about loving me.
Mindegy, szerete!
And perhaps your loving me.
És, hogy esetleg maga is engem.
And also kind and loving.
És szeretetreméltóak között.
My dad was kind and loving before he had Alzheimer's, and he's kind and loving now.
Édesapám kedves és szerető személy volt az Alzheimer előtt, és most is az.
Your loving sister, Martha Phoebe Sowerby.
Szerető testvére, Martha Phoebe Sowerby.
You're a lonely but loving guy.
Te egy magányos de hűséges fickó vagy.
Smoking Models Everywhere Lavishly Loving You.
Szexi Modellek Mindenhol Gazdagon Szeretnek Téged S.M.E.L.L.Y., jelentése büdös
So loving jealous of his liberty.
Tehát szerető féltékeny az ő szabadságát.

 

Related searches: Acid-loving - Amino Acid Glutamic Acid - Fatty Acid Linolenic Acid - Palmitic Acid And Stearic Acid - Linolenic Acid And Oleic Acid - Boric Acid Acid - Hydrochloric Acid And Nitric Acid - Formic Acid, Acetic Acid - Acid Malic Acid - Fatty Acid Gamma-linolenic Acid -