Translation of "bit by bit" to Hungarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

But bit by bit...
Jó reggelt, Fanny!
We only advanced bit by bit.
Csak kis lépésekkel tudtunk előre haladni.
He is getting better bit by bit.
Percről percre jobban van.
He was made bit by bit, piece by piece.
Darabonként rakták össze.
Tear the skin from your body, slowly, bit by bit.
Lenyúzom a bőröd a testedről... lassan, darabról darabra.
Bit by bit, piece by piece... just as my father created it.
Apránként, darabonként, ahogy apám létrehozta.
Just a bit. Just a bit.
Csak egy kicsit, még egy kicsit...
Something called 'integrated' is dealt with as a whole, not bit by bit.
Egy integráltnak nevezett dologgal egységesen kell foglalkozni, nem apránként.
Since then, bit by bit, it has been given executive and policing powers.
Azóta apránként végrehajtói és rendőri hatáskört kapott.
I bit him. I bit him too.
Meg is haraptam.
6.8 Bit by bit, labour market policy is increasingly being regulated by EU rules and practice.
6.8 A munkaerő piaci politika egyre nagyobb részét fokozatosan az EU által meghatározott rendelkezések és eljárási módok szabályozzák.
The Council and the Commission are easing their consciences by applying a recovery plan bit by bit.
A Tanács és a Bizottság azzal nyugtatja lelkiismeretét, hogy apránként végrehajt egy gazdaságélénkítési tervet.
You pay little bit, we're little bit tough.
Kis pénz, kis keménység.
Even at this moment while you're hesitating, the possibility is getting lower, bit by bit.
Míg itt hezitál, a lehetőségeink csak romlanak.
He was bit by the burglar...
A betörő harapta meg.
Was you ever bit by a...
Csípte már meg...
You see, using this bit, the thinky bit, the slow bit of the brain using that.
Látják, ezt a gondolkodó részt használjuk, az agy lassú részét ezt használjuk.
'No, wait a bit,' she answered, holding him by the sleeve. 'Wait a bit. Sit down.'
Nem, várjon még, szólott, s megfogta a kabátja ujját. Várjon, üljön le még...
However, I fear that, bit by bit, this legislation will simply amount to patching things up.
Attól tartok azonban, hogy ebből a jogszabályból apránként csak a toldozgatás marad.
You reward every little bit of effort a little bit of gold, a little bit of credit.
Megjutalmazol egy kis erőfeszítést egy kis arany, egy kis tapasztalat.
Bit rate
Bitráta
Bit Rate
Bitráta
Bit Rate
Bitráta
Bit Rate
Bitráta
32 bit
32 bites
64 bit
64 bites
16 bit
16 bites
32 bit
32 bites
64 bit
64 bites
Bit Order
Bitsorrend
Bit Depth
Bitmélység
Bit Depth
Színmélység
Bit strength
Bitszám NAME OF TRANSLATORS
Bit rate
The network device' s maximum speed
Bit Operations
Művelet
He bit.
Visszajött.
Bit more!
Még!
A bit.
Egy kicsit.
Bit Na.
Bit Na.
Bit dizzy.
Szédülök.
A bit of a trotter, a bit of a rotter.
Egy kicsit ügetős, egy kicsit rongyos.
Mrs. Lowe, people learn by getting bit.
Mrs. Lowe, az emberek a saját kárukon tanulnak.
They cheat just by a little bit.
Csak egy kicsit csalnak.
It is a bit of jaggery, a bit of urens and a bit of other things I don't know.
Egy kis nyers nádcukor egy kis vizelet és egy kevéske egyéb dolog.
Just a little bit of data, a tiny bit of data.
Csak néhány adat, nagyon kevés adat.

 

Related searches: Bit Depth - 16-bit, 24-bit - Bit By Bit - Bit By Bit Little By Little - 32 Bit And 64 Bit - In Bit By Bit - Add Bit By Bit - Bit-by-bit Copy - 32-bit Or 64-bit) - Bit By Bit Transfer - Bit Y Bit -