Translation of "classroom style" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Classroom - translation : Classroom style - translation : Style - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Classroom
OsztályteremComment
A first grade classroom started to look like a pre school classroom, started to look like an infant classroom.
Az elsős terem kezdett úgy kinézni, mint egy iskolaelőkészítő csoporté, mint egy óvodai csoportszoba.
Classroom by dannya
Osztályterem, készítette dannyaName
Leave the classroom!
Hagyják el a termet!
This is catho style catho style
This is catho style catho style
Where is Tom's classroom?
Hol van Tom osztályterme?
The classroom was quiet.
Az osztályterem csöndes volt.
The classroom is clean.
Az osztályterem tiszta.
The classroom is empty.
Az osztályterem üres.
We enter the classroom.
Bemegyünk az osztályterembe.
Anonymity in the classroom)
Anonimitás a tanórán)
EUROPE IN THE CLASSROOM
I EURÓPA A TANTEREMBEN
Centrally developed classroom materials
Központilag kialakított tananyag
Another option is to bring bilingual classroom assistants into the regular classroom for occasional lessons.
Másik lehetőség az, hogy esetenként kétnyelvű pedagógiai asszisztensek vesznek részt a szabályos tanórákon is.
Style
StílusComment
Style
Stílus
Style
Stílus
Style
Típus
Style
Stílus
Style
1. szín
Style
Poisson
Style
A dia törlése
Style
Égvonal
Style
Égvonal
Style
Stílus
Style
Grafikon
Style
Választás...
Style
Az új keret tulajdonságai
Style
Megjegyzés beszúrása a kijelölt szövegrészről. A megjegyzések nem jelennek meg a végleges oldalon.
He ran into the classroom.
Befutott a tanterembe.
I am in the classroom.
A tanteremben vagyok.
Clickers in the Science Classroom
Szavazós kérdések a természettudományi tanórákon
So, I have a classroom.
Szóval van egy osztályteremben.
Style that uses the Windows Vista style engine
Name
Style that uses the Windows XP style engine
Name

 

Related searches: Classroom To Classroom - Classroom Style - Classroom-style Training - Classroom Style Seating - Classroom Style Setting - Seated Classroom Style - Seating In Classroom Style - Classroom Style Sessions - Classroom - Classroom Training -