Translation of "college fees" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

College - translation : College fees - translation : Fees - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

College. College.
Egyetemen.
College
Testület
COLLEGE
FELADATA
College)
Az Európai Unió Tanácsa
College)
Дирекция Финансово ресурсно осигуряване на Министерство на вътрешните работи (Directorate Pénzügyi és Forrásbiztosítás Igazgatóság a Belügyminisztériumban)
The partnership includes the Universities of Exeter and Plymouth, Falmouth College of Arts, the Open University, The College of St Mark and St John, Cornwall College, Truro College and Penwith College.
Az együttműködésben az exeteri és plymouth i egyetemek, a Falmouth i Művészeti Főiskola, a Nyílt Egyetem, a St. Mark és St. John, a Cornwall, a Truro és a Penwith Főiskola vesz részt.
USEschool fees (3216)school fees (3216)
USEpostai szolgáltatás (3226)postai szolgáltatás (3226)
College boys?
Főiskolás fiúk?
Union College.
A Union Collegebe.
What college?
Melyik épület?
No college.
Nincs Főiskola.
D. Fishing licence fees and other fees
D. A halászati engedélyek illetékei és díjak
Fees
Járulékok
Fees
Illetékek
FEES
DÍJAK
FEES
FEJEZET DÍJAK
Fees?
Díjak?
Fees
Díjak
FEES
Amennyiben nézeteltérés alakul ki a megállapított díjak összege körül, a két fél szükség esetén akár a vegyes bizottság keretében is haladéktalanul konzultál egymással, és ellenőrzi a fogásokkal kapcsolatos díjkimutatásokat csakúgy, mint a kapcsolódó díjak számítását.
Fees
Természetbeni juttatások
Fees
A kisajátítás lehet közvetlen vagy közvetett
Fees
a felvonó vagy a felvonókhoz készült biztonsági alkatrész nem felel meg az I. szakaszban szereplő jogszabályokban szereplő egészségi és biztonsági követelményeknek, vagy
Fees
I. CSATOLMÁNY
FEES
KÖLTSÉGEK
University College London.
University College London.
Imperial College, London.
Imperial College, London.
Harcourt College Pub.
Harcourt College Pub.
I miss college.
Hiányzik a főiskola.
JiHoo in college.
JiHoo gimnáziumban
My own college.
A saját egyetemem.
College of Quaestors
Quaestorok csoportja
My college chum.
A főiskolai barátnőm.
Promise me... college.
Ígérd meg! Add egyetemre!
We're college men.
Mi kollégisták vagyunk.
The university or college in the EU country where you wish to studymust accept you on the same conditions as nationals, and cannotrequire you to pay higher course fees.
Abban az EU országban, ahol tanulmányokat kíván folytatni, azegyetemnek vagy főiskolának azonos feltételek mellett kell Önt felvennie, mint a fogadó ország állampolgárait, és nem követelhet meg Öntől magasabb tandíjat.
Fees and commissions income Fees and commissions expense 3 .
Díj és jutalékbevétel Díj és jutalékráfordítás 3 .
And I thought I'd start a Barefoot College college only for the poor.
Azt találtam ki, hogy nyitok egy Mezítlábas Főiskolát. Olyan főiskolát, ahova csak a szegények fognak járni.
Administrative fees
Közigazgatási díjak
Fees collected
Beszedett díjak
My fees.
A fellépti díj.
3.11 Fees
3.11 Díjak
5.3.3 Fees
5.3.3 Díjak
Audit fees
Könyvvizsgálói díjak
CONSULAR FEES
KONZULI DÍJAK
Court fees
Bírósági díjak

 

Related searches: From College To College - College Fees - College Tuition Fees - Pay College Fees - Investment Management Fees, Custody And Administration Fees - Registration Fees, Regulatory Fees - College - College Degree - Community College - Vocational College -