Translation of "deviation" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Deviation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(standard deviation)
(szórás)
Maximumupward deviation
Maximáliseltérés felfelé
Maximumdownward deviation
Maximáliseltérés lefelé
Localiser deviation
Eltérés az iránysávtól
Standard deviation
Szórás
LOCALISER DEVIATION
ELTÉRÉS AZ IRÁNYSÁVTÓL
SD Standard Deviation.
SD standard deviáció
SD Standard Deviation.
SD standard deviáció.
Absolute standard deviation
Abszolút szórás
Relative standard deviation
Relatív szórás
Glide path deviation
Eltérés a siklópályától
σ standard deviation
σ normál eltérés
GLIDE PATH DEVIATION
ELTÉRÉS A SIKLÓPÁLYÁTÓL
CONFIGURATION DEVIATION LIST
KONFIGURÁCIÓTÓL VALÓ ELTÉRÉSEK JEGYZÉKE
Robust standard deviation
Nagy jóságfokú szórás
Deviation from average fill
Megengedett eltérések az átlagos töltési tömegtől
Significant deviation from MTO
Jelentős eltérés az MTO tól
Typical process standard deviation
Tipikus folyamatszórás
DETERMINING THE DEVIATION INDEX
AZ ELTÉRÉSI INDEX MEGHATÁROZÁSA
Repeatability standard deviation (Sr)
Ismételhetőségi szórás (Sr)
Reproducibility standard deviation (SR)
Reprodukálhatósági szórás (SR)
Deviation from Model Texts
A mintaszövegektől való eltérés
Anti clockwise deviation is to be regarded as positive and clockwise deviation as negative.
Az óramutató járásával ellentétes irányú eltérés pozitív, míg az ezzel ellenkező irányú negatív.
S is standard deviation, where
S a szórás, ahol
Maximum deviation in Upward Downward
Maximális eltérés százalékban Felfelé Lefelé
Deviation from ERM II centralrate
Eltérés az ERM IIközépárfolyamtól
Deviation from ERM II centralrate
Az infláció mérőeszközeiés mutatói
That deviation has been constant.
A rendellenesség állandó volt.
Enquiry about Wagon deviation messages
A kocsik eltérési üzeneteinek lekérdezése
explanation for any deviation from the Testig Method and whether the deviation affected the test results.
a vizsgálati módszertől való bármilyen eltérés magyarázata, illetve annak magyarázata, hogy az eltérés befolyásolta e a vizsgálati eredményeket.
Standard deviation of reproducibility Sr 1,20 mg 100 g. Standard deviation of comparability SR 2,50mg 100 g.
A megismételhetőség standard eltérése Sr 1,20 mg 100 g. A összehasonlíthatóság standard eltérése SR 2,50 mg 100 g.
Deviation between tF and tF,iter
fc fc,új
booked scheduled time delta deviation minutes,
Lefoglalt tervezett idő delta eltérés percben,
may add free text about deviation.
Az eltérés szövege szabadon is megadható.
Reproducibility standard deviation sR ( , m m)
Reprodukálhatóság szórása sR ( , m m)
Repeatability standard deviation sr ( , m m)
Ismételhetőség szórása sr ( , m m)
The mean standard deviation trough serum rod
A legalacsonyabb szérumkoncentráció (átlag SD) az ötödik adag előtt 7, 6 4, 0 µg ml volt.
STANDARD DEVIATION FOR THE SAMPLE 3 N
D Nincs szükség túl hosszú minimális mintavételi időkre (például 4 óra, vagy azt meghaladó időtartamra).
for each deviation at that reporting point
Az adott jelentő ponton való minden késés esetében
is the repeatability standard deviation and σR
az adott módszer ismételhetőségi szórása és σR
Skeletal Deviation in Rats Malformations or Variations?
(1973). Skeletal Deviation in Rats Malformations or Variations?
Maximum permissible standard deviation for class X(1)
Az X(1) osztályra vonatkozó legnagyobb megengedett szórás
Some deviation from adjustment path towards the MTO
Némi eltérés a középtávú cél felé vezető kiigazítási pályától
Temporary deviation from the adjustment path allowed if
A kiigazítási pályától a következő esetekben lehet eltérni
IS THE STANDARD DEVIATION OF THE MEASUREMENT S
Az ajánlott módszer rövid leírása, amely megadja a mintavételi és analitikai rendszert és az alapvető adatokat, és a módszerről általános kezdeti képet ad.

 

Related searches: Device - Devil - Devious - Devise - Devised Scheme - Devoid - Devolve - Devote - Devoted - Devotedly