Translation of "getting too far ahead" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Ahead - translation : Getting - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

That's too far ahead to plan.
Túl messze van az még.
I was too far ahead. I will return!
Én voltam elöl, tehát vissza kell mennem.
There's no sense in running too far ahead of ourselves.
Nincs értelme, hogy ennyire elszaladjon velünk a ló.
What's getting ahead?
Mi az előrejutás?
The risk for consumers of getting into debt remains far too high.
Változatlanul túl magas azonban a fogyasztók eladósodásának kockázata.
How far ahead are they?
Milyen messze lehetnek?
The advance guard's far ahead.
Az őrség messze van.
GETTING EU AVIATION BACK AHEAD OF THE CURVE
AZ UNIÓS LÉGI KÖZLEKEDÉST ÚJRA LÉPÉSELŐNYBE KELL HOZNI
You're getting too good.
Már túl jók...
It's getting colder, too
Biztosan megfázott.
It's getting too late.
Túl későre jár.
He's getting too big.
Kezd túl nagy lenni.
You're getting soft too.
Te is kezdesz gyengülni.
He's getting too old.
Mert már túl öreg.
We're getting out too.
Nekünk is menni kell.
It's getting too close.
Ez nagyon közel volt.
So in a sense, it's getting ahead of us.
Tehát bizonyos értelemben előttünk jár.
The answer is far too little, far too timidly.
A válasz az, hogy túl keveset, túl bátortalanul.
Rico got far too far.
Rico elöre jutott túlzottan is.
Too far.
De túl messze van.
I never make plans that far ahead.
Ilyen elore nem tervezek.
You're getting this too tight.
Túl szorosra tekeritek.
She started getting too fat.
Kezdett elhízni.
I'm getting a massage too.
Masszázst is kértem.
Getting quite a following too.
vannaK Követői is.
I was incapable of thinking that far ahead.
Képtelen voltam olyan messzire gondolkodni.
It's too far.
Túl messze van.
It's too far!
Túl messzi van.
Oh, too far.
Túl messzire!
You're too far.
Túl mesze van.
Far too strong.
Túlságosan erős.
She's getting too close to me.
Túl közel kerül hozzám.
The globe is getting too warm
A bolygó kezd túl meleg lenni
He said I was getting too famous and too fat.
Azt mondta, túl híres és túl kövér lettem.
I have noticed that you also think far ahead.
Úgy vettem észre, ön nem utasítaná vissza ezt a címet.
That's how far ahead I can make plans now.
592 00 51 21,262 gt 00 51 24,764 Aztán élvezzuk az ízét.
You're going too far.
Túl sokat engedsz meg magadnak!
You're going too far.
Átlépsz egy bizonyos határt.
Tom went too far.
Túl messzire ment Tomi.
We went too far.
Túl messzire mentünk.
You went too far.
Túl messzire mentél.
That's going too far.
Túl sokat enged meg magának.
That's going too far.
Túl messzire ment.
That's far too cruel.
Az túl kegyetlen.
You're going too far!
Túl messzire megy!

 

Related searches: Getting Too Far Ahead - Too Far Ahead - A Little Too Far Ahead - Little Too Far Ahead - Is Too Far Ahead - Too Far Too Fast - Far Far Too Long - To Get Ahead And Stay Ahead. - Getting Ahead - Getting Ahead Of Myself -