Translation of "give a hearing" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Give - translation : Give a hearing - translation : Hearing - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I hope this means that the Americans will give us a good hearing.
Remélem, ez azt jelenti, hogy az amerikai fél is meghallgat majd.
The Court shall, after hearing the Advocate General, give a reasoned decision on the request in closed session.
Ezt követően az első főtanácsnok a kérelmet haladéktalanul kiosztja az egyik főtanácsnoknak.
The Lands Tribunal hearing is a de novo hearing.
Az ingatlanügyekkel foglalkozó döntőbíróság tárgyalása de novo tárgyalás.
2 including a hearing
2 (ebből 1 meghallgatás)
(a) hearing the parties
a) a felek meghallgatása
A fair hearing, Taipe?
Igazságos kihallgatás, Taipe?
Hearing loss, hearing disorder
Hallásvesztés, hallászavar
Tinnitus Hearing loss Hearing impaired
Látászavarok Tinnitus Hallásvesztés Halláskárosodás
Report for the hearing hearing
Tárgyalásra készített jelentés tárgyalás
Hearing Report for the Hearing
Tárgyalás tárgyalásra készített jelentés
a) Hearing Patients' Rights (SOC)
a) Meghallgatás a Betegjogok témájában (SOC)
You have a hearing loss
halláskárosodott,
You're hearing a person's life.
Amit hallunk, az egy ember teljes élete.
You've never seen a hearing?
Soha nem találkoztál még közszolgákról szóló jelentéssel?
A hearing will follow immediately.
Azonnal kivizsgálják az ügyet.
He had a fair hearing.
Igazságos kihallgatás volt.
We give earplugs because of possible hearing damage, but the earplugs are also a good way to start a conversation about this type of risk.
Azért adunk füldugókat hogy csökkentsük a lehetséges halláskárosodás esélyét, de arra is jók a füldugó, hogy beszélgetésbe elegyedjünk a kockázatokról.
Vertigo, tinnitus Hearing loss, hearing disorder
Vertigo, tinnitus Hallásvesztés, hallászavar
Vertigo, tinnitus Hearing loss, hearing disorder
Hallásvesztés, hallászavar
tinnitus, loss of hearing, impaired hearing
Fülcsengés, hallásvesztés vagy halláskárosodás
tinnitus, loss of hearing, impaired hearing
fülcsengés, hallásvesztés vagy halláskárosodás
Where the application is referred to it, the Court shall postpone all other cases, and shall give a decision after hearing the Advocate General .
Ha a kérelmet a Bíróság elé utalták, az minden más ügyet megelőzően a főtanácsnok meghallgatását követően soron kívül határoz.
3.8.2 Right to a public hearing
3.8.2 A nyilvános meghallgatás joga
(a) hearing the parties to proceedings
a) az eljárásban részt vevő felek meghallgatása
The right to a fair hearing
A tisztességes eljáráshoz való jog
We also organised a public hearing.
Közmeghallgatást is rendeztünk.
Vertigo, tinnitus Hearing loss, hearing disorder no
Hallásvesztés, hallászavar
Visual disturbances Tinnitus Hearing loss Hearing impaired
hiperaktivitás
Visual disturbances Tinnitus Hearing loss Hearing impaired
Anyagcsere és táplálkozási betegségek és tünetek
Visual disturbances Tinnitus Hearing loss Hearing impaired
Hányás
Visual disturbances Tinnitus Hearing loss Hearing impaired
Alvászavarok
Visual disturbances Tinnitus Hearing loss Hearing impaired
Látászavarok Tinnitus Hallásvesztés Halláskárosodás
Visual disturbances Tinnitus Hearing loss Hearing impaired
Vasodilatatio Hypotensio Syncope Dyspnoe (például asthmás állapotok)
Or am I mad, hearing him talk of Juliet, To think it was so? O, give me thy hand,
Vagy vagyok őrült, hallottam beszélni, Júlia, Hogy hiszem, így volt? Ó, add a kezed,
I'll give it to you straight deaf people are capable of doing anything hearing people can do, except hear.
Egyenesen kimondom a siket emberek bármire képesek, amire egy halló, kivéve a hallást.
The acclimatisation process should be managed if not, people will give up and their hearing will become increasingly damaged.
Az akklimatizáció időszakán át kell segíteni az embereket. Ha nem így teszünk, feladják, és hallásuk még inkább károsodik.
Hearing
(megerősítendő)
HEARING
MEGHALLGATÁS
Hearing
meghallgatás
Hearing
Tárgyalás
Hearing
Hallás
Elevation of hearing threshold due to hearing loss.
A hallásküszöb hallásvesztés miatti emelkedése.
And I have to warn you, that what we'll talk about is I'm going to give my explanation of a term you're hearing, which is a semantic Web.
Az, hogy a Web szerkezete átalakulóban van. felhívnám a figyelmet, hogy amiről beszélni fogok, megmagyarázom az önök által már hallott szemantikus web fogalmat.
Hearing damage from noise Hearing damage from chemical agents Symptoms of hearing damage Audiometric testing
7.1. fejezet7. fejezet7.3. fejezet7.4. fejezet7.5. és 7.6. fejezet7.7. fejezet
I'm hearing a lot about your work.
Sokat hallok a munkájáról.

 

Related searches: Give A Hearing - Give Hearing - I Give A Fair Hearing - To Give Quickly Is To Give Double. - Will Give Give - Let Me Give Give - Hearing - Looking Forward To Hearing From You - I Look Forward To Hearing From You - I Am Looking Forward To Hearing From You -