Translation of "i will take a degree" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Degree - translation : Take - translation : Will - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

in writing. I will vote for this resolution with a degree of reluctance.
írásban. Megszavazom az állásfoglalást, de bizonyos fenntartással teszem ezt.
I will take it. It's okay, I will take it.
Hagyja, viszem én.
I will take you for a swim.
Elviszlek úszni.
I will take that as a compliment.
Majd bóknak veszem.
Ferhat, I will take a life tonight.
Nem bátnhatsz egy ártatlan lányt.
There will be a fair degree of resistance.
Lesz némi ellenállás.
I will take you to a place that I know.
Elviszlek egy helyre.
I will just take her to a taxi.
Lekísérem a taxihoz.
I will take arms.
Fegyvert is viszek magammal.
I will take it.
Azzal megyek.
I will take some.
Hozna belőle?
I did a master's degree in economics.
Közgazdász diplomát szereztem.
And in those two years, I graduated with my first degree a bachelor's degree.
Ebben a két évben megszereztem az első diplomám egy BA diplomát.
I will take Ursus a rope the rest he will do himself.
Majd viszek neki kötelet, a többit elintézi ő maga.
Only then, will I take a sigh of relief.
Csak akkor könnyebbülök meg.
Then I will take you.
Akkor hazaviszem.
I will not take it.
Be kell vennie, anyám.
I will take it back.
Visszaveszem.
I will still take it.
De még úgyis fogok kapni.
I will take you there.
Elkísérem oda.
I will take two examples.
Két példát fogok mondani.
I hold a degree from the medical faculty...
Én orvosi egyetemet végeztem a...
Secondly, we must take the two degree target seriously.
Másodszor a két fokos célkitűzést nagyon komolyan kell vennünk.
Take a change,I will be here few days more.
Tartsa meg az aprót, egy pár nap múlva odaadom a többit
Sam, I want to take a look at my will.
Sam, átnézném a végrendeletemet.
When I can get through my exams, I will take a long vacation.
Ha túljutok a vizsgákon, hosszú vakációra megyek.
I feel my head a little confused I will take a turn in the garden.
Én egészen kábult vagyok addig sétálok egyet a kertben.
Well, I mean it does to a certain degree.
Úgy értem, persze, egy bizonyos fokig, ugye?
I will take on your burden.
Osztozunk a terhen.
I will take care of that.
Majd én kezelem ezt.
I will take you to him.
Hozzá foglak vinni.
I will take it to them.
Jó fiú. Majd én odaviszem.
No. I will take, say, 200.
Nem. Elfogadok, mondjuk, kétszázat.
I will take you from there.
Elmegyünk innen .
I will take care of it.
Én vigyázni fog rá.
I will take enough of these.
Eleget veszek be ezekből.
I will not take more time.
Nem szeretnék több időt rabolni.
I will take it into account.
Figyelembe veszem.
I will take it into account.
Ezt figyelembe fogom venni.
I think I will just take responsibility for the introduction and then Mr McMillan Scott will take over.
Azt hiszem, csak a bevezetőt vállalom, utána McMillan Scott asszony veszi át.
I am afraid things will take a turn for the worse.
Félek, hogy a dolgok rosszabbodnak.
I will now take a brief look at the individual headings.
Vessünk most egy pillantást az egyes fejezetekre.
Say... let a guy wake up before this third degree, will you?
Találtam egy remek ajándékboltot. Nem tudom megtenni, Vonnie.
Okay, I will take care of it. I will give you money.
Rendben. Adok pénzt .
But I promise you, now that I will be educated I will always take care of you, and I will come back and I will build you a house.
De megígérem neked, hogy most, hogy tanulni fogok, mindig a gondodat fogom viselni, és visszajövök és építek neked egy házat.

 

Related searches: 260-degree Pan And 130-degree Tilt - Temperature Range From 62 Degree C To 64 Degree C - Master Degree Degree - Take A Degree - Take Degree - Take Master Degree - Take A Masters Degree - I Will Take A Degree - Take On A Degree - Take A Bachelor Degree -