Translation of "is too far ahead" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Ahead - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

That's too far ahead to plan.
Túl messze van az még.
I was too far ahead. I will return!
Én voltam elöl, tehát vissza kell mennem.
There's no sense in running too far ahead of ourselves.
Nincs értelme, hogy ennyire elszaladjon velünk a ló.
The answer is far too little, far too timidly.
A válasz az, hogy túl keveset, túl bátortalanul.
How far ahead are they?
Milyen messze lehetnek?
The advance guard's far ahead.
Az őrség messze van.
That is going too far.
Ez túlmegy minden határon.
Tom is too far away.
Tom túl messze van.
Las Olindas is too far.
Las Olindas messze van.
This is far too simplistic.
Ez így túlságosan leegyszerűsíti a dolgokat.
This is far too high.
Ez túlságosan magas.
That is going too far.
Ez már túlzás.
That is far too many.
Ez túl sok.
Current policy goes too far, is too detailed and is ineffective.
A jelenlegi politika túlságosan messzire megy, túlságosan részletes és nem kellően hatékony.
This is going much too far.
Már túl messzire mennek.
There are far too few mechanisms here there is far too little regard for the law.
Túl kevés mechanizmus van itt, és túl kevés figyelmet fordítanak erre.
Rico got far too far.
Rico elöre jutott túlzottan is.
Too far.
De túl messze van.
I never make plans that far ahead.
Ilyen elore nem tervezek.
It is a little bit too far.
Egy kicsit messze van.
The whole thing is far too flat.
Az egész dolog túlságosan egyszerű.
As far as my group is concerned, that is really going much too far.
Az én képviselőcsoportom úgy látja, hogy ez már tényleg több a soknál.
I was incapable of thinking that far ahead.
Képtelen voltam olyan messzire gondolkodni.
It's too far.
Túl messze van.
It's too far!
Túl messzi van.
Oh, too far.
Túl messzire!
You're too far.
Túl mesze van.
Far too strong.
Túlságosan erős.
The problem is that it's too far away.
Az a probléma, hogy túl messze van.
Tom is too far away to hear us.
Tomi túl messze van, hogy halljon minket.
I think this is carrying things too far.
Azt hiszem mostmár túl messzire mentünk.
Of course, you had to start off by speaking like a finance minister everything is far too expensive, everything is far too high.
Igaz az elején úgy kellett beszélnie, mint egy pénzügyminiszternek minden túlságosan drága, minden túlságosan magas.
I have noticed that you also think far ahead.
Úgy vettem észre, ön nem utasítaná vissza ezt a címet.
That's how far ahead I can make plans now.
592 00 51 21,262 gt 00 51 24,764 Aztán élvezzuk az ízét.
Two years is really far too long to wait.
Két év nagyon hosszú várakozási idő.
You're going too far.
Túl sokat engedsz meg magadnak!
You're going too far.
Átlépsz egy bizonyos határt.
Tom went too far.
Túl messzire ment Tomi.
We went too far.
Túl messzire mentünk.
You went too far.
Túl messzire mentél.
That's going too far.
Túl sokat enged meg magának.
That's going too far.
Túl messzire ment.
That's far too cruel.
Az túl kegyetlen.
You're going too far!
Túl messzire megy!
We're too far away.
Ahhoz túl messze vagyunk.

 

Related searches: Too Far Ahead - Getting Too Far Ahead - A Little Too Far Ahead - Little Too Far Ahead - Is Too Far Ahead - Too Far Too Fast - Far Far Too Long - To Get Ahead And Stay Ahead. - Too Ahead Of Yourself - Speed Ahead At The Business Level Too -