Translation of "less intense pain" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An uncommon side effect (affecting less than 1 person in 100) is intense pain on injection.
Nem gyakori (100 személy közül kevesebb mint 1 nél jelentkező) mellékhatás az injekció
How can I ignore pain this intense?
Hogy ne vennék tudomást az ilyen erős fájdalomról!?
So, this intense pain comes, especially in those final hours.
Szóval jönnek az erős fájások, főleg az utolsó órákban.
General disorders and administration site conditions Injection site pain (intense pain following administration into small veins)
Általános tünetek, a beadást követő helyi reakciók Fájdalom az injekció beadási helyén (erős fájdalom az injekció kis vénába történő adását követően)
The pain gets less.
A fájdalomérzet egyre gyengébb.
Despite intense pain, shock and loss of blood, with complete disregard of his personal safety,
Az erős fájdalom, a sokk és a vérveszteség ellenére, személyes biztonságát teljes mértékben figyelmen kívül hagyva,
No doubt under the inspiration of intense pain everybody becomes endowed with the gift of divers tongues.
A nagy szenvedések annyira megihletik az embert, hogy minden nyelven érteni kezd.
As for me, I gave in less readily to this intense need for sleep.
Nálam az elalvás nem ment ilyen gyorsan, pedig jómagam is igen álmos voltam.
Conditions were significantly colder, but they were also less intense with respect to the ultraviolet regime.
A körülmények jelentősen hűvösebbek voltak, de ugyanakkor kevésbé intenzívek az ultraviola sugárzás tekintetében.
In addition, Opgenra had advantages over autograft, including shorter operations, less blood loss and less pain.
Az Opgenra nak voltak továbbá előnyei az autografttal szemben, a műtét rövidebb időtartamát, a kisebb vérveszteséget és a kevesebb fájdalmat is ideértve.
Ingestion of the leaves or seeds of the plant produces a longer lasting, but less intense effect.
A növény levelének vagy magjának lenyelése tartósabb, de kevésbé intenzív hatást vált ki.
Furthermore, climate change in our own countries means more intense rainfall, longer dry spells and less snowfall.
Mindezeken túl az éghajlatváltozás saját országainkban intenzívebb esőzéseket, hosszabb száraz időszakokat és kevesebb havazást jelent.
That's intense.
Ez elég heves.
Pretty intense, huh?
Én mondta, ne nyúljanak semmihez!
Everything was intense.
Minden intenzív volt.
That was intense!
Ez intenzív volt!
Like, very intense.
TARTS VELÜNK! SCARLETTEKERÉS
Energy systems of the world becoming progressively year on year, decade on decade, century on century becoming less carbon intense.
A világ energiarendszerei folyamatosan válnak évről évre, évtizedről évtizedre, évszázadról évszázadra egyre kevésbbé szénigényessé.
Common reported side effects (experienced in more than 1 in 100 but less than 1 in 10 patients) Skin and allergic reactions Reactions at the injection site may occur (such as reddening, unusually intense pain on injection, itching, hives, swelling or inflammation).
Gyakori (100 betegből 1 nél több, de 10 betegből 1 nél kevesebb betegnél észlelt) jelentett mellékhatások Bőr és allergiás reakciók Előfordulhatnak az injekció beadásának helyén kialakuló reakciók (mint pl. kivörösödés, szokatlanul erős fájdalom az injekció beadásakor, viszketés, csalánkiütés, duzzanat vagy gyulladás).
102 Common reported side effects (experienced in more than 1 in 100 but less than 1 in 10 patients) Skin and allergic reactions Reactions at the injection site may occur (such as reddening, unusually intense pain on injection, itching, hives, swelling or inflammation).
Előfordulhatnak az injekció beadásának helyén kialakuló reakciók (mint pl. kivörösödés, szokatlanul erős fájdalom az injekció beadásakor, viszketés, csalánkiütés, duzzanat vagy gyulladás).
Common reported side effects (experienced in more than 1 in 100 but less than 1 in 10 patients) Skin and allergic reactions Reactions at the injection site may occur (such as reddening, unusually intense pain on injection, itching, hives, swelling or inflammation).
Előfordulhatnak az injekció beadásának helyén kialakuló reakciók (mint pl. kivörösödés, szokatlanul erős fájdalom az injekció beadásakor, viszketés, csalánkiütés, duzzanat vagy gyulladás).
Consequently, competition in the port services market continues to be less intense than it would have become with a specific Directive.
Következésképpen, a kikötői szolgáltatások piacán a verseny továbbra is kevésbé intenzív, mint amennyire egy specifikus irányelvi szabályozás alatt lehetne.
The interest was intense.
A hajsza óriási volt.
Intense nightmares besieged me.
Rémképek gyötörtek.
The cold was intense.
Metsző hideg volt.
The darkness was intense.
Vágni lehetett volna a sötétséget!
Protect from intense light.
Erős fénytől óvni kell.
Intense fear paralyzes you.
A nagymértékű félelem megbénít.
You have intense concentration.
Erősen összpontosítasz.
God, that was intense.
Ez kemény volt!
They can make TRITAZIDE work less well Medicines used to relieve pain and inflammation (e.g.
Terhesség és szoptatás Tájékoztatnia kell kezelőorvosát, ha úgy gondolja, hogy terhes (vagy terhes lehet).
Near two o'clock in the morning, the core of light reappeared, no less intense, five miles to windward of the Abraham Lincoln.
Éjfél után két óra tájt öt mérföldnyi távolságban, szélirányban, újra feltűnt a fényfolt. Éppolyan erősen világított, mint az előbb.
pain (including mouth pain, abdominal pain, headache, bone pain, tumour pain)
fájdalom (pl. száj, hasi, csontfájdalom, fejfájás, daganat fájdalom),
microenvironment, making it less conducive to tumour cell growth, anti angiogenic activity and anti pain activity.
mikrokörnyezetét kedvezőtlenebbé teszi a daganatsejtek növekedését, antiangiogen hatás, fájdalomcsökkentő hatás.
They can make TRITACE work less well Medicines used to relieve pain and inflammation (e. g.
Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.
This news caused intense excitement.
A hír óriási izgalmat keltett.
Intense concentration and meditation creating.
Intenzív koncentrációval és meditációval alkot.
It was thick and intense.
Sűrű volt és intenzív.
Back pain, chest pain, Groin pain
Hátfájás, mellkasi és ágyéki fájdalom
ise diarrhoea, anxiety, itching, excessive sweating, muscle cramps or spasm, fatigue, bruising, tendon pain and inflammation (tendonitis), memory loss, back pain (sciatica), altered sensitivity (less sensitivity or
ízületi rándulás. alo
pain (e. g. extremity pain, back pain, chest pain) Arthralgia
hátfájás,
Musculoskeletal pain (e.g. extremity pain, back pain, chest pain) Arthralgia
fájdalom (pl.
Musculoskeletal pain (e.g. extremity pain, back pain, chest pain) Arthralgia
Achilles ín)
Musculoskeletal pain (e.g. extremity pain, back pain, chest pain) Arthralgia
Petechiák
Musculoskeletal pain (e. g. extremity pain, back pain, chest pain) Arthralgia
1 1 000

 

Related searches: Less Intense Pain - Intense Pain - Very Intense Pain - Epigastric Pain Pain - Less Less Less - Less Intense - Much Less Intense - Less Intense Competitive Situation - Less Intense Competition - Is Less Intense -