Translation of "manage connectivity" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Connectivity - translation : Manage - translation : Manage connectivity - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Connectivity
Összekapcsoltság
Network Connectivity
HálózatName
3.6 Connectivity
3.6 Összekapcsolódás
Gpg Agent Connectivity
UiServer kapcsolat
Contiguity breeds connectivity.
Az érintkezés kapcsolatot eredményez.
Connectivity and Accessibility
Összeköttetések és hozzáférhetőség
a) The connectivity agenda
a) Összekapcsolási programterv
High performance 5G connectivity
Nagy teljesítményű 5G kapcsolat
4.3 Connectivity and innovation
4.3 Hálózatba kapcsolódás és innováció
Kexi Open Database Connectivity Driver
Kexi ODBC meghajtóName
And they value that connectivity.
Akik értékelik ezt az összekapcsolódást.
Improved connectivity in rural areas
Az internetkapcsolat javítása a vidéki területeken
A regulatory framework fit for connectivity
Az internetkapcsolatot támogató szabályozási keret
Mobile connectivity in Africa is pervasive.
A mobilkonnektivitás Afirkában is elterjedt.
4.2 Technology barriers to broadband connectivity
4.2 A szélessávú kapcsolat technikai akadályai
e) Inter operability and inter connectivity
e) interoperabilitás és összekapcsolhatóság
Accelerating delivery of high speed Internet connectivity.
a nagysebességű internetkapcsolat biztosításának felgyorsítása,
Accelerating delivery of high speed Internet connectivity.
a nagysebességű internetkapcsolat biztosításának felgyorsítása
improving ICT infrastructure and connectivity in schools.
javítani kívánja az iskolai ikt infrastruktúrát és hálózati kapcsolatokat.
4.4 Assured service quality (ASQ) connectivity product
4.4 Garantált szolgáltatásminőségű (ASQ) összekapcsolási termék
3.4 Assured service quality (ASQ) connectivity product
3.4 Garantált szolgáltatásminőségű (ASQ) összekapcsolási termék
Better connectivity within the EU and worldwide
Jobb összekapcsoltság az EU n belül és világszerte
Delivering gigabit Internet connectivity for the DSM
Gigabit kapacitású internetkapcsolat bevezetése a digitális egységes piacon
Connectivity, energy efficiency, environment and climate action
Tengerparttal nem rendelkező országként Örményországnak megoldásokat kell találnia a hálózatfejlesztés jelentette kihívásokra.
Connectivity, energy efficiency, environment and climate action
Az EU és Azerbajdzsán előmozdítja a hatékony szociális párbeszédet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet normáinak betartásával.
Policy measures should therefore focus on connectivity.
A politikai intézkedéseknek éppen ezért az összeköttetésre kell összpontosítaniuk.
Airport policy growth, connectivity and sustainable mobility (communication)
A repülőterekkel kapcsolatos politika a növekedés, az összeköttetések és a fenntartható mobilitás előmozdítása (közlemény)
Airport policy growth, connectivity and sustainable mobility (communication)
A repülőterekkel kapcsolatos uniós szakpolitika növekedés, összekapcsolódás és fenntartható mobilitás (közlemény)
Accompanying measures to support Internet connectivity and convergence
Az internetkapcsolat és a konvergencia megvalósításának támogatására szolgáló kísérő intézkedések
improving territorial connectivity for individuals, communities and enterprises
a területi összeköttetés javítása az egyének, a közösségek és a vállalkozások érdekében,
improving the ICT infrastructure and connectivity in schools.
javítani kívánja az iskolai ikt infrastruktúrát és hálózati kapcsolatokat.
Basic connectivity and quality of services ( net neutrality ).
a szolgáltatások alapvető összekapcsolása és minősége ( hálózatsemlegesség ).
Broadband is becoming the standard mode of connectivity.
A széles sávú hozzáférés egyre inkább az internethez való kapcsolódás alapvető módjává válik.
Connectivity between the Mediterranean countries is very limited.
A mediterrán országok csak igen limitált mértékben vannak összekötve egymással.
Encourage internet connectivity and promote electronic marketing tools.
ösztönözzék az internethez való szélesebb hozzáférést, és támogassák az elektronikus marketingeszközöket.
ensuring basic connectivity and quality of service and
az alapvető összekapcsolhatóság és a szolgáltatás minőségének biztosítása és
Manage...
Kezelés...
Manage...
Kezelés...
6.1.4 Improving territorial connectivity for individuals, communities and enterprises
6.1.4 A területi összeköttetés javítása az egyének, a közösségek és a vállalkozások érdekében
So the world now is a map of connectivity.
A világ ma már a lehetséges kapcsolódások térképe.
What if we could have connectivity with less friction?
Mi lenne, ha kevesebb súrlódással érhetnénk el a kapcsolódást?
Connectivity, Energy Efficiency, Climate Action, Environment and Civil Protection
Halászati és tengerpolitika
Connectivity, Energy Efficiency, Environment, Climate Action and Civil Protection
Közlekedés
We'll manage.
Meg fogjuk oldani.
Tom'll manage.
Tom boldogulni fog.

 

Related searches: Manage Connectivity - Need To Manage Manage - We Cannot Manage Manage - Connectivity - Network Connectivity - Internet Connectivity - Wireless Connectivity - Mobile Connectivity - Connectivity Solutions - Data Connectivity -