Translation of "market research agency" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Agency - translation : Market - translation : Market research agency - translation : Research - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

REA Research Executive Agency
REA Kutatási Végrehajtó Ügynökség
Research Executive Agency (REA)
Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)
European Research Council Executive Agency
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó ügynöksége
ERCEA European Research Council Executive Agency
ERCEA Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége
European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)
On 14 December the Commission set up the European Research Council Executive Agency and the Research Executive Agency.
A Bizottság 2007. december 14 én hozta létre az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségét és a Kutatási Végrehajtó Ügynökséget.
Executive agencies Education, Audiovisual and Culture Executive Agency European Research Council Executive Agency Executive Agency for Competitiveness and Innovation Executive Agency for the Public Health Programme Research Executive Agency Trans European Transport Network Executive Agency
(1) Ez az új hatóság az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség feladatkörét is átvenné.
market research,
piackutatás,
( 16 ) The Research Executive Agency and the Executive Agency for Competitiveness and Innovation.
( 16 ) A Kutatási Végrehajtó Ügynökség, illetve a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség.
NT1 market research
RTjóváhagyás (6411)
market research services
szolgáltató olyan természetes vagy jogi személy, amely szolgáltatást nyújt
Market research services
400000 különleges lehívási jog az építési szolgáltatásoktól eltérő árukra és szolgáltatásokra (e melléklet 4. és 5. része)
The EU created a Research Executive Agency to manage researchers mobility and careers and SME specific activities, and a European Research Council Executive Agency to support investigator driven frontier research.
Az EU létrehozta a Kutatási Végrehajtó Ügynökséget, amely a kutatók mobilitásával és karrierjével, valamint a kkv specifikus tevékenységekkel foglalkozik, és az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynökségét, amely a kutatók által javasolt ob et g es Ge or
Added to this, the report supports the creation of a budgetary structure for the Research Executive Agency and the European Research Council Executive Agency.
Ezen kívül, a jelentés támogatja a Kutatási Végrehajtó Ügynökség és az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége költségvetési struktúrájának létrehozását.
Agencja Rynku Rolnego (Agriculture Market Agency)
Okrožna državna tožilstva (Kerületi államügyészek)
Competitiveness (Internal Market, Industryand Research)
A Tanács az Európai Unió legfőbb döntéshozó testülete.
Market Research and Opinion Polling
EE Kötelezettség nélkül, a műsoros videokazetták otthoni szórakoztató elektronikai berendezésben történő használatára szolgáló kölcsönzés kivételével.
Market Research and Opinion Polling
Műszaki vizsgálat, elemzés 21
market research and opinion polling
Ecuador és az Uniós Fél lehetővé teszik, hogy az Uniós Fél és Ecuador független szakemberei természetes személyek jelenléte révén szolgáltatásokat nyújtsanak területükön a 4. bekezdés és a IX. melléklet (A természetes személyek üzleti célú ideiglenes jelenlétével kapcsolatos fenntartások) 2. függeléke szerinti feltételek mellett az alábbi ágazatok esetében
Market Research and Opinion Polling
(CPC 751 egy része, a CPC 71235 egy része 34 és a CPC 73210 egy része 35 )
Market research and opinion polling
Vasúti járművek karbantartása és javítása
Market research and opinion polling
Idegenvezetői szolgáltatások
Market Research and Opinion Polling
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI Kötelezettség nélkül.
Market research and opinion Polling
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK Kötelezettség nélkül.
Legal accounting, market research, consultancy
Jogi szolgáltatások, számvitel, piackutatás, tanácsadás
Danish Agency for Labour Market and Recruitment
Külügyminisztérium
Under the amending budget a joint executive agency, the Research Executive Agency (REA), is created, for the other programmes under the Seventh Framework Programme for research too.
A költségvetés módosítás keretében létrejött egy közös végrehajtó ügynökség is, a Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA), a hetedik kutatási keretprogramba tartozó más programokhoz is.
Competitiveness (Internal Market, Industry and Research) (
Versenyképesség (Belső Piac, Ipar és Kutatás) (
Competitiveness (Internal Market, Industry and Research)
Versenyképesség (Belső Piac, Ipar és Kutatás)
Competitiveness (internal market, industry and research)
Versenyképességi (Belső Piaci, Ipari és Kutatási) Tanács
Competitiveness (Internal Market, Industry and Research) (
Versenyképesség (Belső Piac, Ipar és Kutatás) (5)
Market research and opinion polling services
AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK Gazdasági szükségesség vizsgálata.
In France calls for research projects are steered by the French National Agency for Research (basic research) or by the Ministry of Health (clinical research) or by both (translational research).
Franciaországban a kutatási projektekre irányuló felhívásokat (az alapkutatásokat) a francia Nemzeti Kutatási Ügynökség vagy (a klinikai kutatásokat) az Egészségügyi Minisztérium irányítja, a transzlációs kutatások esetében pedig az Ügynökség és a Minisztérium együtt végzi ezt a feladatot.
Completion of the internal market (single energy digital research market)
A belső piac megvalósítása (egységes energia digitális kutatási piac)
The export agency market for French language books
A francia nyelvű könyvek exportközvetítésének piaca
Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lithuania
Mezőgazdasági és élelmiszertermékek piacát szabályzó ügynökség, Litvánia
This was later renamed the Defense Advanced Research Projects Agency or DARPA.
(Defense Advanced Research Projects Agency vagy DARPA.
In the budget a European Research Council Executive Agency was set up.
A költségvetésben létrejött az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége.
USE market research (2031) international market (2006)international trade (2021) market approval (2031)market enlargement (2006)
USEkereskedelem szakosodása (2021)kereskedelmi statisztika (2031)
USEmarket stabilisation (2006)market research (2031) inward processing traffic market service
USEkereskedelmi statisztika (2031)kereskedelem szakosodása (2021)kereskedelmi adat (2031) kereskedelmi akadály
An Agency in the field of defence capabilities development, research, acquisition and armaments (the European Defence Agency), hereinafter referred to as the Agency , is hereby established.
Létrejön egy védelmiképesség fejlesztési, kutatási, beszerzési és fegyverkezési ügynökség (az Európai Védelmi Ügynökség), a továbbiakban Ügynökség .
(2) The gap between research and market
(2) A kutatás és a piac közötti eltérés
Obstacles to getting from research to market
A kutatási eredmények piacra jutásának akadályai
Market research and public opinion polling services
Piac , közvélemény kutatás
Market research and public opinion polling services
Университет за национално и световно стопанство София

 

Related searches: Market Research Agency - Healthcare Market Research Agency - Agency Debt And Agency Mortgage-backed Securities - Market Market Research - Research Executive Agency - Research Funding Agency - Agency For Healthcare Research And Quality - Food And Environment Research Agency - National Research Agency - Social Research Agency -