Translation of "much less intense" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Intense - translation : Less - translation : Much - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A little too intense and much too precocious.
Egy kicsit heves és túl óvatos.
For much less.
Sokkal kevesebbért.
I mean, I'm going to see so much work, it's so intense
Úgy értem, látni fogom a sok munkát, ez olyan intenzív lesz
As for me, I gave in less readily to this intense need for sleep.
Nálam az elalvás nem ment ilyen gyorsan, pedig jómagam is igen álmos voltam.
It's much easier to use, much less painful.
Sokkal egyszerűbb használni, sokkal kevésbé fáj.
An uncommon side effect (affecting less than 1 person in 100) is intense pain on injection.
Nem gyakori (100 személy közül kevesebb mint 1 nél jelentkező) mellékhatás az injekció
Conditions were significantly colder, but they were also less intense with respect to the ultraviolet regime.
A körülmények jelentősen hűvösebbek voltak, de ugyanakkor kevésbé intenzívek az ultraviola sugárzás tekintetében.
And Windows 7 should be less, much less than Vista.
És a Windows 7 kevesebb, jóval kevesebb kell hogy legyen a Vistánál.
Proceedings therefore take much less time.
Az eljárások ettől felgyorsultak.
Ingestion of the leaves or seeds of the plant produces a longer lasting, but less intense effect.
A növény levelének vagy magjának lenyelése tartósabb, de kevésbé intenzív hatást vált ki.
Furthermore, climate change in our own countries means more intense rainfall, longer dry spells and less snowfall.
Mindezeken túl az éghajlatváltozás saját országainkban intenzívebb esőzéseket, hosszabb száraz időszakokat és kevesebb havazást jelent.
So open primaries would make that problem much, much less severe.
Szóval a nyílt előválasztások sokkal kevésbé súlyossá tennék ezt a problémát.
I don't like math, much less physics.
Nem szeretem a matematikát, a fizikát még kevésbé.
Information within countries is much less detailed.
A közelmúltban végzett elemzések azt mutatják, hogy a mezőgazdaság hasznosítja a dél Európában rendelkezésre álló vízmennyiség felét.
People have been sued for much less.
Embereket bepereltek már ennél sokkal kevesebbért.
That's intense.
Ez elég heves.
Progress of technology lets us produce much more goods with much less labour.
A technológia fejlődése lehetővé teszi számunkra, hogy sokkal több javat sokkal kevesebb munkaerővel termeljünk.
After that the picture is much less precise.
Az ez utáni időszak már sokkal kevésbé pontosan körvonalazható.
It's much less reflective very different from writing.
Kevésbé visszautaló nagyon különbözik az írástól.
They don't break even, much less show profit.
Annyit sem termeltek meg, ami nektek elég, haszon meg pláne nincs.
Pretty intense, huh?
Én mondta, ne nyúljanak semmihez!
Everything was intense.
Minden intenzív volt.
That was intense!
Ez intenzív volt!
Like, very intense.
TARTS VELÜNK! SCARLETTEKERÉS
Energy systems of the world becoming progressively year on year, decade on decade, century on century becoming less carbon intense.
A világ energiarendszerei folyamatosan válnak évről évre, évtizedről évtizedre, évszázadról évszázadra egyre kevésbbé szénigényessé.
The state of pelagic stocks is much less encouraging.
A nyílt tengeri állományok sokkal kevésbé vannak jóállapotban.
He cannot admit to error, much less to wrongdoing.
Nem látják be a hibáikat.
Consequently, competition in the port services market continues to be less intense than it would have become with a specific Directive.
Következésképpen, a kikötői szolgáltatások piacán a verseny továbbra is kevésbé intenzív, mint amennyire egy specifikus irányelvi szabályozás alatt lehetne.
The interest was intense.
A hajsza óriási volt.
Intense nightmares besieged me.
Rémképek gyötörtek.
The cold was intense.
Metsző hideg volt.
The darkness was intense.
Vágni lehetett volna a sötétséget!
Protect from intense light.
Erős fénytől óvni kell.
Intense fear paralyzes you.
A nagymértékű félelem megbénít.
You have intense concentration.
Erősen összpontosítasz.
God, that was intense.
Ez kemény volt!
Near two o'clock in the morning, the core of light reappeared, no less intense, five miles to windward of the Abraham Lincoln.
Éjfél után két óra tájt öt mérföldnyi távolságban, szélirányban, újra feltűnt a fényfolt. Éppolyan erősen világított, mint az előbb.
Coal can be much more efficiently burned these days, releasing much less CO2 than previous methods.
Manapság a szenet is lehet sokkal hatékonyabban égetni, mint a régi módszerekkel, és jóval alacsonyabb a CO2 kibocsátás.
I can't even speak English very well, much less Spanish.
Angolul sem beszélek nagyon jól, spanyolul meg még kevésbé.
Tom ended up getting paid much less than he expected.
Tom végül sokkal kevesebb fizetést kapott, mint várta.
This permit process is less cumbersome and much more affordable.
Ez az engedélyezési folyamat kevésbé terhes, és sokkal inkább megfizethető.
Yeah. On account of it makes so much less sense!
Ez sokkal értelmetlenebb.
This news caused intense excitement.
A hír óriási izgalmat keltett.
Intense concentration and meditation creating.
Intenzív koncentrációval és meditációval alkot.
It was thick and intense.
Sűrű volt és intenzív.

 

Related searches: Much Less Intense - Less Less Less - Less Intense - Less Intense Pain - Less Intense Competitive Situation - Less Intense Competition - Is Less Intense - No Less Intense - Significantly Less Intense - Becoming Less Intense -