Translation of "policy settlement" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Policy - translation : Policy settlement - translation : Settlement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Payment Systems Policy Securities Settlement Systems Policy TARGET
Fizetésirendszer politika Értékpapír elszámolási rendszerek politikája TARGET
Divisions Payment Systems Policy Securities Settlement Systems Policy TARGET
Jean Michel Godeffroy Helyettes kinevezése folyamatban
NT1migration for settlement purposes NT1 migration policy
USEköltségvetési mentesítés (2441)zsilipár (241) zsíró
Monetary policy and Operations Payment and settlement systems
Az EKB intézményi rendelkezései Monetáris politika és műveletek
Monetary policy and Operations Payment and settlement systems
Az EKB kapcsolódó véleményei Monetáris politika és műveletek
(a) an extra judicial settlement of conflicts policy
a) a viták peren kívüli rendezésének politikája
Monetary policy instruments and Latvijas Banka s securities settlement system
A monetáris politikai eszközök és a Latvijas Banka értékpapír elszámolása
A settlement for a certain sum, a part of the policy value.
Egyezség a biztosítási összeg egy részéről.
Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area
Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area
The Kosovo settlement will be the definitive test of common foreign and security policy.
A koszovói rendezés a közös kül és biztonságpolitika meghatározó tesztje lesz.
settlement procedure 3 ( bilateral settlement )
kiegyenlítési eljárás ( valós idejű kiegyenlítés ) 3 .
( c ) settlement procedure 3 ( bilateral settlement )
kiegyenlítési eljárás ( valós idejű kiegyenlítés ) c ) 3 .
settlement procedure 2 ( real time settlement )
kiegyenlítési eljárás ( likviditásátvezetés ) 2 .
settlement procedure 4 ( standard multilateral settlement )
kiegyenlítési eljárás ( kétoldalú kiegyenlítés ) 4 .
(r) isolated settlement means a settlement
r) elzárt település olyan település,
( b ) settlement procedure 2 ( real time settlement )
kiegyenlítési eljárás ( likviditásátvezetés ) b ) 2 .
( d ) settlement procedure 4 ( standard multilateral settlement )
kiegyenlítési eljárás ( kétoldalú kiegyenlítés ) d ) 4 .
( e ) settlement procedure 5 ( simultaneous multilateral settlement )
kiegyenlítési eljárás ( egyszerű többoldalú kiegyenlítés ) e ) 5 .
Settlement
Elrendezés
Settlement
Teljesítés
The system can operate on a real time gross settlement , gross settlement or net settlement basis .
Az ilyen értékpapírok kamatlába általában meghatározott ( ezt nevezik kuponnak ) és vagy a lejáratkor értük fizetendő összeghez képes áron alul értékesítik őket ( diszkont papír ) . Hosszabb távú refinanszírozási művelet ( longer term refinancing operation ) Rendszeres nyíltpiaci művelet , amelyet az eurórendszer penziós ügyletek formájában hajt végre .
for settlement .
IRM all .
for settlement .
IRM bej .
The settlement
Az ilyen kéréseket csak akkor kell a kiegyenlítő központi banknak figyelembe vennie , ha azt az kapcsolódó rendszeren keresztül és általa jóváhagyottan közölték .
Settlement procedures
Elszámolási eljárások
Settlement procedures
Annak a banknak , amelyik a második fedezetcsoport listájába felvette ezeket az eszközöket , könnyen hozzájuk kell férnie .
Dispute settlement
Vitás kérdések rendezése
DISPUTE SETTLEMENT
VITARENDEZÉS
Dispute settlement
Vitarendezés
Dispute settlement
9. cikk
Dispute settlement
16. cikk
Dispute settlement
Ez a megállapodás az azt követő első hónap első napján lép hatályba, hogy a Felek kölcsönösen értesítették egymást a megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások befejezéséről.
Dispute settlement
Mindegyik Fél fenntart egy, a működés szempontjából független, megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásokkal rendelkező hatóságot a 333. cikk (2) bekezdésében hivatkozott versenyjogi szabályok hatékony érvényesítése érdekében.
Dispute settlement
A jogviták rendezése
Settlement Mechanism
A Felek a megállapodást közös megegyezéssel módosíthatják, felülvizsgálhatják és bővíthetik az együttműködés fokozása érdekében, többek között úgy, hogy az egyes területekre vagy tevékenységekre vonatkozóan megállapodásokkal vagy jegyzőkönyvekkel egészítik ki.
Dispute settlement
A viták rendezése
Settlement agent
Teljesítő bank
Dispute settlement
Ha az importáló ország vámhatóságai úgy határoznak, hogy a vizsgálat eredményének megérkezéséig felfüggesztik az érintett termékekre vonatkozó kedvezményes bánásmódot, az importőrnek felajánlják a termékek kiadását a szükségesnek ítélt elővigyázatossági intézkedések mellett.
Dispute settlement
Az importőr és az importáló ország vámhatóságai közötti viták rendezésére vonatkozóan minden esetben az említett ország jogszabályai az irányadók.
Dispute settlement
Amennyiben az egyezmény I. függelékének 32. cikke szerinti ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ezen ellenőrzésnek a végrehajtásáért felelős vámhatóságok között, ezeket a vitákat a vegyes bizottság elé kell terjeszteni.
Dispute settlement
Amennyiben az egyezmény I. függelékének 32. cikke szerinti ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ezen ellenőrzésnek a végrehajtásáért felelős vámhatóságok között, ezeket a vitákat a társulási tanács elé kell terjeszteni.
Dispute settlement
33. cikk
Dispute settlement
Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a Felek egymás között, diplomáciai úton rendezik.
Court settlement
Bírósági egyezség
Dispute Settlement
Amennyiben a fellebbviteli szerv nem független az érintett felektől vagy nem igazságszolgáltató jellegű, a határozatait egy pártatlan és független igazságügyi hatóságnak felül kell vizsgálnia.

 

Related searches: On Settlement Finality In Payment And Securities Settlement - Settlement Settlement - Post-settlement Settlement - Settlement Policy - Policy Settlement - Policy By Policy Basis - Monetary Policy And Fiscal Policy - Policy Relevant Not Policy Prescriptive - Policy Department A Economic And Scientific Policy - Dispute Resolution Policy, Policy -