Translation of "ready to charge" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Charge - translation : Ready - translation : Ready to charge - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Charge your cannon and stand ready to repel attack.
Ágyút tölteni, és készüljenek fel a támadás visszaverésére!
And on the other side were all my sister's My Little Ponies ready for a cavalry charge.
És a másik oldalon ott volt a húgom összes Én Kicsi Pónim figurája készen a lovasrohamra.
Now, charge, charge, charge, charge!
Most, küzdj, küzdj, küzdj.
DOSE WINDOW SYMBOLS ready to pull dose knob out ready to turn to dose position ready to inject 5 µg
AZ ADAGKIJELZŐ ABLAKBAN LÁTHATÓ JELEK kihúzhatja az adagbeállító gombot az adag beállítható az injekciós toll készen áll 5 µg befecskendezésére
DOSE WINDOW SYMBOLS ready to pull dose knob out ready to turn to dose position ready to inject 10 µg
LÁTHATÓ JELEK kihúzhatja az adagbeállító gombot az adag beállítható az injekciós toll készen áll 10 µg befecskendezésére
1.6 In many markets customers may not be ready to accept surcharging and therefore could shift to cash payments based on the impression that cash is free of charge.
1.6 Számos piacon előfordulhat, hogy a fogyasztók nem fogadják el a felárakat, és áttérnek a készpénzes fizetésre, mivel úgy vélik, hogy az díjmentes.
I'm ready to.
Készen állok.
Ready to play
Kezdődhet a lejátszás
Ready to fight!
Kezdődhet a harc!
Ready to Play
Kezdődhet a játék
Ready to inject
Készen áll az injekció beadására
Ready to go?
Készen vagy?
Ready to go?
Megyünk?
Ready to move!
lndulásra kész!
Ready to bomb.
Bombák készen. Tartsd még.
Ready to broadcast.
Kész az adásra.
Ready to fire.
Tüzelésre kész.
Ready, Brickley. Ready, sir.
Készen, Brickley.
Ready, Matthew? All ready.
Készen álltok, Matthew?
CHARGE IT TO ME.
Csomagolja be, kérem!
Amundson, you ready? Amudson Ready.
Amundson, készen állsz?
We're ready to go.
Indulhatunk.
I'm ready to talk.
Kész vagyok beszélni.
I'm ready to die.
Kész vagyok meghalni.
I'm ready to die.
Felkészültem a halálra.
We're ready to return.
Készen állunk a visszatérésre.
We're ready to fight.
Készen állunk a harcra.
I was ready to.
Készen álltam.
Not ready to play
QNetworkAccessCacheBackend
now ready to inject.
védőhüvely
We're ready to go.
Készen állunk.
Yeah, ready to go.
Kész vagyok.
Yep. Ready to go.
Ja, kezdhetjük.
Ready to hug me.
Kész volt megölelni.
Get ready to draw!
Gyerünk rajzolni!
I'm ready to go.
99 töltény. Készen állok.
We're ready to start.
Készen állunk.
All ready to start?
Na, Wellmore, minden kжszen рll az indulрsra?
Ready to go, Sarge?
Ha a gyilkos a kezükbe kerülne, aprófát csinálnak belőle.
She's ready to talk.
Mimi hajlandó beszélni.
They're ready to sue.
Be fogják perelni!
He's ready to cry.
Mindjárt sír.
Get ready to move.
Indulunk.
Everything ready to move.
Minden kész az indulásra!
Ready to receive him.
Készüljenek a fogadására.

 

Related searches: Ready Ready Packaging - I Am Not Ready Ready - Ready To Charge - Charge-ready - Charge Charge Interaction - Charge A Charge - 1+ Charge 2- Charge - Von Charge Zu Charge - Ready - Ready To Use -