Translation of "significantly less intense" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Intense - translation : Less - translation : Significantly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Conditions were significantly colder, but they were also less intense with respect to the ultraviolet regime.
A körülmények jelentősen hűvösebbek voltak, de ugyanakkor kevésbé intenzívek az ultraviola sugárzás tekintetében.
Humira methotrexate patients demonstrated significantly less radiographic
Az RA III vizsgálatban, amelyben a Humira val kezelt betegek rheumatoid arthritise átlagosan 11 éve fennállt, az ízületek szerkezeti károsodását radiológiailag értékelték és a változást módosított teljes Sharp pontértékkel (Total Sharp Score, TSS) és összetevőivel az eroziós pontértékkel és az ízületi rés beszűkülésének pontértékével fejezték ki.
As for me, I gave in less readily to this intense need for sleep.
Nálam az elalvás nem ment ilyen gyorsan, pedig jómagam is igen álmos voltam.
In study MN302 leflunomide was significantly less effective than methotrexate.
Az MN302 vizsgálatban a leflunomid sokkal kevésbé bizonyult hatásosnak, mint a metotrexát.
Trudexa methotrexate patients demonstrated significantly less radiographic progression than no
Trudexa val metotrexáttal kezelt betegeknél szignifikánsan kisebb mértékű
Trudexa methotrexate patients demonstrated significantly less radiographic progression than no
Trudexa val metotrexáttal kezelt betegeknél szignifikánsan kisebb mértékű én
Trudexa methotrexate patients demonstrated significantly less radiographic progression than no
Trudexa val metotrexáttal kezelt betegeknél szignifikánsan kisebb mértékű radiológiai progressziót mutattak ki, mint a 6 és 12 hónapig csak metotrexáttal kezelt betegeknél (lásd ítm
Trudexa methotrexate patients demonstrated significantly less radiographic progression than rod
pontértékével fejezték ki. ítm
An uncommon side effect (affecting less than 1 person in 100) is intense pain on injection.
Nem gyakori (100 személy közül kevesebb mint 1 nél jelentkező) mellékhatás az injekció
Ingestion of the leaves or seeds of the plant produces a longer lasting, but less intense effect.
A növény levelének vagy magjának lenyelése tartósabb, de kevésbé intenzív hatást vált ki.
Furthermore, climate change in our own countries means more intense rainfall, longer dry spells and less snowfall.
Mindezeken túl az éghajlatváltozás saját országainkban intenzívebb esőzéseket, hosszabb száraz időszakokat és kevesebb havazást jelent.
In 25 study MN302 leflunomide was significantly less effective than methotrexate.
Az MN302 vizsgálatban a leflunomid sokkal kevésbé bizonyult hatásosnak, mint a metotrexát.
In 39 study MN302 leflunomide was significantly less effective than methotrexate.
Az MN302 vizsgálatban a leflunomid sokkal kevésbé bizonyult hatásosnak, mint a metotrexát.
Children are significantly less likely to die of disease or malnutrition.
Számottevő mértékben csökkent a betegség vagy alultápláltság okozta gyermekhalandóság valószínűsége.
They would have significantly less difficulty in collecting one million signatures.
Így sokkal kevesebb nehézségük lesz az egymillió aláírás összegyűjtésekor.
That's intense.
Ez elég heves.
Abacavir and lamivudine triphosphates show significantly less affinity for host cell DNA polymerases.
Az abakavir és a lamivudin trifoszfát lényegesen kisebb affinitást mutat a gazdasejt DNS polimerázaihoz.
They were significantly less entertained when this went on for the next week.
Már sokkal kevésbé szórakoztak, amikor ez folytatódott a következő héten.
Pretty intense, huh?
Én mondta, ne nyúljanak semmihez!
Everything was intense.
Minden intenzív volt.
That was intense!
Ez intenzív volt!
Like, very intense.
TARTS VELÜNK! SCARLETTEKERÉS
Energy systems of the world becoming progressively year on year, decade on decade, century on century becoming less carbon intense.
A világ energiarendszerei folyamatosan válnak évről évre, évtizedről évtizedre, évszázadról évszázadra egyre kevésbbé szénigényessé.
Abacavir, lamivudine and zidovudine triphosphates show significantly less affinity for host cell DNA polymerases.
Az abakavir , a lamivudin és a zidovudin trifoszfátok lényegesen kisebb affinitást mutatnak a gazdasejt DNS polimerázaihoz.
Those imports were significantly less important at the beginning of the period under examination.
Ez a behozatal jóval kevésbé volt jelentős a vizsgált időszak elején.
cost and risk significantly less than in the court ordered or voluntary liquidation scenarios
A költség és a kockázat jelentősen alacsonyabb, mint a bírósági vagy az önkéntes felszámolás esetében,
Consequently, competition in the port services market continues to be less intense than it would have become with a specific Directive.
Következésképpen, a kikötői szolgáltatások piacán a verseny továbbra is kevésbé intenzív, mint amennyire egy specifikus irányelvi szabályozás alatt lehetne.
Metalyse caused significantly less non intracranial (non brain) major bleedings than alteplase, which meant that there was less need for blood transfusions.
A Metalyse jelentősen kevesebb súlyos nem intracarniális (nem agyi) vérzést okozott mint az altepláz, amely miatt kevesebb vértranszfúzióra volt szükség.
The interest was intense.
A hajsza óriási volt.
Intense nightmares besieged me.
Rémképek gyötörtek.
The cold was intense.
Metsző hideg volt.
The darkness was intense.
Vágni lehetett volna a sötétséget!
Protect from intense light.
Erős fénytől óvni kell.
Intense fear paralyzes you.
A nagymértékű félelem megbénít.
You have intense concentration.
Erősen összpontosítasz.
God, that was intense.
Ez kemény volt!
Alternatives for consideration should have a significantly less harmful effect on the environment than hydrochlorofluorocarbons.
Fontos, hogy a mérlegelendő alternatíváknak a hidroklórfluor szénhidrogéneknél lényegesen kisebb káros hatásuk legyen a környezetre.
Alternatives for consideration should have a significantly less harmful effect on the environment than hydrochlorofluorocarbons.
Fontos, hogy a mérlegelendő alternatíváknak a részlegesen halogénezett klórozott fluorozott szénhidrogéneknél lényegesen kisebb káros hatásuk legyen a környezetre.
Near two o'clock in the morning, the core of light reappeared, no less intense, five miles to windward of the Abraham Lincoln.
Éjfél után két óra tájt öt mérföldnyi távolságban, szélirányban, újra feltűnt a fényfolt. Éppolyan erősen világított, mint az előbb.
The deterioration in Quality of Life was significantly less in Bondronat treated patients compared with placebo.
Az életminőségben szignifikánsan kisebb romlás következett be a Bondronat tal kezelt csoportban a placebo csoporthoz hasonlítva.
This news caused intense excitement.
A hír óriási izgalmat keltett.
Intense concentration and meditation creating.
Intenzív koncentrációval és meditációval alkot.
It was thick and intense.
Sűrű volt és intenzív.
These referrals were significantly less frequent in the FABLYN group (0.9 ) than in the placebo group (3.3 ).
Ezek a beutalások szignifikánsan ritkábban fordultak elő a FABLYN (0, 9 ), mint a placebo csoportban (3, 3 ).
The overall rate of thrombotic events in patients treated with Quixidar was significantly less than in du
A Quixidart még két fő vizsgálatban tanulmányozták, amelyekben instabil anginás, illetve myocardialis infarctuson átesett betegek vettek részt.

 

Related searches: Significantly Less Intense - Less Less Less - Less Intense - Much Less Intense - Less Intense Pain - Less Intense Competitive Situation - Less Intense Competition - Is Less Intense - No Less Intense - Becoming Less Intense -