Translation of "sulfa drugs" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Drugs - translation : Sulfa - translation : Sulfa drugs - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

More sulfa?
Még szulfát?
No, sulfa.
Nem, szulfátot.
(b) addizionale del 5 sulfa tassa automobilistica,
b) addizionale del 5 sulla tassa automobilistica,
The vaccine strain is resistant to aminoglycosides, sulphonamides, flumequine, and trimetroprim sulfa combinations.
A vakcinatörzs rezisztens az aminoglikozidokra, szulfonamidokra, flumequinre és a trimetoprim szulfa kombinációra.
Cidofovir administration is contraindicated in patients unable to receive probenecid or other sulfa containing medication (see section 4.4 Prevention of nephrotoxicity).
A cidofovir alkalmazása ellenjavallt azoknál a betegeknél, akik nem kaphatnak probenecidet vagy egyéb szulfonamidokat (lásd 4. 4 pont Nephrotoxicitás megelőzése ).
Drugs
Drogues
drugs
kábítószerek
Drugs
kábítószerek
Drugs.
Kábítószerek
Table 2 Legal drugs in national drugs strategies
2. táblázat Legális kábítószerek a nemzeti kábítószer stratégiákban
Drugs have always been around, illicit drugs drugs have been around for thousands of years.
Az emberiség mindig is használt drogokat, évezredek óta használunk tiltott szereket, és szerintem ezer év múlva is fogunk.
The drugs arrived, I mean other drugs, specifically heroin.
Megérkeztek a drogok, úgy értem az olyan kábítószerek, mint a heroin.
European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA)
A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
Anti drugs
Kábítószer ellenes fellépés
Drugs strategy
Kábítószerekkel kapcsolatos stratégia
Drugs phenomenon
Kábítószer jelenség
Other drugs
Más kábítószerek
Veterinary Drugs
Állatgyógyászati készítmények
Illicit drugs
Az együttműködés többek között a következő területeket foglalja magában
Illicit drugs
17. cikk
The level of use of drugs, hard drugs, suicide etc.
A drogfogyasztás szintje, kemény drogok, öngyilkosság stb.
Drugs within Class
Adott csoportba tartozó hatóanyagok
European Drugs Policy
Európai drogpolitika
2 combating drugs (
2. szakasz
New synthetic drugs
Új szintetikus kábítószerek
National drugs strategy
) és jelentése, 83 84.
Drugs and driving
kábítószerek és járművezetés
Drugs in focus
Célpontban a kábítószer
Drugs in focus
2 a kábítószer
Full of drugs.
Elkábítottak.
Combating illicit drugs
Tiltott kábítószerek elleni küzdelem
Combating illicit drugs
A Felek együttműködnek a kábítószerekkel kapcsolatos kérdések kiegyensúlyozott, átfogó és integrált megközelítésének biztosítása érdekében.
Combating illicit drugs
A Felek előmozdítják a nemzetközi szervezett bűnözés elleni ENSZ egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyveinek végrehajtását, ideértve a szigorú és hatékony felülvizsgálati mechanizmusok támogatását is.
Tackling illicit drugs
Rendőrségi együttműködés és adatbázisok
Tackling Illicit Drugs
Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
The European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA) provides the EU and its Member States withacommoninformation framework on drugs.
A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) közös információs keretrendszerrel szolgál a kábítószerek vonatkozásábanaz Unióésannaktagállamaiszámára.
Almost all are comfortable to talk about their habit, the drugs they take and the drugs they take to stop taking drugs.
Majdnem mindannyian teljesen nyíltan beszélnek függőségükről, az általuk használt drogokról és a drogról való leszokáshoz használt szerekről.
EMCDDA (2007a), Drugs and crime a complex relationship, Drugs in focus No 16, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.
EMCDDA (2007a), A kábítószerek és a bűnözés összetett kapcsolat, Célpontban a kábítószer, 16. szám, A Kábítószer és Kábítószer függőség Európai Megfigyelőközpontja, Lisszabon.
EMCDDA (2007b), Drugs and crime a complex relationship, Drugs in focus No 16, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.
EMCDDA (2007b), A kábítószerek és a bűnözés összetett kapcsolat, Célpontban a kábítószer, 16. szám, Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja, Lisszabon.
Opioids, also known as narcotic drugs, are drugs such as heroin or morphine.
A narkotikumként is ismert opioidok olyan kábítószerek, mint a heroin vagy a morfin.
Drugs for Parkinson's disease in many countries cost more than drugs for cancer.
Sok országban a Parkinson kór gyógyszerei többe kerülnek, mint a rák elleni gyógyszerek.
Access to Orphan Drugs
A ritka betegségek gyógyszereihez való hozzáférés
Say no to drugs.
Mondj nemet a drogokra!
Are you on drugs?
Drogozol?
I've never done drugs.
Soha nem drogoztam.

 

Related searches: Sulfa Drugs - Sulfa - Drugs And Non-drugs - Drugs - Prescription Drugs - Recreational Drugs - Generic Drugs - Illicit Drugs - Drugs Of Abuse - Take Drugs -