Translation of "take a bachelor degree" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Bachelor - translation : Degree - translation : Take - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I have a Bachelor of Science with an education degree.
Bechalor fokozatom van oktatásból.
have completed at least a first cycle qualification ( bachelor 's degree )
have completed at least a first cycle qualification ( bachelor 's degree )
3) Years of experience in the field of EF or LCA work, starting from University degree or Bachelor degree.
3) A környezeti lábnyommal vagy az életciklus értékeléssel kapcsolatos tevékenységek területén szerzett tapasztalat éveinek száma az egyetemi diploma vagy az alapfokú diploma megszerzésétől.
He received a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering from the University of Kansas in 1955.
Életpálya 1955 ben a Bachelor of Science Egyetemen (Kansas) szerzett repüléstechnikai mérnöki oklevelet.
2.2 The 1999 Bologna Conference initiated a decisive breakthrough, leading to a Europe wide Bachelor, Master and Doctoral degree system.
2.2 Az 1999 es bolognai konferencián áttörést értek el, bevezetve az alapképzés, mesterfokozat és doktori fokozat Európa szerte érvényes rendszerét.
A bachelor apartment.
Egy legénylakás.
I'm a bachelor.
Én agglegény vagyok.
Sterne graduated with a degree of Bachelor of Arts in January 1737 and returned in the summer of 1740 to be awarded his Master of Arts degree.
Sterne 1737 januárjában szerzett baccalaureátust (Bachelor of Arts), 1740 nyarán pedig megszerezte a Master of Arts fokozatot.
Are you a bachelor?
Agglegény vagy?
He's not a bachelor.
Dehát nem az...
I am a bachelor.
Agglegény vagyok.
2005 50 of university students to end studies with bachelor degree 2006 50 adults basic IT literacy
2005 az egyetemi hallgatók 50 a bachelor fokozattal zárja tanulmányait 2006 a felnőttek 50 alapfokú IT jártassággal rendelkezik
The European Commission's Communication, like theThe EU University HEI Business Forum should concentrate on cooperation and action relating to degree level or above (e.g. Degree, Master degree, Bachelor of Science BSC).
alapdiploma, mesterdiploma, természettudományi alapdiploma) kapcsolatos együttműködésre és lépésekre kellene összpontosítania.
Bachelor?
Agglegény?
Tom is a confirmed bachelor.
Tom egy megrögzött agglegény.
Are you a bachelor, too?
Te is agglegény vagy?
It's nothing for a bachelor.
Nem agglegénynek való holmi!
I'm not. I'm a bachelor.
Agglegény vagyok.
This is a bachelor dinner.
Ez egy agglegény vacsora.
Mazard, a bachelor, had a sweetheart.
Mazardnak, az agglegénynek volt egy szeretője.
Bachelor Bud.
Bachelor Button.
Bachelor, eh?
Agglegény?
The scientific gentleman was a bachelor.
A tudós úriember agglegény volt.
But he might be a bachelor.
Az is lehet, hogy agglegény.
A dangerous bachelor in his apartment.
Egy veszélyes agglegény lakásán. Én?
I've been a bachelor so long.
Olyan régóta vagyok már aggleány.
I'm just a lonely old bachelor.
De csak egy magányos agglegény vagyok.
Why? A married woman calling on a bachelor?
Egy férjezett asszony egy agglegény lakásán?
(e) in Ireland 1. the degree of Bachelor in of Veterinary Medicine (MVB) (1)OJ No L 257, 19.10.1968, p. 2.
e) Írországban 1. állatorvos tudományi baccalaureatusi fokozat (MVB)
Tom remained a bachelor his whole life.
Tom egész életében agglegény maradt.
Tom is a thirty year old bachelor.
Tom egy harminc éves agglegény.
NURSE Marry, bachelor,
NŐVÉR Hát, legénybúcsú,
Now, you are a marquis, 35, and a bachelor.
Ön márki, 35, és agglegény.
I guess I'd have to be a bachelor.
Biztosan agglegényként élnék.
Veterinary bachelor master dierenarts
A FELSŐOKTATÁS SZERKEZETE
the degree of Bachelor of Architecture awarded by the National University of Ireland (B Arch. (NUI)) to architecture graduates of University College, Dublin
a National University of Ireland által a dublini University College építész szakos végzős hallgatóinak kiállított Bachelor of Architecture fokozat B Arch. (NUI) ,
the degree of Bachelor of Architecture awarded by the National University of Ireland (B Arch. (NUI)) to architecture graduates of University College, Dublin
a National University of Ireland által a dublini University College építész szakos végzős hallgatóinak kiállított Bachelor of Architecture fokozat B Arch.
Bachelor of Science HES SO de Sage femme (Bachelor of Science HES SO in Midwifery)
A Vegyes Bizottság 1 2015 határozata az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás 14. cikke által létrehozott a megállapodás III. mellékletének (szakmai képesítések kölcsönös elismerése) módosításáról 2015 915
We gave him a bachelor dinner the night before.
Legénybúcsút rendezünk neki.
Bachelor of Science in nursing
Betegápolás főiskolai bachelor képzés elvégzését tanúsító oklevél
George, you're the perfect bachelor.
George, te egy tökéletes agglegény vagy.
Medicine bachelor master arts doctor
BELGIUM Német Közösség
It is exceedingly unfortunate that you should be a bachelor.'
Óriási balszerencse, hogy ön agglegény.
Like his master, like his comrade Ned, he's a bachelor.
Nem várja őt otthon se feleség, se gyerek, se szülők.
It is exceedingly unfortunate that you should be a bachelor.'
Ez rendkívül sajnálatos, hogy kell agglegény.

 

Related searches: Take A Bachelor Degree - Der Bachelor 2-fach-bachelor - Bachelor Degree - Bachelor's Degree - Bachelor Of Science Degree - Bachelor Of Arts Degree - My Bachelor Degree - Bachelor Degree Course - Bachelor Degree Program - Bachelor Degree Certificate -