Translation of "take degree" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Degree - translation : Take - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Secondly, we must take the two degree target seriously.
Másodszor a két fokos célkitűzést nagyon komolyan kell vennünk.
Different drugs vary on degree of harm, degree of addictiveness, degree of compulsivity, degree of physical damage.
A különböző drogok eltérő ártalmassággal, függőségi potenciállal, kényszerességgel és pszichikai károkkal bírnak.
Degree
Fok
degree
fokozat
Even where joint degree accreditation problems remain, Erasmus Mundus Masters Courses have implemented effective double or multiple degree structures which have permitted genuine integration and co operative study to take place.
Habár a közös diploma akkreditációja továbbra is problematikus, az Erasmus Mundus mesterképzések eredményesen hoztak létre kettős vagy többszörös diplomaszerkezeteket, melyek valódi integrációt és együttműködéssel megvalósuló tanulmányokat tettek lehetővé.
The degree of protection should be measured using standardised, reproducible testing methods and take photo degradation into account.
A védelem mértékét standardizált, megismételhető vizsgálati módszerekkel kell mérni, figyelembe véve a fotodegradációt.
Rotation degree
Elforgatási fok
One Degree
1 fokuse HST field of view indicator
degree Celsius
Celsius fok
Scientific degree
Tudományos tanácsadó
Consumers do not take into account to a sufficient degree the economic benefits of energy efficient appliances and equipment.
A fogyasztók nem veszik figyelembe kellőképpen az energiahatékony készülékek és berendezések gazdasági előnyeit.
Scientific degree or corresponding (for lecturer)MA degree or higher education
Tudományos fokozat vagy megfelelő mester fokozat (adjunktusoknak)
Degree of fuzzyness
Az időtáv szintje
Zero degree position
Adatok
Hl degree alcohol
Hl alkoholfok
Hl degree alcohol
Hl alkoholfok
Hl degree Plato
Hl Balling fok
Degree of competition
A verseny intenzitása
Degree of Harmonisation
A harmonizáció foka
Degree of independence
A függetlenség mértéke
degree of innovation
az újítás foka,
Degree of mobility
A mobilitás foka
degree of urbanisation,
az urbanizáció foka,
Degree of haemorrhage
59
Degree of haemorrhage
68
Degree of haemorrhage
77
Degree of haemorrhage
86
first degree, Extrasystoles
érzés Szemhéj erythema, szemfájdalom, homályos látás Tinnitus
Degree of invalidity
az új jogszabály nem vonatkozik azokra, akik 50. életévüket 2005. január 1 je előtt betöltötték
Degree of purity ( )
Tisztasági fok ( )
University degree required.
Kereskedelmi ügyletek
DEGREE OF COOPERATION
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÉRTÉKE
DEGREE OF COOPERATION
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FOKA
A descriptor s degree of specificity increases with the degree of pre coordination.
Amennyiben a rendszer nem listázza ki az összes vonatkozó dokumentumot, akkor információveszteség vagy csend jelentkezik,
Aris, go back to the main cathedral square, take a 90 degree turn and walk down that other side street.
Aris, menj vissza a főtérre, fordulj el 90 fokkal, és menj végig azon a másik mellékutcán.
Where schools have a large degree of autonomy, itis advisable to support the take up of measures topromote entrepreneurship education.
Ott, ahol az iskolák nagymértékı autonómiával rendelkeznek, tanácsos a vállalkozói oktatást elŒmozdító intézkedések elfogadásának támogatása.
They take disgraceful cynicism to the furthest degree, claiming to be doing this in the interests of the poorest countries.
A szégyenletes cinizmust a végsőkig fokozván azt állítják, hogy mindezt a legszegényebb országok érdekében teszik.
A person with a bachelor s degree or equivalent may begin master s degree studies.
A grúz felsőoktatási intézményekben 1992 be vezették be a kétciklusú képzési rendszert.
Select the rotation degree.
Az elforgatás fokának kiválasztása.
90 degree rotation speed
90 fokos forgási sebesség
DEGREE OF FAT COVER
A FAGGYÚSSÁG MÉRTÉKE
Degree of public awareness
Társadalmi tudatosság foka
degree of stakeholder support
az érdekeltek támogatásának mértéke,
the degree of overfishing,
a túlhalászás mértéke,
AV 1st degree block
Elsőfokú AV blokk

 

Related searches: 260-degree Pan And 130-degree Tilt - Temperature Range From 62 Degree C To 64 Degree C - Master Degree Degree - Take A Degree - Take Degree - Take Master Degree - Take A Masters Degree - I Will Take A Degree - Take On A Degree - Take A Bachelor Degree -