Translation of "too far ahead" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Ahead - translation : Too far ahead - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

That's too far ahead to plan.
Túl messze van az még.
I was too far ahead. I will return!
Én voltam elöl, tehát vissza kell mennem.
There's no sense in running too far ahead of ourselves.
Nincs értelme, hogy ennyire elszaladjon velünk a ló.
How far ahead are they?
Milyen messze lehetnek?
The advance guard's far ahead.
Az őrség messze van.
The answer is far too little, far too timidly.
A válasz az, hogy túl keveset, túl bátortalanul.
Rico got far too far.
Rico elöre jutott túlzottan is.
Too far.
De túl messze van.
I never make plans that far ahead.
Ilyen elore nem tervezek.
I was incapable of thinking that far ahead.
Képtelen voltam olyan messzire gondolkodni.
It's too far.
Túl messze van.
It's too far!
Túl messzi van.
Oh, too far.
Túl messzire!
You're too far.
Túl mesze van.
Far too strong.
Túlságosan erős.
I have noticed that you also think far ahead.
Úgy vettem észre, ön nem utasítaná vissza ezt a címet.
That's how far ahead I can make plans now.
592 00 51 21,262 gt 00 51 24,764 Aztán élvezzuk az ízét.
You're going too far.
Túl sokat engedsz meg magadnak!
You're going too far.
Átlépsz egy bizonyos határt.
Tom went too far.
Túl messzire ment Tomi.
We went too far.
Túl messzire mentünk.
You went too far.
Túl messzire mentél.
That's going too far.
Túl sokat enged meg magának.
That's going too far.
Túl messzire ment.
That's far too cruel.
Az túl kegyetlen.
You're going too far!
Túl messzire megy!
We're too far away.
Ahhoz túl messze vagyunk.
He's far too sophisticated.
Ő túl bonyolult.
I came too far.
Túlmentem!
It's far too hot!
Ez nagyon meleg!
Much too far, sometimes.
Néha túlzásba is viszem.
Still too far back.
Még mindig túlságosan távol.
He's far too ill.
Túlságosan beteg.
You go too far.
Túl messzire megy...
It's much too far.
Túl messze van.
You go too far.
Túl messzire megy.
Go far away, too.
Menjenek jó messzire.
We've done it ourselves when we've looked that far ahead.
Mi is ezt tennénk, ha ennyire a jövöbe tekintenénk.
We have to see far ahead, as our forefathers did.
Távolra kell tekintenünk, ahogyan elődeink tették.
That is going too far.
Ez túlmegy minden határon.
Tom is too far away.
Tom túl messze van.
Don't go too far away.
Ne menj el túl messzire!
Don't go too far away.
Ne menj túl messze!
Don't go too far away.
Nehogy túl messzire menj!
Don't go too far away.
Nehogy elmenj túl messze!

 

Related searches: Too Far Ahead - Getting Too Far Ahead - A Little Too Far Ahead - Little Too Far Ahead - Is Too Far Ahead - Too Far Too Fast - Far Far Too Long - To Get Ahead And Stay Ahead. - Too Ahead Of Yourself - Speed Ahead At The Business Level Too -