Translation of "too far too fast" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Fast - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Not too fast, Sam not too fast.'
Ne olyan gyorsan, Sam, ne olyan gyorsan.
TOO FAST? ?
TÚL GYORS ?
Too fast.
Túl magas.
So, there is a tendency for new recruits or neophyte devotees to try to go too far, too soon, too fast.
Szóval, van egy jellemző hajlamuk a kezdőknek vagy új híveknek, hogy túl messzire, túl hamar, túl gyorsan akarnak eljutni.
TOO FAST? ................................................................................................................................. 2
TÚL GYORS ? .............................................................................................................................2
And fast too.
Nagyon gyorsan.
You're walking too fast.
Túl gyorsan mész.
It dies too fast.
Túl gyorsan hal meg.
Tom eats too fast.
Tom túl gyorsan eszik.
You drive too fast.
Túl gyorsan hajtasz.
It happened too fast.
Túl gyorsan történt.
You're driving too fast.
Túl gyorsan vezetsz.
He talks too fast.
Túl gyorsan beszél.
I'm talking too fast?
Hadarok?
You're talking too fast!
Túl gyorsan beszél!
Life goes too fast.
Az élet olyan gyorsan elszáll.
They go too fast.
Túl gyorsan mennek.
We moved too fast.
Túl gyorsak voltunk.
I ran too fast.
Túl gyors voltam.
It was beating too fast. I get that too.
Nekem is sokszor gyorsan ver.
They're feeling like it's too much technology, too fast.
Úgy érzik, túl sok technológia jött túl gyorsan.
The answer is far too little, far too timidly.
A válasz az, hogy túl keveset, túl bátortalanul.
Too far.
De túl messze van.
Am I going too fast?
Túl gyorsan megyek?
Sami is talking too fast.
Sámuel túl gyorsan beszél.
Sami is talking too fast.
Sámuel hadar.
Time goes by too fast.
Az idő gyorsan száll.
Please don't walk too fast.
Kérlek, ne sétálj túl gyorsan.
Please don't walk too fast.
Kérem, ne sétáljon túl gyorsan.
Please don't walk too fast.
Kérlek, ne sétáljatok túl gyorsan.
My watch runs too fast.
A karórám siet.
You re driving way too fast!
Túl gyorsan hajtasz!!!
I grew up too fast.
De. Gyorsan felnőttem.
Now don't eat too fast.
Ne egyél gyorsan!
And not too fast, please.
Ha lehet, ne túl gyorsan.
You hit it too fast.
Túl gyorsan mentél.
Now don't eat too fast.
Ne egyél túl gyorsan.
She's breaking up fast, too.
Nemsokára darabokra esik.
I always eat too fast.
Mindig túl gyorsan eszem.
You can't walk too fast.
Nem tudok sietni.
That's it, going too fast.
Úgy van, túl gyorsan hajt.
We're using fuel too fast.
Túl gyorsan használjuk el az üzemanyagot.
Some in my group think that here and in other parts of the package we may be going too far, too fast and at too great a cost.
Képviselőcsoportom néhány tagja szerint e kérdésben és a csomag egyéb elemeiben túl gyorsan és túl messzire mentünk, túl nagy áldozatok árán.
Rico got far too far.
Rico elöre jutott túlzottan is.
It's too far.
Túl messze van.

 

Related searches: Too Far Too Fast - Went By Far Too Fast - Far Far Too Long - Neither Too Fast Nor Too Slow - Fast And Ultra-fast Internet Access - Fast Fast Leer - So Far So Fast - Far Far Away - Far To Far - And I'm Far Far Away -