Translation of "waterborne disease" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Disease - translation : Waterborne - translation : Waterborne disease - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It's a waterborne disease, not something that's in the air.
Ez olyan betegség, ami a vízzel terjed, nem a levegőben.
Well, millions of people around the world die of waterborne disease every year.
Nos, évente milliók halnak meg világszerte vízben terjedő betegségekben.
Waterborne transport
Vízi közlekedés
Waterborne transport
Vízi közlekedés közvetlen foglalkoztatás kb.
Sustainable surface transport (rail, road and waterborne)
Fenntartható felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés
air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások
(e) air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatás
For waterborne transport there are requirements to limit water pollution.
A vízi közlekedés terén a vízszennyezés mérséklése érdekében vannak hatályban követelmények.
Ensure that liability regimes promote rail, waterborne and intermodal transport.
Annak biztosítása, hogy a felelősségi rendszerek előmozdítsák a vasúti, a vízi és az intermodális szállítást.
Full use should be made of RTD platforms such as the WATERBORNE Technology Platform.
Teljes mértékben hasznosítani kell az olyan KTF platformokat, mint a WATERBORNE technológiai platform.
Another salient trend is the strong and sustained dynamism of air and waterborne transport.
Ugyancsak szembeötlő a légi és a vízi közlekedés erőteljes és folyamatos dinamizmusa.
Deployment of equivalent land and waterborne transport management systems (ERTMS13, ITS14, SSN and LRIT15, RIS16).
Ki kell építeni az ennek megfelelő szárazföldi és vízi forgalomirányítási rendszereket is (ERTMS13, ITS14, SSN és LRIT15, RIS16).
As regards waterborne and Bus Regulations, adequate meals and refreshments must be provided in all events.
Ami a vízi és az autóbusz közlekedési rendeletet illeti, minden esetben megfelelő étkezést és frissítőket kell biztosítani.
In addition, waterborne, food borne and zoonotic diseases in humans can potentially be affected by climate change.
Ezenkívül az éghajlatváltozás a víz és az élelmiszer útján terjedő betegségekre, valamint a zoonózisokra is hatással lehet.
However, European accessibility standards do not exist in air or for port side access to waterborne transport.
Nem léteznek azonban európai akadálymentesítési szabványok a légi közlekedésre vagy a vízi közlekedéshez való kikötői hozzáférésre vonatkozóan.
Air and waterborne operators may not have to compensate when the disruption is due to extraordinary circumstances.
A légi és vízi közlekedés terén előfordulhat, hogy az üzemeltetőknek nem kell kártérítést fizetniük, ha a szolgáltatás zavarát rendkívüli körülmények okozzák.
(n) 'Vessels or aircraft means waterborne or airborne craft of any type whatsoever, their parts and other fittings.
n) hajó vagy légijármű bármely vízi vagy légi jármű, azok körzetei és tartozékai.
The three surface transport modes road, rail and waterborne are critical to driving Europe s employment, prosperity and global exports.
A három felszíni fuvarozási mód a közúti, a vasúti és a vízi létfontosságú az európai foglalkoztatás, prosperitás és a globális export szempontjából.
Efficiency gains supported by EU policies will make notably rail and waterborne transport more competitive, in particular on longer routes.
Az európai uniós szakpolitikák által támogatott hatékonyságnövekedés különösen a vasúti és a vízi közlekedést teszi a jövőben versenyképesebbé, elsősorban a hosszabb útvonalakon.
Other Community objectives should be more effective urban transport and promoting railway and waterborne transport, as they cause less pollution.
A további közösségi célkitűzések között szerepelnie kellene a hatékonyabb városi közlekedésnek, a vasút és a vízi közlekedés népszerűsítésének, mivel ezek kevésbé szennyezőek.
Decision of 6.10.2004.N 206 2003 UK Waterborne Freight Grant. Decision of 20.4.2004.N 649 2001 UK Freight Facilities Grant.
N 649 2001 Egyesült Királyság Az áruszállítás feltételeire vonatkozó támogatás.
The projects aim at ensuring a modal shift and more sustainable mobility patterns by focusing investments on rail and waterborne
Ehhez hasonlóan jelen vannak határon átnyúló projektek is, mivel általában ezeket a legnehezebb végrehajtani.
Eciency gains supported by EU policies will make notably rail and waterborne transport more competitive, in particular on longer routes.
Az európai uniós szakpolitikák által támogatott hatékonyságnövekedés különösen a vasúti és a vízi közlekedést teszi a jövőben versenyképesebbé, elsősorban a hosszabb útvonalakon.
MA, NT None, save that national waterborne or cabotage transport is reserved exclusively for merchant vessels flying the Ecuadorian flag.
Mindenfajta hitelezés, ideértve a fogyasztási hiteleket, jelzáloghitelt, hitelfaktorálást és a kereskedelmi ügyletek finanszírozását (CPC 8113)
disease and Peripheral arterial disease,
és perifériás verőérbetegség klinikailag manifeszt formái.
disease and Peripheral arterial disease,
és perifériás verőérbetegség klinikailag manifeszt formái,.
disease and Peripheral arterial disease.
és perifériás veroérbetegség klinikailag manifeszt formái,
disease and Peripheral arterial disease.
és perifériás verőérbetegség klinikailag manifeszt formái.
Established ischaemic heart disease, peripheral arterial disease and or cerebrovascular disease.
Ischaemiás szívbetegség, perifériás verőérbetegség és vagy cerebrovascularis megbetegedés klinikailag manifeszt formái.
Established ischaemic heart disease, peripheral arterial disease, and or cerebrovascular disease.
Ischaemiás szívbetegség, perifériás verőérbetegség és vagy cerebrovascularis megbetegedés klinikailag manifeszt formái.
Established ischaemic heart disease, peripheral arterial disease and or cerebrovascular disease.
4. 4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések
Established ischaemic heart disease, peripheral arterial disease and or cerebrovascular disease.
Mivel az etoricoxib cardiovascularis kockázata a dózissal és az expozíció időtartamával fokozódhat, a lehető legrövidebb ideig, a lehető legkisebb hatékony napi adagot kell alkalmazni.
However, the rules on waterborne and bus coach transport will not come into force until December 2012 and March 2013, respectively.
A vízi közlekedésre, illetve az autóbuszos közlekedésre vonatkozó rendelkezések azonban csak 2012 decemberétől, illetve 2013 márciusától lépnek hatályba.
However, examples have been provided by the legislator for air, waterborne and road transport in some recitals of the relevant regulations.
A jogalkotó azonban a vonatkozó rendeletek néhány preambulumbekezdésében példákat nyújtott a légi, a vízi és a közúti közlekedésre vonatkozóan.
The extension of the main transEuropean network (TEN) axes creates more corridors that are particularly suitable for rail and waterborne transport.
A transzeurópai hálózat fő tengelyeinek meghosszabbodásával több olyan közlekedési folyosó jön létre, amelyek különösen kedveznek a vasúti és a vízi közlekedésnek.
16 Established ischaemic heart disease, peripheral arterial disease and or cerebrovascular disease.
Ischaemiás szívbetegség, perifériás verőérbetegség és vagy cerebrovascularis megbetegedés klinikailag manifeszt formái.
43 Established ischaemic heart disease, peripheral arterial disease and or cerebrovascular disease.
Ischaemiás szívbetegség, perifériás verőérbetegség és vagy cerebrovascularis megbetegedés klinikailag manifeszt formái.
Lyme disease (this is a sign of a disease called Jarisch Herxheimer disease)
Jarisch Herxheimer betegség jelei lehetnek)
disease called diverticular disease or faecal impaction.
vezették ki) vagy peritoneális dialízishez szükséges (hasüregbe ültetett) katétere van, továbbá vastagbél divertikulózisa (a bélfal apró zsákszerű kitüremkedésivel járó kórkép) vagy széklet beékelődése (széklet impaktáció) van.
In line with the recent EU White Paper on transport, actions aimed at integrating waterborne transport into Europe's transport network are underway.
Az EU által a közelmúltban, a közlekedéspolitikáról közzétett fehér könyvvel összhangban folyamatban vannak a vízi szállításnak Európa közlekedési hálózataiba való integrálását célzó intézkedések.
5.7.2 Regarding the medium term, the European Commission is developing a multi dimensional action approach, such as a sustainable waterborne transport toolbox .
5.7.2 Középtávon az Európai Bizottság átfogó megközelítést dolgoz ki.
Disease
Newcastle Disease
disease.
vesebetegséget is ideértve.
disease.
is ideértve.
Disease
Betegség

 

Related searches: Waterborne Disease - Food- And Waterborne Disease - Waterborne - Waterborne Transport - Waterborne Coating - Waterborne Paint - Waterborne Vessel - Waterborne Pathogens - Waterborne System - Waterborne Heating -