Translation of "waterborne heating" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Heating - translation : Waterborne - translation : Waterborne heating - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Waterborne transport
Vízi közlekedés
Waterborne transport
Vízi közlekedés közvetlen foglalkoztatás kb.
Sustainable surface transport (rail, road and waterborne)
Fenntartható felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés
air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások
Oh, heating, no heating.
Brrr.
(e) air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatás
Electric space heating and soil heating apparatus (excl. storage heating radiators)
Helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég és talajmelegítő készülék (a hőtárolós radiátor kivételével
It's a waterborne disease, not something that's in the air.
Ez olyan betegség, ami a vízzel terjed, nem a levegőben.
For waterborne transport there are requirements to limit water pollution.
A vízi közlekedés terén a vízszennyezés mérséklése érdekében vannak hatályban követelmények.
Ensure that liability regimes promote rail, waterborne and intermodal transport.
Annak biztosítása, hogy a felelősségi rendszerek előmozdítsák a vasúti, a vízi és az intermodális szállítást.
Electric storage heating radiators, for space heating
Elektromos hőtárolós radiátor helyiségek fűtésére
Electric storage heating radiators, for space heating
Optikai lemez lézerolvasó rendszerhez, felvételt tartalmazó, gépi olvasásra alkalmas bináris formában rögzített utasítások, adatok, hang és képjelek visszaadására, és automatikus adatfeldolgozó gép segítségével manipulálható vagy a felhasználóval kölcsönhatásra képes (interaktív)
Heating
Melegítés
District heating provides 9 of the EU's heating.
A távfűtés az EU fűtési igényének 9 át elégíti ki.
District heating faces problems in competing with individual heating.
A távfűtés az egyedi fűtéssel való versenyben problémákkal küzd.
GÄVLE KRAFTVÄRME district heating for Gävle s district heating network.
GÄVLE KRAFTVÄRME többek között, hogy távhőt termeljen Gävle távfűtési hálózatához.
Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus
Vetítő
Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus
Színes, a képernyő egyik oldala sem haladja meg a 45 cm t
Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus
Rádiótelefon vagy rádiótávíró vevő készülék
Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus
Hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit
geothermal heating,
geotermikus fűtés,
Heating fuels
Tüzelőanyagok
Heating regulators
Fűtésszabályozók
Heating system
Fűtési rendszer
Heating systems
Fűtési rendszerek
heating systems
fűtésrendszerek,
heating systems
fűtésrendszerek
heating water
vízmelegítéshez,
(Heating systems)
(Fűtési rendszerek)
Heating Coil
Fűtőszál
Heating Coil
R fázisok
3.4.2 Heating
3.4.2 Hőenergia piac
BIOMASS HEATING
BIOMASSZÁVAL TÖRTÉNŐ FŰTÉS
central heating,
központi fűtés,
Cooling heating
Hűtő fűtő
Heating performance
Fűtő üzemmódú energiahatékonyság
heating engineer.
fűtőmester.
Heating. Brrr.
Igen, nincs fűtés.
Heating resistors
Vasúti mozdony vagy villamos motorkocsi vagy sínhez kötött más jármű alkatrészei
Heating resistors
Tartálykocsi és hasonló
USE heating (6831) g all i u m heating installation
USEhaj és szépségápolás (6 46) gépezet folyékony hidrogén
Liquid filled electric radiators, for space heating and soil heating
Digitális sokoldalú lemez (DVD), rögzített
Well, millions of people around the world die of waterborne disease every year.
Nos, évente milliók halnak meg világszerte vízben terjedő betegségekben.
The heating of the campsite shall be provided by district heating.
A kemping fűtését a távhőellátó rendszer segítségével kell biztosítani.
122 (heating systems)
122 (fűtésrendszerek)

 

Related searches: Waterborne Heating - Waterborne Heating System - Waterborne - Waterborne Disease - Waterborne Transport - Waterborne Coating - Waterborne Paint - Waterborne Vessel - Waterborne Pathogens - Waterborne System -