Translation of "waterborne paint formulations" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Paint - translation : Waterborne - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Waterborne transport
Vízi közlekedés
Waterborne transport
Vízi közlekedés közvetlen foglalkoztatás kb.
All formulations
Összes készítmény
Sustainable surface transport (rail, road and waterborne)
Fenntartható felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés
If you're wired to paint, you paint.
Ha festeni, akkor festünk.
Paint
Színkonverzió
air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások
GNU Paint
GNU Paint
Paint Program
Rajzolóprogram
Tux Paint
Tux Paint
X Paint
X PaintGenericName
Paint Program
RajzolóprogramName
Show Paint
Megmutatja a kirajzolt területeketComment
Paint enemies
Ellenségek festése
Paint ladders
Létrák festése
Paint Program
RajzolóprogramGenericName
Paint color
A rajzterület színe
Paint op
Festés
Paint connection
Kiválasztás
Paint Layer
Réteg
Paint incrementally
Arány
Paint freely
Lineáris interpoláció használata
Paint volume
Időlépés
Paint gravity
Alakzatok
Paint Volume
Új réteg
Full Paint
Teljes festés
Paint them?
Festeni?
Paint application
Festék alkalmazás
(e) air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatás
Tmax was similar with both formulations.
A Tmax érték hasonló volt mindkét formuláció esetében.
Cheeto paint is a very simple way to paint with Cheetos.
A Cheeto festék egy nagyon egyszerű módja a Cheetosszal festésnek.
Who dares to paint with vulgar paint the royal flower bed?
Ki merte összefesteni mind a virágágyaim?
Deluxe Paint Clone
Paint klón
We'll paint it.
Majd befestjük.
Use acrylic paint.
Használj akril festéket!
Paint hidden ladders
Rejtett létrák festése
Default Paint Operations
Alapértelmezett festési műveletekComment
Default paint operations
Alapértelmezett festési műveletekName
Watercolor Paint Plugin
Name Kínai ecsetName
Paint with brushes
Paintjet
Paint a path
Szűrő eszköz
Paint with curves
Összefüggő kitöltés
Paint beautiful pictures.
Fessen gyönyörű képeket.
I paint fans.
Legyezőket festek.
Does she paint?
Szokott festeni?

 

Related searches: Waterborne Paint Formulations - Waterborne Paint - From Paint To Paint - Waterborne - Waterborne Disease - Waterborne Transport - Waterborne Coating - Waterborne Vessel - Waterborne Pathogens - Waterborne System -