Translation of "waterborne pathogens" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Waterborne - translation : Waterborne pathogens - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Waterborne transport
Vízi közlekedés
Waterborne transport
Vízi közlekedés közvetlen foglalkoztatás kb.
Pathogens
A döntésnek a behozatallal járó kockázat mértékével arányosnak kell lennie.
Bacterial pathogens
Bakteriális kórokozók
Sustainable surface transport (rail, road and waterborne)
Fenntartható felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés
Destroy the pathogens
Semmisítd meg a kórokozókat
air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások
(e) air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatás
emerging viruses and other pathogens.
Elfogadott eljárásokkal, az Európai gyógyszerkönyvi specifikáció szerint gyártott albuminnal történt ze
For waterborne transport there are requirements to limit water pollution.
A vízi közlekedés terén a vízszennyezés mérséklése érdekében vannak hatályban követelmények.
Ensure that liability regimes promote rail, waterborne and intermodal transport.
Annak biztosítása, hogy a felelősségi rendszerek előmozdítsák a vasúti, a vízi és az intermodális szállítást.
It's a waterborne disease, not something that's in the air.
Ez olyan betegség, ami a vízzel terjed, nem a levegőben.
changes in the geographical distribution of pathogens,
a kórokozók földrajzi előfordulásának megváltozása,
Read the package leaflet for target pathogens.
A kórokozók tekintetében olvassa el a használati utasítást!
We share in common the same pathogens.
Közös kórokozókon osztozunk.
For producing vaccines (free of certain pathogens)
Makadámdió
Human pathogens, zoonoses and toxins , as follows
Humán patogének, állati patogének és toxinok ,az alábbiak szerint
Animal products may carry pathogens causing infectious disease
Az állati eredetű termékek fertőző állatbetegségeket előidéző kórokozókat tartalmazhatnak.
relationship to known plant, animal or human pathogens,
ismert növényi, állati vagy emberi patogénnel való kapcsolat
Well, millions of people around the world die of waterborne disease every year.
Nos, évente milliók halnak meg világszerte vízben terjedő betegségekben.
Full use should be made of RTD platforms such as the WATERBORNE Technology Platform.
Teljes mértékben hasznosítani kell az olyan KTF platformokat, mint a WATERBORNE technológiai platform.
Another salient trend is the strong and sustained dynamism of air and waterborne transport.
Ugyancsak szembeötlő a légi és a vízi közlekedés erőteljes és folyamatos dinamizmusa.
This applies also to pathogens of hitherto unknown origin.
Ugyanez vonatkozik az ez ideig ismeretlen eredetű patogénekre is.
Stenotrophomonas maltophilia Other pathogens Ureaplasma urealyticum Anaerobes Bacteroides fragilis
Stenotrophomonas maltophilia Egyéb kórokozók Ureaplasma urealyticum Anaerobok Bacteroides fragilis
pathogens such as staphylococci, E. coli and Proteus mirabilis
(pyoderma felületes és mély, sebek, tályogok).
Depending on the mode of surgery and the expected pathogens ceftriaxone should be combined with an appropriate antimicrobial agent with additional coverage of complicating pathogens.
A beavatkozás módjától és a várható kórokozótól függően a ceftriaxon megfelelő antimikrobás készítménnyel kombinálható, mely így megfelelő védelmet nyújt a speciális kórokozókkal szemben is.
Deployment of equivalent land and waterborne transport management systems (ERTMS13, ITS14, SSN and LRIT15, RIS16).
Ki kell építeni az ennek megfelelő szárazföldi és vízi forgalomirányítási rendszereket is (ERTMS13, ITS14, SSN és LRIT15, RIS16).
being a reservoir for parasites or a vector for pathogens
élősködők vagy kórokozók hordozói lehetnek
pathogens such as Staphylococcus spp, E. coli and Proteus mirabilis.
(pyoderma felületes és mély, sebek, tályogok).
pathogens such as Staphylococcus spp., E. coli and Proteus mirabilis.
A hatóanyagra érzékeny Staphylococcus spp, E. coli és Proteus mirabilis okozta bőrfertőzések (pyoderma felületes és mély, sebek, tályogok).
pathogens such as Staphylococcus spp., E. coli and Proteus mirabilis
(pyoderma felületes és mély, sebek, tályogok).
Improving laboratory co operation to assure high quality diagnostic capabilities for pathogens across the Community, including a Community reference laboratory structure for pathogens requiring enhanced Community collaboration
A laboratóriumok együttműködésének javítása a minőségi kórokozó diagnosztikai képesség teljes Közösségre kiterjedő biztosítása céljából, beleértve egy közösségi referencialaboratórium hálózat felállítását a fokozott közösségi együttműködést igénylő kórokozók kimutatására.
As regards waterborne and Bus Regulations, adequate meals and refreshments must be provided in all events.
Ami a vízi és az autóbusz közlekedési rendeletet illeti, minden esetben megfelelő étkezést és frissítőket kell biztosítani.
Changes in the life cycle of pathogens will give rise to
A kórokozók életciklusában bekövetkező változások az alábbiakat eredményezik majd
Describe the known pathogens and parasites of the species or stock.
Mutassa be a faj vagy állomány ismert kórokozóit és élősködőit.
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ez a mostanáig ismeretlen vagy újonnan felbukkanó vírusokra és más kórokozókra is vonatkozik.
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ez az ismeretlen vagy újonnan megjelenő vírusokra és más kórokozókra is értendő.
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ugyanez érvényes az ismeretlen vagy új vírusokra és más kórokozókra.
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ez vonatkozik ismeretlen vagy újonnan megjelenő vírusokra és egyéb kórokozókra is.
This also applies to unknown or emerging viruses or other pathogens.
Ugyanez vonatkozik az ismeretlen vagy újonnan felbukkanó vírusokra és egyéb kórokozókra is.
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ez érvényes az ismeretlen vagy újonnan felbukkanó vírusokra vagy egyéb patogénekre is.
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ez vonatkozik az ismeretlen vagy újonnan felbukkanó vírusokra és egyéb patogénekre.
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ez vonatkozik a még ismeretlen és új vírusokra és egyéb kórokozókra.
Dermal infections (soft tissue infections wounds, abscesses) caused by susceptible pathogens
A hatóanyagra érzékeny Staphylococcus spp., E. coli, Proteus és Pasteurella fajok okozta
In addition, waterborne, food borne and zoonotic diseases in humans can potentially be affected by climate change.
Ezenkívül az éghajlatváltozás a víz és az élelmiszer útján terjedő betegségekre, valamint a zoonózisokra is hatással lehet.

 

Related searches: Waterborne Pathogens - Waterborne - Waterborne Disease - Waterborne Transport - Waterborne Coating - Waterborne Paint - Waterborne Vessel - Waterborne System - Waterborne Heating - Waterborne Traffic -