Translation of "waterborne pathogens" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Waterborne - translation : Waterborne pathogens - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Waterborne transport
Vízi közlekedés
Waterborne transport
Vízi közlekedés közvetlen foglalkoztatás kb.
Pathogens
A döntésnek a behozatallal járó kockázat mértékével arányosnak kell lennie.
Destroy the pathogens
Semmisítd meg a kórokozókat
air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások
emerging viruses and other pathogens.
Elfogadott eljárásokkal, az Európai gyógyszerkönyvi specifikáció szerint gyártott albuminnal történt ze
(e) air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatás
It's a waterborne disease, not something that's in the air.
Ez olyan betegség, ami a vízzel terjed, nem a levegőben.
We share in common the same pathogens.
Közös kórokozókon osztozunk.
changes in the geographical distribution of pathogens,
a kórokozók földrajzi előfordulásának megváltozása,
For producing vaccines (free of certain pathogens)
Makadámdió
Human pathogens, zoonoses and toxins , as follows
Humán patogének, állati patogének és toxinok ,az alábbiak szerint
Animal products may carry pathogens causing infectious disease
Az állati eredetű termékek fertőző állatbetegségeket előidéző kórokozókat tartalmazhatnak.
Well, millions of people around the world die of waterborne disease every year.
Nos, évente milliók halnak meg világszerte vízben terjedő betegségekben.
This applies also to pathogens of hitherto unknown origin.
Ugyanez vonatkozik az ez ideig ismeretlen eredetű patogénekre is.
Stenotrophomonas maltophilia Other pathogens Ureaplasma urealyticum Anaerobes Bacteroides fragilis
Stenotrophomonas maltophilia Egyéb kórokozók Ureaplasma urealyticum Anaerobok Bacteroides fragilis
Another salient trend is the strong and sustained dynamism of air and waterborne transport.
Ugyancsak szembeötlő a légi és a vízi közlekedés erőteljes és folyamatos dinamizmusa.
Depending on the mode of surgery and the expected pathogens ceftriaxone should be combined with an appropriate antimicrobial agent with additional coverage of complicating pathogens.
A beavatkozás módjától és a várható kórokozótól függően a ceftriaxon megfelelő antimikrobás készítménnyel kombinálható, mely így megfelelő védelmet nyújt a speciális kórokozókkal szemben is.
being a reservoir for parasites or a vector for pathogens
élősködők vagy kórokozók hordozói lehetnek
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ez a mostanáig ismeretlen vagy újonnan felbukkanó vírusokra és más kórokozókra is vonatkozik.
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ez az ismeretlen vagy újonnan megjelenő vírusokra és más kórokozókra is értendő.
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ugyanez érvényes az ismeretlen vagy új vírusokra és más kórokozókra.
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ez vonatkozik ismeretlen vagy újonnan megjelenő vírusokra és egyéb kórokozókra is.
This also applies to unknown or emerging viruses or other pathogens.
Ugyanez vonatkozik az ismeretlen vagy újonnan felbukkanó vírusokra és egyéb kórokozókra is.
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ez érvényes az ismeretlen vagy újonnan felbukkanó vírusokra vagy egyéb patogénekre is.
This also applies to unknown or emerging viruses and other pathogens.
Ez vonatkozik az ismeretlen vagy újonnan felbukkanó vírusokra és egyéb patogénekre.
Changes in the life cycle of pathogens will give rise to
A kórokozók életciklusában bekövetkező változások az alábbiakat eredményezik majd
As regards waterborne and Bus Regulations, adequate meals and refreshments must be provided in all events.
Ami a vízi és az autóbusz közlekedési rendeletet illeti, minden esetben megfelelő étkezést és frissítőket kell biztosítani.
The efficacy of caspofungin against these fungal pathogens has not been established.
A kaszpofungin hatásossága ezen gomba patogének ellen még nem megállapított.
RotaTeq does not protect against gastroenteritis due to other pathogens than rotavirus.
A RotaTeq nem eredményez védettséget a gastroenteritis ellen, ha azt nem rotavírus, hanem egyéb kórokozó okozta.
And there's many many more pathogens that are present in these animals.
Nathan Wolfe És még sokkal több kórokozó van jelen ezekben az állatokban.
Pathogens are viruses, bacteria or any other micro organisms that cause disease.
A patogének vírusok, baktériumok vagy olyan egyéb mikroorganizmusok, melyek betegséget okoznak.
Air and waterborne operators may not have to compensate when the disruption is due to extraordinary circumstances.
A légi és vízi közlekedés terén előfordulhat, hogy az üzemeltetőknek nem kell kártérítést fizetniük, ha a szolgáltatás zavarát rendkívüli körülmények okozzák.
Rotarix does not protect against gastro enteritis due to other pathogens than rotavirus.
A Rotarix a rotavíruson kívül más patogének által okozott gasztroenteritisz ellen nem ad védettséget.
Products of animal origin may carry pathogens that cause infectious diseases in animals
Az állati eredetu termékek ferto zo állatbetegségeket elo idézo kórokozókat tartalmazhatnak.

 

Related searches: Waterborne Pathogens - Waterborne - Waterborne Disease - Waterborne Transport - Waterborne Coating - Waterborne Paint - Waterborne Vessel - Waterborne System - Waterborne Heating - Waterborne Traffic -