Translation of "quebec bridge" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Bridge - translation : Quebec - translation : Quebec bridge - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Quebec
Kvebeka
Eastern Time Quebec most locations
Tasmānija lielākā daļa vietu
And no parallels with the Basque country, Quebec or Abkhazia should be accepted.
Un nekādas paralēles ar Basku zemi, Kvebeku vai Abhāziju nedrīkst vilkt.
Ireland has Bilateral Social Security Agreements with Australia, Canada, New Zealand, Quebec, Switzerland and the United States.
Vecuma pensiju var izmaksāt ārzemēs.
Bridge
Tilts
Bridge!
Tilts!
Bridge.
Tiltiņ.
Bridge control
Tilta kontrole
Bridge status
Tilta statuss
Host bridge
Saimnieka tilts
ISA bridge
ISA tilts
EISA bridge
EISA tilts
MicroChannel bridge
MicroChannel tilts
PCI bridge
PCI tilts
PCMCIA bridge
PCMCIA tilts
NuBus bridge
NuBus tilts
CardBus bridge
CardBus tilts
RACEway bridge
RACEway tilts
Unknown bridge
Nezināms tilts
Distillation bridge
Destilācijas tilts
Distillation bridge
Rīki
Cisco Bridge
Šablonu JoslaStencils
Kehl bridge
Kēlas pilsētas tilts
Strong bridge.
Stiprs tilts.
A bridge...?
Redzi, tās nomirdzēja atkal! Vai jums patīk? Tēt, tas ir lieliksi!
Port bridge.
Ostas tilts.
Memory behind bridge
Atmiņa aiz tilta
Roebling Suspension Bridge
Comment
Cisco Wireless Bridge
Stencils
(b) bridge institution
(b) pagaidu iestāde
a bridge institution
pagaidu iestādi,
Bridge institution tool
Pagaidu iestādes instruments
Harilaos Trikoupis Bridge
Harilaos Trikoupis tilts
GREECEHarilaos Trikoupis bridge
GRIEĶIJAHarilaos Trikoupis tilts
Cross the bridge!
Ātri uz tiltu!
Cross the bridge.
Ejiet pāri tiltiņam.
To the bridge!
Uz tiltu!
The Heron Bridge!
Herona tilts.
Bridge to hangar.
Tiltiņu līdz angāram.
Bridge, come in.
Tiltiņ, atsaucieties.
A bridge, right?
tilts.
Secure the bridge.
Nostiprināt tiltiņu.
Bridge is clear.
Tiltiņš atbrīvots.
Under the bridge.
Zem tilta.
Exploding bridge (EB)
spridzināšanas tiltiņš (EB)

 

Related searches: Quebec - Province Of Quebec - Quebec Government - Province Quebec - Quebec Charter Of Rights And Freedoms - Montreal Quebec - Superior Court Of Quebec - French-speaking Province Of Quebec - State Of Quebec - Quebec History -