Translation of "samantha" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Samantha!
Samanta!
Samantha?
Samanta?
Samantha.
Samanta.
I'm Samantha.
Es esmu Samanta.
Sam is Samantha.
Sems ir Samanta.
He letthem take Samantha.
Ljaava vinjiem panjemt Samantu.
Samantha is pretty good.
Samanta ir diezgan laba.
Samantha, we're almost there.
Samanta, gandrīz galā.
Hi, Samantha. I'm Dr. Dylan.
Samanta, es esmu doktors Dilans.
Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, Tami,
Samanta, Otema, Rūbija, Tāra,
I was actually thinking Samantha Fox.
Man padomā bija Samanta Foksa.
Samantha was taken off of the donors list last week.
Samanta pagājušajā nedēļā tika izslēgta no donoru saraksta.
Samantha is back at her original spot on the list.
Samanta ir atpakaļ sarakstā savā iepriekšējā vietā.
As i said to june, Our organization saw what happened to samantha.
Kā teicu Džūnai, mūsu organizācija pamanīja, kas notika ar Samantu.