Translation of "use data from" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Data - translation : From - translation :
No

Use data from - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Most data derives from the illicit use of GHB.
Vairums datu ir iegūti GHB neatļautas lietošanas gadījumos.
Do you use the data from external trade statistics?
Vai izmantojat ārējās tirdzniecības statistikas datus?
Data from NCI studies compassionate use programme and phase I studies
NCI pētījumu reālas lietošanas programmas un I fāzes pētījumu dati
Data to support the use of Wilzin come from 255 patients.
Datus, kas pamato Wilzin lietošanu, ieguva no 255 pacientiem.
Scientists use this data to draw knowledge or applications from it.
Zinātnieki liek lietā zināšanas ar mērķi tās nodot citiem vai piemērot praksē.
Do you use data from dairies as a source of information?
Vai jūs izmantojat piena pārstrādes uzņēmumu datus kā informācijas avotu?
There is limited data from the use of CellCept in pregnant women.
Dati par CellCept lietošanu grūtniecēm ir ierobežoti.
There are no data from the use of temoporfin in pregnant women.
Nav datu par temoporfīna lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of paliperidone during pregnancy.
Nav pieejami adekvāti dati par paliperidona lietošanu grūtniecības laikā.
There are no data from the use of Kaletra in pregnant women.
Nav datu par Kaletra lietošanu grūtniecēm.
There are no data from the use of Kaletra in pregnant women.
Farmakokinētikas dati bērniem līdz 2 gadu vecumam ir ierobežoti.
There are no data from the use of MIRCERA in pregnant women.
Dati par MIRCERA lietošanu sievietēm grūtniecības laikā nav pieejami.
There are no data from the use of MIRCERA in pregnant womn.
Dati par MIRCERA lietošanu sievietēm grūtniecības laikā nav pieejami.
There are no data from the use of micafungin in pregnant women.
Nav datu par mikafungīna lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from use of abatacept in pregnant women.
Nav pietiekamu datu par abatacepta lietošanu grūtniecēm.
There are no data from the use of sildenafil in pregnant women.
Nav datu par sildenafila lietošanu grūtniecības laikā.
There are no data from the use of dexrazoxane in pregnant women.
Nav datu par deksrazoksāna lietošanu grūtniecēm.
DATA USE, DATA PROTECTION AND LIABILITY
DATU IZMANTOJUMS, DATU AIZSARDZĪBA UN UZTICAMĪBA
There are no adequate data from the use of ADROVANCE in pregnant women.
Nav pietiekami daudz datu par ADROVANCE lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of bivalirudin in pregnant women.
Nav pietiekamu datu par bivalirudīna lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of APTIVUS in pregnant women.
Nav pietiekamu datu par APTIVUS lietošanu sievietēm grūtniecības laikā.
There are no adequate data from the use of fondaparinux in pregnant women.
Nav datu par fondaparinuksa lietošanu sievietēm grūtniecības laikā.
There are no adequate data from the use of nelarabine in pregnant women.
Nav pietiekami datu par nelarabīna lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of rosiglitazone in pregnant women.
Nav pietiekamu datu par rosiglitazona lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of rosiglitazone in pregnant women.
Nav iegūti pietiekami dati no rosiglitazona lietošanas grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of entecavir in pregnant women.
Nav pietiekamu datu par entekavīra lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of filgrastim in pregnant women.
Nav pietiekamas informācijas par filgrastima lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of BYETTA in pregnant women.
Nav pietiekamu datu par BYETTA lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of caspofungin in pregnant women.
Nav pietiekamu datu par kaspofungīna lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of CHAMPIX in pregnant women.
Nav atbilstošu datu par CHAMPIX lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of CHAMPIX in pregnant women.
Nav atbilstošu datu par vareniklīna tartrāta lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of fentanyl in pregnant women.
Nav pietiekamu datu par fentanila lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of sitagliptin in pregnant women.
Nav pietiekamu datu par sitagliptīna lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of Eucreas in pregnant women.
Nav pietiekamu datu par Eucreas lietošanu grūtniecēm.
There are no adequate data from the use of lasofoxifene in pregnant women.
Nav atbilstošu datu par lazofoksifēna lietošanu grūtniecības laikā.

 

Related searches: Use Any Data Mining, Robots, Or Similar Data Gathering - Any Loss Of Profits, Revenue, Data Or Data Use - Data Data Data - Historical Sales Data -panel Data -scanner Data - Use To Use - Use Or Non Use - A Tool You Use To Use - Use This Information For The Purpose Of Evaluating Your Use - Use Use An Assistant - Use Or Loss Of Use -