Translation of "we are supposed to" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Supposed - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

What are we supposed to do?
Kas mums būtu jādara?
What are we supposed to do?
Ko lai mēs darām?
We are supposed to have equal powers.
Ir paredzēts, ka mums ir vienādas pilnvaras.
Are we supposed to have visitors today?
Vai mums šodien paredzēti ciemiņi?
We are not supposed to be here.
Mums šeit nav jābūt.
How much are we supposed to eat?
Cik daudz mums jāapēd?
How are we supposed to do that?
Kā lai mēs to izdarām?
How are we supposed to get behind that?
Kā mēs tiksim aiz tās?
How are we supposed to get Reyes' handprint?
Kā lai dabūjam Reiesa nospiedumu?
How are we supposed to deliver the bomb?
Kā lai nogādājam bumbu?
And how are we supposed to do that?
Kā lai to izdarām?
We are supposed to be a little kinky.
Mums jābūt nedaudz izvirtušiem.
How are we supposed to survive on 42 a month? We?
Kā lai mēs iztiekam ar 42 dolāriem mēnesī?
So how are we supposed to live with this?
Kā tad mums ar to sadzīvot?
We're not supposed to be here, but we are.
Mums nebija paredzēts būt šeit, bet mēs te esam.
We are definitely not supposed to be up here.
Augšā kāpt nedrīkst.
We are supposed to be interviewing our witness now.
Mums tagad būtu jāiztaujā mūsu liecinieks. Pīter, viss kārtībā.
How are we supposed to see an invisible goldfish?
Kā lai mēs redzam neredzamu zelta zivtiņu?
Something we living people are not supposed to do.
Mums, dzīvajiem, tas nav jādara.
Firstly, we are not effecting nuclear disarmament, which we are supposed to be doing.
Pirmkārt, mēs neveicam kodolatbruņošanos, kas mums būtu jādara.
How are we supposed to know where Robert Klein is?
Kā lai zinām, kur ir Roberts Kleins?
We were supposed to...
Mums vajadzēja...
Now, we are supposed to endorse the amendments to the Commission's proposal but what we are supposed to be deciding on today matches the Council paper one to one.
Tagad mums ir paredzēts apstiprināt grozījumus Komisijas priekšlikumā, bet kas mums būtu jāizlemj par šodienas identisko sakritību ar Padomes dokumentu?
(PL) Mr President, we are supposed to speak about visas we are supposed to speak about visas in terms of statistics and what the European Union has done.
(PL) Priekšsēdētāja kungs! Mums būtu jārunā par vīzām, mums par tām būtu jārunā skaitļu valodā un par to, ko Eiropas Savienība ir paveikusi.
We are supposed to defend the very foundation of the EU.
Mums jāaizstāv ES paši pamati.
So how are we supposed to get ten grand for Leo?
Nu un kā lai mēs dabūjam 10 stabus, kas pienākas Leo?
How are we even supposed to work together after that, huh?
Kā lai mēs vispār pēc tā visa strādājam kopā?
How are we supposed to stand on the shoulders of giants?
Kā lai guļam uz šo gigantu lauriem?
Well, technically, we are supposed to fuck at the next stop.
Mīlēšanās bija plānota nākamajā vietā.
How are we supposed to explain that to the farmers of Austria?
Kā jums šķiet, kā mums to izskaidrot Austrijas lauksaimniekiem?
Or are we supposed to wait for the next financial programming period?
Jeb varbūt mums ir jāgaida līdz nākamajam finanšu plānošanas periodam?
If we can't risk crossing... how are we supposed to bring you back the money?
Kā tad mēs nogādāsim tev naudu?
We were supposed to protect her.
Man viņa bija jāsargā.
What were we supposed to do?
Ko mums vajadzēja darīt?
We were supposed to protect them.
Mums bija viņi jāaizstāv!
How are we supposed to put up with this situation year after year?
Kā mums būtu jāizbeidz šī situācija, kas ilgst gadiem?
We weren't supposed to have to run.
Mēs nebijām gatavojušies, ka būs jābēg.
We have made the Battle Groups, which are supposed to work on rotation, operable.
Mēs esam izveidojuši darboties spējīgas sevišķu uzdevumu vienības.
Where would we supposed to put her.
nu kur tad lai mēs vinu liekam.
How we supposed to get anything clone?
Kā lai vispār ko iesākam?
You are supposed to be here!
Tev šeit IR jābūt!
Who are you supposed to be?
Kas tu būtu?
Eggs are supposed to help him.
Olas viņam nāks par labu.
They're highlytrained men, eight kilometers inside a country we are not supposed to be in.
Mums nevajadzēja būt šai valstī.
We have to help other countries, we keep hearing, but no one has mentioned how we are actually supposed to do that.
Mēs vēl joprojām dzirdam, ka mums ir jāpalīdz citām valstīm, bet neviens nav norādījis, kā mums tas faktiski būtu jādara.

 

Related searches: Is Supposed To - Are Supposed To - To Be Supposed To - It Is Supposed - Was Supposed To - I Am Supposed To - As Supposed - I Was Supposed To - We Are Supposed To - Not Supposed To -