Translation of "commence as of" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Commence - translation : Commence as of - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Preparatory work needs to commence as early as 2003.
Parengiamasis darbas turi būti pradėtas jau 2003 m.
Commence firing!
Šaudykit!
Commence attack.
Pradėti ataką!
Commence attack.
Pradėti ataką!
Commence message.
Kambarys saugus.
An investment firm may commence business as soon as authorization has been granted.
Investicinė įmonė gali pradėti savo verslą nedelsiant, kai tik jai išduodamas leidimas veiklai.
Commence Operation Firestorm.
Pradėti operaciją Ugnies audra !
Commence heading 205.
Pradėkite sukti link 205.
Commence engine startup.
Paleiskite variklius.
Commence your turn.
Pradėkite sukti.
Commence incineration burn,
Pradedamas deginimo procesas.
Commence emergency shutdown!
Pradėti avarini išsijungima!
Shall we commence fire?
Pradėti šaudyti?
Let's go. Commence firing!
Šaudykit!
Commence search and destroy.
Aptinkam ir sunaikinam. Ką?
Let the Tuning commence.
Tegul Derinimas prasideda.
Countdown will commence momentarily.
Po to i kart prasides skaiciavimas.
You may commence your run.
Pradėkite trasą.
Let my early retirement commence
Tegul prasideda mano ankstyvoji pensija
Administration should commence within 5 days after the completion of surgery as soon as the patient's clinical condition is stabilised.
Vaisto reikia pradėti duoti po operacijos penkių dienų laikotarpiu, kai tik paciento būklė tampa stabilia.
32 should commence within 5 days after the completion of surgery as soon as the patient's clinical condition is stabilised.
Vaisto reikia pradėti duoti po operacijos penkių dienų laikotarpiu, kai tik paciento būklė tampa stabilia.
The men wish to commence firing.
Kariai nori pradėti šaudyti.
We must commence our conference contiguousIy.
Turime visi kartu pradėti posėdį.
Launch will commence in 15 minutes.
Paleidimas įvyks po 15 minučių.
Commence radio silence in three, two.
Tu kas toks, kad niekini mūsų klientus?
The Parties shall commence consultations immediately.
Šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas.
You may commence your run now.
Galite pradėti kelionę.
The Parties shall commence consultations promptly.
Šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas.
Sanitation of Raccoon City to commence on my mark.
Mes paliekam Rakūno miestą. Visi į sraigtasparnį.
Negotiations shall commence as soon as the special negotiating body is established and may continue for six months thereafter.
Derybos prasideda iš karto, kai tik įsteigiamas specialusis derybų organas, ir jos gali tęstis šešis mėnesius po jo įsteigimo.
Negotiations shall commence as soon as the special negotiating body is established and may continue for six months thereafter.
Derybos prasideda iš karto, kai tik įsteigiamas specialusis derybų organas, ir jos gali tęstis šešis mėnesius nuo jo įsteigimo.
I'm gonna commence dedicating myself twice daily.
Man teks prisiekinėti kasdien po du kartus.
Well, the allgal sleepover's about to commence.
Tuoj prasidės merginų vakarėlis.
The new appointments shall commence by decision of Heads of Delegation.
Nauji priėmimai vyksta delegacijos vadovams priėmus sprendimą.
The question from the Group of the Greens is as follows why did nuclear talks commence with African countries?
Žaliųjų frakcija klausia kodėl su Afrikos šalimis pradėtos branduolinės derybos?
Administration should commence within 24 hours after the completion of surgery.
Vaisto reikia pradėti skirti per 24 valandas po operacijos.
Administration should commence approximately 12 hours after the completion of surgery.
Vaisto galima pradėti duoti gerti praėjus maždaug 12 valandų po operacijos.
Administration should commence within 24 hours after the completion of surgery.
Vaisto galima pradėti duoti gerti praėjus maždaug 24 valandoms po operacijos.
Construction is set to commence in spring 2010 .
Statybos darbai prasidėjo 2010 m. balandžio mėn .
So, when exactly does the oporder commence, General?
Tai kaip tiksliai vykdysime užsakymą Generole?
Now It's Time for the battle to commence.
Dabar Laikas prasidėti mūsų kovai.
Dosing should commence at the adult starting dose.
Gydymo pradžioje senyviems žmonėms galima skirti įprastinę suaugusio žmogaus paros dozę.
Administration should commence approximately 12 18 hours after the completion of surgery.
Vaisto reikia pradėti duoti gerti praėjus maždaug 12 18 valandų po operacijos.
Following the initiation of the proceeding, the Commission shall commence an investigation.
Inicijavusi tyrimo procedūrą, Komisija pradeda tyrimą.
Following the initiation of the proceeding, the Commission shall commence an investigation.
Po proceso inicijavimo Komisija pradeda tyrimą.

 

Related searches: Shall Commence - Will Commence - Commence With - Commence Work - Commence Proceedings - Commence Litigation - Commence Business - Commence Operation - Agreement Shall Commence - Commence Action -