Translation of "deadpan delivery" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Deadpan - translation : Deadpan delivery - translation : Delivery - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

the delivery deadline or delivery timeframe.
galutinis pristatymo terminas arba pristatymo laikotarpis.
Early delivery and delivery of wrong quantity
Pristatymas prieš terminą ir netinkamo kiekio pristatymas
Delivery
Pristatymas
Delivery
Įgyvendinimas
Delivery
Tiekimas
The quantities of the delivery obligations for a delivery period
Pristatymo įsipareigojimų kiekiai pristatymo laikotarpiui yra
delivery time of delivery link with the transfer of risk
pristatymas, pristatymo laikas, ryšys su rizikos perkėlimu,
Ensuring delivery
Užtikrinti vykdymą
Delivery, notification
Medžiagos pateikimas, informavimas
delivery number,
pristatymo numeris,
Delivery contracts
Pristatymo sutartys
DELIVERY YEAR
EKSPLOATAVIMO PRADŽIA
Delivery certificates
Pristatymo sertifikatai
Delivery declarations
Pristatymo deklaracijos
Confirm Delivery
Patvirtinti pristatymą
Delivery Label
Pristatymo etiketėPreferred address
Following delivery
Vartojimas po gimdymo
Dose delivery
Raudonoji lemputė įsijungia ir dega visą 10 minučių dozavimo laiką.
Delivery mechanism
Įgyvendinimo mechanizmas
Delivery points
pristatymo taškai,
Policy delivery
Politikos įgyvendinimas
Better Delivery
EUR vertės išmokos.
Special delivery.
Užsakymas.
Delivery complete.
Siuntinys pristatytas.
Mail delivery!
Paštas!
Special delivery.
Ypatingas siuntinukas.
Delivery, notification
Pristatymas, pranešimas
Delivery, notification
Prašančiosios institucijos prašymu prašomoji institucija, remdamasi jai taikytinomis teisinėmis ar reguliavimo nuostatomis, imasi visų reikalingų priemonių, kad
Delivery time
Pristatymo terminas
Delivery, Notification
Asmens duomenimis gali būti keičiamasi, tik jeigu šiuos duomenis gausianti Šalis įsipareigoja juos saugoti tokiu būdu, kurį duomenis teiksianti Šalis laiko tinkamu.
Delivery note
Orlaivio važtaraštis
Delivery terms
Pristatymo sąlygos
delivery order.
pristatymo užsakymas.
Mandatory delivery is indicated by m and optional delivery by o .
Privaloma pateikti pažymėta raide p , o neprivaloma raide n .
Ensuring practical delivery
Konkrečių rezultatų užtikrinimas
Expected delivery date
Numatoma pateikimo data
Focusing on delivery
Dėmesys rezultatams
date of delivery,
pristatymo data,
the delivery stage,
pristatymo vieta,
Proof of delivery
Pristatymo įrodymas
the delivery deadline.
galutinis pristatymo terminas.
Date of delivery.
Pristatymo data.
(b) delivery number
b) pristatymo numeris
Use local delivery
Naudoti vietinę išsiuntimo programą
3 Dose Delivery
3 Dozavimas

 

Related searches: Deadpan Delivery - Deadpan - Deadpan Humour - With A Deadpan Expression - A Deadpan Sense Of Humor - Deadpan Face - Timely Delivery Delivery - With Improved Delivery Reliability, Shorter Delivery Times And - From Delivery To Delivery - Delivery Delivery System -