Translation of "having fun together" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Having fun together - translation : Together - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Family's together again. Fun, fun, fun.
Ką gi, šeima vėl kartu, smagumėlis.
Fun together.
Pramogos kartu.
You look like you're having fun. I'm having fun.
Jūs atrodot lyg, jūs linksmintumėtes.
Having fun?
Linksminiesi?
Having fun?
Linksma?
Having fun?
Smagiai?
Having fun?
Smagiai?
Having fun together and being able to laugh are essential for quality of life
Gyvenimo kokybei labai svarbios bendros pramogos ir sugebėjimas juoktis
You having fun?
Tau linksma?
You having fun?
Ar tau smagu?
Having fun yet?
Ar tau jau smagu?
I'm having fun.
O man smagu.
I'm having fun.
Aš linksminuos nuostabiai.
We'll have fun together, huh?
Mes kartu smagiai, ar ne?
Having fun, Father Anatoly?
Vėl pramogauji, tėve Anatolijau?
No, I'm having fun.
Viskas gerai? Susitrenkei galvą?
Having fun were you?
Jums linksma?
I' m having fun.
Aš linksminuos neįtikėtinai.
Are we having fun yet?
Ar mums dar nesamgu?
You're having fun with me.
Tu šaipaisi iš manęs.
Glad somebody is having fun.
Gerai, kad kažkam linksma.
I think she's having fun.
Man ji labai patiko.
No, they're just having fun.
Ne, jai linksma.
No, we're just having fun.
Ne, mes tik linksminamės.
Are you having fun yet?
Ar gerai linksminates?
Are we having fun yet?
Na, ar gerai linksminames?
We had a lot of fun together.
Kartu smagiai leisdavome laiką.
We're just having a little fun.
Mes tik linksminomės.
No, we're having a little fun.
Ne, mes tik linksminamės.
It s more fun when you do it together!
Smagiau, kai tai darote kartu!
Sweetheart, after all the fun we've had together?
Brangute, po visko, ką mes kartu patyrėme?
Doyle, you re having fun down there?
Doilai, linksminiesi?
Look, we're just having a little fun!
Paklausyk, mes tik truputį linksminamės!
And I was having fun with it.
Man buvo smagu.
Again, here we're having fun with colour.
Cia včl zaidziame spalvomis.
Hey, your friend looks like she's having fun.
Atrodo, jog jūsų draugei išties linksma.
They are having fun and i am not?
Jie linksminasi, o aš ne?
But we're having fun at the same time.
Tačiau taip pat tai smagu.
It's about being a girl and having fun.
Mano muzika ne apie seksą.
Graham, we're all just having fun, you know?
Grahamai, mes tik linksminamės, supranti?
spooky, how the time flys when we're having fun
baisu, kaip lekia laikas kai mes linksminamės
Out there, people were having fun... dancing, making love.
Ten žmonės linksminosi
gt gt Think stars are having all of the fun?
Pobūdį, turintys jaunimo, jūs neturite jokios patirties, jūs per jaunas, kad jis būtų.
Yeah, I was having a little less than maximum fun.
Taip. Aš apturėjau tik truputį mažiau linksmumo nei maksimaliai.
I thought it would be fun if we did the interview together.
Pagalvojau, kad būtų smagu duoti interviu kartu.

 

Related searches: It Was Fun, Fun, Fun - It's Always Fun, Fun, Fun - Fun, Fun, Fun - Having Fun Together - No Risk No Fun Fun - The Kids Had A Lot Of Fun Fun - A Fun Fun Day - Have Fun Together - Have A Lot Of Fun Together - We Have A Lot Of Fun Together -