Translation of "install imaging unit" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Imaging - translation : Install - translation : Install imaging unit - translation : Unit - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

an instruction to drive with caution when the temporary use spare unit is fitted, and to install a normal unit as soon as possible
nurodymas, kad reikia vairuoti atsargiai, kai pritaikytas laikino naudojimo atsarginis junginys, ir nurodymas kuo greičiau įrengti normalų junginį
No. i cant. i cant imaging, i cant imaging.
Ne. Negaliu. Net neįsivaizduoju.
INSTALL
ĮDIEGTI
Install
Diegti
Install...
Įdiegti... Name
Install...
Įdiegti...
Install
Įdiegti
Install
Įdiegti
Install?
įdiegti?
Thermal imaging.
Kai tik juos suimdavome, jie vėl sugrįždavo į gatves.
Install module
Įdiegti modulį
INSTALL, DEPENDENCIES
ĮDIEGTI, PRIKLAUSOMYBĖS
Install Script
Įdiegti scenarijų
Install Theme...
Įdiegti temą...
Install driver
Diegiama tvarkyklė
Install fonts
Diegti šriftus
Install again
Pakartotinai įdiegti
Install Now
Įdiegti dabar
Automatically install
Automatiškai diegti
Recommended imaging protocol
Rekomenduojamas vaizdo gavimo protokolas
Vascular Doppler imaging
Kraujagyslių Doplerio vaizdo gavimas
Imaging time points
Tyrimo pradžios laikas
(8) Acoustic imaging.
(8) garso bangų vaizdo sistemos.
Imaging sensor equipment
Vizualizavimo jutiklių įrangą
Do not install
Neįdiegti
Install as root
Įdiegti kaip root
Install whole project
Įdiegti visą projektą
Install missing packages
Įdiegti trūkstamus paketus
Install card themes
Įdiegiamos kortų temos...
Install ICC profiles
Įdiekite ICC profilius
Install package file
Įdiegti paketo failą
' ' to install packages
' ' įdiegti paketus
install. intro. documentation
install. intro. documentation
install. compile. documentation
install. compile. documentation
Install New Theme...
Įdiegti naują temą...
Install MP3 Support
Įdiegti mp3 grojimą
Install KDE Theme
Įdiegti KDE temąName
Install Theme File...
Įdiegti temos failą...
Install Oxygen wallpapers
tooltip for checkbox
Install new theme
Diegti naują temą
Where to Install
Kur įdiegti
URL to install
Kur įdiegti
Install New Theme...
Įdiegti naują temą...
Install preview fonts
Instaliuoja ir peržiūri šriftusKeywords
Simulating the install
Mime tipų diegiklisThe role of the transaction, in present tense

 

Related searches: Install Imaging Unit - Do Not Install The Unit In A Closed Space - Install Peripheral Unit - Imaging Unit - Replace Imaging Unit - Magnetic Resonance Imaging Unit - Diagnostic Imaging Unit - Thermal Imaging Unit - Unit Imaging - Direct Imaging Unit -