Translation of "marine national park" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Marine - translation : Marine national park - translation : National - translation : Park - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Aren't you marine Park?
Ar ne jūs Marine Park?
Denali National Park
City in Alaska USA
Hot Springs National Park
City in Arkansas USA
It became a national park.
Ji tapo nacionaliniu parku.
Peatbogs in Triglav National Park
DurpynaiTriglav nacionaliniame parke
Folks, this is a national park.
čia nacionalinis parkas.
protected area NT national park NT nature reserve
Tai ryšys tarp terminų klasės (aukščiausios pakopos, bendresnio arba bendriausio termino) ir jos elementų (žemesnės pakopos arba siauresnių terminų).
Much of the land is classied as an area of natural beauty with protected sites including the Lake District national park, the Cumbrian part of the Yorkshire Dales national park, the Hadrian s Wall world heritage site and the Northumberland national park.
Didelė šio krašto dalis laikoma didelio gamtos grožio vietove su saugomomis teritorijomis, tarp kurių yra Ežerų krašto nacionalinis parkas (Lake District National Park), Jorkšyro slėnių nacionalinio parko (Yorkshire Dales National Park) Kambrijos dalis, Hadriano siena (Hadrian s Wall) (pasaulio paveldo vieta) ir Nortumberlando nacionalinis parkas (Northumberland NaTional Park).
Founded in 2000, the Thaya Valley National Park is the Austrian extension of the Podyji National Park in the Czech Republic, which opened in 1991.
2000 m. įsteigtas Tajos (Thaya) slėnio nacionalinis parkas yra Čekijos Respublikos Podyji nacionalinio parko, įkurto 1991 m., tęsinys Austrijoje.
There are already eight national parks in Europe, including Retezat National Park in Romania.
Europoje jau yra aštuoni nacionaliniai parkai, tarp jų Retezato nacionalinis parkas Rumunijoje.
National Marine Fisheries Service National Oceanic Atmospheric Administration (NMFS NOAA)
Nacionalinės jūrų žvejybos tarnyba Nacionalinė vandenyno ir atmosferos administracija (NMFS NOAA)
The trails themselves mainly connect the sites of natural beauty, protected areas, traditional settlements, the area of the national marine park, and the Helmis natural history emphasis on using local products.
Buvo stengiamasi platinti šiuos žemėlapius su pažymėtais takais įvairioms turizmo agentūroms, tradicinio apgyvendinimo paslaugų teikėjams ir restoranams, visų pirma įmonėms, kurios jau anksčiau naudojosi Leader programos lėšomis ir kurios tenkina vietos kokybės susitarimo sąlygas1.
It was necessary for us to transform our land into a national park.
Mes privalėjome transformuoti mūsų žemę į nacionalinį parką.
Kibera is represented as a lush, green national park devoid of human settlement.
Kibera yra pažymėta kaip žalias, vešlus nacionalinis parkas, be jokių žmonių gyvenviečių.
Example technology park UF science park
Hierarchiniai ryšiai taip pat patikslina deskriptoriaus reikšmę kontekste.
Example science park USE technology park (6806)
Tokiu atveju bendresnis klasės pavadinimas laikomas deskriptoriumi.
But all this land is a federally protected reserve, part of Katmai National Park.
Bet visa ši teritorija yra valdžios saugomas rezervatas, Katmai Nacionalinio Draustinio dalis.
We saw a waste tip in a national park on top of Mount Vesuvius.
Nacionaliniame parke, ant Vezuvijaus kalno viršūnės matėme atliekų krūvą.
Pfizer Healthcare Ireland 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland
Pfizer Healthcare Airija 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24 Airija
Secondly it aims to strengthen networking and cooperation in order to create common structures for producing, handling and marketing products and services using new technology.The main attraction of the area is the National Marine Park at Laganas.
Turizmo centras padengia mokėjimo kredito kortele paslaugų ir kelionės draudimo išlaidas.Svetainėje naudojama pažangi ryšio su klientu sistema, siekiant kaupti informaciją apie jos lankytojus kokiomis paieškos programomis jie naudojasi ir kokius reikšminius žodžius vartoja taip pat fiksuojami klientų apsilankymai svetainėje.
The Irish Marine Institute, the national agency responsible for marine research, was created in the early 1990s thanks to
Heffernan ui skirtingų jūrų gyvenimo sričių transporto, žvejybos,aplinkosaugos, ryšių su pramonėmis ir kt. transversaliospriemonės taikymas buvo būtina strategija, leidusi pradėtidiskusijas dėl jo paties šalies jūrų ir jūrinių reikalų.
Canadian Speckle Park Cattle Association Speckle Park cattle
Canadian Speckle Park Cattle Association Speckle Park veislės galvijai
Park.
Parkas.
Park
Parkas
Park,
ProStrakan Ltd,
Park,
Rapinyl2
Park,
100µg 200µg 300µg 400µg 600µg 800µg
Park,
Rapinyl3
Park,
Rapinyl4
The marine thematic strategy will build upon all the international, EU (2) and national policies which affect the marine environment.
Teminė jūrų aplinkos apsaugos ir išsaugojimo strategija kuriama remiantis poveikio jūrų aplinkai turinčia tarptautine, ES (2) ir nacionaline politika.
development of protected marine areas (Banc d'Arguin and Diawling National Parks)
Nuadibu laisvosios zonos kūrimo
England s newest national park, the New Forest, is the last surviving medieval landscape in lowland England.
Naujausias Anglijoje įkurtas nacionalinis parkas Niu Foresto nacionalinis parkas yra vienintelė visoje Pietų Anglijoje vieta, kurioje išlikęs viduramžiams būdingas kraštovaizdis.
Mr. Park!
P Park!
Mr. Park.
P parkas.
Mr. Park...
P parkas...
Mr. Park
P parkas
Mr. Park!
p Park!
Mr. Park.
P Park.
Trafford Park
Trafford Park
David Park!
Deividas Parkas!
David Park.
Deividas Parkas.
David Park?
Deividas Parkas?
Ebert Park?
Ebert parką?
Leimert Park.
Leimert Park .
That park.
Tas parkas.

 

Related searches: National Marine Park - Marine National Park - Marine Collagen And Marine Elastin - Marine And Non-marine - Marine Park - Marine Life Park - Marine Adventure Park - Great Barrier Reef Marine Park - Marine Park Reserve - Marine Park Fee -