Translation of "platt national park" to Lithuanian language:


Did you mean : Platte national park ?

  Dictionary English-Lithuanian

National - translation : Park - translation : Platt national park - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Denali National Park
City in Alaska USA
Hot Springs National Park
City in Arkansas USA
It became a national park.
Ji tapo nacionaliniu parku.
Peatbogs in Triglav National Park
DurpynaiTriglav nacionaliniame parke
Folks, this is a national park.
čia nacionalinis parkas.
protected area NT national park NT nature reserve
Tai ryšys tarp terminų klasės (aukščiausios pakopos, bendresnio arba bendriausio termino) ir jos elementų (žemesnės pakopos arba siauresnių terminų).
It killed my best friend, Hudson Platt, and Marlena Diamond, and many, many others.
Geriausius draugus Hadsoną, Marliną ir daugelį kitų.
Much of the land is classied as an area of natural beauty with protected sites including the Lake District national park, the Cumbrian part of the Yorkshire Dales national park, the Hadrian s Wall world heritage site and the Northumberland national park.
Didelė šio krašto dalis laikoma didelio gamtos grožio vietove su saugomomis teritorijomis, tarp kurių yra Ežerų krašto nacionalinis parkas (Lake District National Park), Jorkšyro slėnių nacionalinio parko (Yorkshire Dales National Park) Kambrijos dalis, Hadriano siena (Hadrian s Wall) (pasaulio paveldo vieta) ir Nortumberlando nacionalinis parkas (Northumberland NaTional Park).
Founded in 2000, the Thaya Valley National Park is the Austrian extension of the Podyji National Park in the Czech Republic, which opened in 1991.
2000 m. įsteigtas Tajos (Thaya) slėnio nacionalinis parkas yra Čekijos Respublikos Podyji nacionalinio parko, įkurto 1991 m., tęsinys Austrijoje.
There are already eight national parks in Europe, including Retezat National Park in Romania.
Europoje jau yra aštuoni nacionaliniai parkai, tarp jų Retezato nacionalinis parkas Rumunijoje.
It was necessary for us to transform our land into a national park.
Mes privalėjome transformuoti mūsų žemę į nacionalinį parką.
Kibera is represented as a lush, green national park devoid of human settlement.
Kibera yra pažymėta kaip žalias, vešlus nacionalinis parkas, be jokių žmonių gyvenviečių.
Example technology park UF science park
Hierarchiniai ryšiai taip pat patikslina deskriptoriaus reikšmę kontekste.
Example science park USE technology park (6806)
Tokiu atveju bendresnis klasės pavadinimas laikomas deskriptoriumi.
But all this land is a federally protected reserve, part of Katmai National Park.
Bet visa ši teritorija yra valdžios saugomas rezervatas, Katmai Nacionalinio Draustinio dalis.
We saw a waste tip in a national park on top of Mount Vesuvius.
Nacionaliniame parke, ant Vezuvijaus kalno viršūnės matėme atliekų krūvą.
Pfizer Healthcare Ireland 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24 Ireland
Pfizer Healthcare Airija 9 Riverwalk National Digital Park Citywest Business Campus Dublin 24 Airija
Canadian Speckle Park Cattle Association Speckle Park cattle
Canadian Speckle Park Cattle Association Speckle Park veislės galvijai
Park.
Parkas.
Park
Parkas
Park,
ProStrakan Ltd,
Park,
Rapinyl2
Park,
100µg 200µg 300µg 400µg 600µg 800µg
Park,
Rapinyl3
Park,
Rapinyl4
Judgment of 11 July 2007 in Case T 192 04 Flex Equipos de Descanso v OHIM Leggett Platt (LURAFLEX). Annual Report 2007
2007 m. metinis pranešimas
England s newest national park, the New Forest, is the last surviving medieval landscape in lowland England.
Naujausias Anglijoje įkurtas nacionalinis parkas Niu Foresto nacionalinis parkas yra vienintelė visoje Pietų Anglijoje vieta, kurioje išlikęs viduramžiams būdingas kraštovaizdis.
Mr. Park!
P Park!
Mr. Park.
P parkas.
Mr. Park...
P parkas...
Mr. Park
P parkas
Mr. Park!
p Park!
Mr. Park.
P Park.
Trafford Park
Trafford Park
David Park!
Deividas Parkas!
David Park.
Deividas Parkas.
David Park?
Deividas Parkas?
Ebert Park?
Ebert parką?
Leimert Park.
Leimert Park .
That park.
Tas parkas.
Baldwin Park
Katalogo žvaigždėCity in California USA
Buena Park
Katalogo žvaigždėCity in California USA
Canoga Park
Katalogo žvaigždėCity in California USA
Monterey Park
Monrealio ežerasCity in California USA
Brookside Park
BerlynasCity in Delaware USA

 

Related searches: Platt - So Platt - Platt River - Platt Tool Cases - Bin Platt - Wir Sind Platt - Düsseldorf Platt - Platte Platt Rheometer - Polypropylen Platt - Bin Total Platt -