Translation of "sanitary tools" to Lithuanian language:


  Dictionary English-Lithuanian

Sanitary - translation : Sanitary tools - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

sanitary and phyto sanitary issues
sanitarijos ir fitosanitarijos problemos
Sanitary and phyto sanitary issues.
Sanitarijos ir fitosanitarijos problemos.
sanitary and phyto sanitary (SPS) issues
sanitarijos ir fitosanitarijos klausimai
Sanitary certificate
Sanitarinis sertifikatas
Sanitary Measures
Visuo menės sveikata
Sanitary towels (pads)
Kita avių mėsa, užšaldyta
Sanitary towels (pads)
Galvijų, kiaulių, avių, ožkų, arklių, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti
Recognition of sanitary measures
Sanitarinių priemonių pripažinimas
Sanitary and Phytosanitary Measures
Sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės
sanitary ware 7324 (3
sanitarinę įrangą 7324 (3
Sanitary and phytosanitary measures
pripažįstant Šalių gyvūnų ir augalų sveikatos statusą ir taikant skirstymo į regionus principą
Sanitary and phytosanitary matters
32 straipsnis
Sanitary and phytosanitary measures
Sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės
Sanitary and phytosanitary zoning
Techninės prekybos kliūtys ir sanitarinės bei fitosanitarinės priemonės
Sanitary and phytosanitary zoning
Prekybos sąlygų skaidrumas ir keitimasis informacija
Sanitary and phytosanitary issues
importo reikalavimų taikymą visoje kitos Šalies teritorijoje
SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES
9 straipsnis
Sanitary towels and tampons
Tekstilės gaminiai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį
Sanitary and phytosanitary measures
Šio skyriaus tikslai
Sanitary and phytosanitary matters
Šalys aptaria atitinkamas savo priemones pagal PPO sutartį dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo, Tarptautinę augalų apsaugos konvenciją, Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos ir Maisto kodekso komisijos nuostatas ir keičiasi susijusia informacija.
Sanitary and Phytosanitary Issues
Techninės prekybos kliūtys
Sanitary and phytosanitary matters
Kiekviena Šalis užtikrina, kad jos priimti techniniai reglamentai ir atitikties vertinimo procedūros būtų viešai skelbiami.
The reference to sanitary measures may cover individual sanitary measures or groups of sanitary measures for product areas, sectors, or parts of sectors, as appropriate
Nuoroda į sanitarines priemones gali apimti atskiras sanitarines priemones arba sanitarinių priemonių grupes, taikomas atitinkamai produktams, sektoriams arba sektorių dalims
Continue strengthening veterinary, sanitary, phyto sanitary and food safety legislation and controls, including wine laboratories.
Toliau tobulinti teisės aktus veterinarijos, sanitarijos, fitosanitarijos ir maisto saugos srityse ir stiprinti jų kontrolę, įskaitant ir vyno laboratorijų kontrolę.
Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of wadding
Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai, vystyklų įklotai ir panašūs sanitariniai vatos dirbiniai
Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of wadding
Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano
Sanitary services and associated activities
sanitarijos paslaugos ir susijusi veikla,
SPS sanitary and phytosanitary measures
SFS Sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės
Sanitary and Phytosanitary (SPS) Issues
11 straipsnis
Sanitary and Phytosanitary Sub Committee
SFP pakomitečio funkcijos
Sanitary ware and parts thereof
Spaustuvai, veržtuvai ir panašūs įrankiai
Sanitary ware and parts thereof
Tekinimo įrankiai
Sanitary ware and parts thereof
Kiti keičiamieji įrankiai
Sanitary ware and parts thereof
Karbiuratoriai ir jų dalys
Sanitary and phytosanitary (SPS) issues
Šalys susitaria gerinti tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą sanitarijos bei fitosanitarijos ir gyvūnų gerovės klausimais.
Sanitary and phytosanitary (SPS) measures
Sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės
Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures
Muitinė ir prekybos lengvinimas
the Joint Management Committee for Sanitary and Phytosanitary Measures, which addresses matters concerning sanitary and phytosanitary measures
koordinuoja rengimosi komitetų posėdžiams darbus
(b) sanitary measures means sanitary measures as defined in paragraph 1 of Annex A to the SPS Agreement
b) sanitarinės priemonės tai SFP susitarimo A priedo 1 punkte apibrėžtos sanitarinės priemonės
Determination of sanitary and phytosanitary areas
Sanitarinių bei fitosanitarinių zonų nustatymas
ALOP appropriate level of sanitary protection
BEUC Europos vartotojų organizacija
CHAPTER 4 SANITARY AND PHYTOSANITARY MATTERS
4 SKYRIUS SANITARIJOS IR FITOSANITARIJOS KLAUSIMAI
THE SANITARY AND PHYTOSANITARY SUB COMMITTEE,
SANITARINIŲ IR FITOSANITARINIŲ PRIEMONIŲ PAKOMITETIS,
RECOGNITION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES
kuriose per praėjusius trejus metus nebuvo enzootinės galvijų leukozės arba kuriose neaptikta nė vieno klinikinių enzootinės galvijų leukozės požymių turėjusio galvijo, ir
Główny Inspektorat Sanitarny (Main Sanitary Inspectorate)
Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet (Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas)

 

Related searches: On Sanitary And Phyto-sanitary Measures - Sanitary Tools - System Tools Tools - Hand Tools Power Tools - Power Tools Hand Tools - Sanitary - Sanitary Ware - Sanitary Facilities - Sanitary Landfill - Sanitary Fittings -