Translation of "mexican style" to Macedonian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Mexican.
Ќе те убијам, мексиканецу!
Mexican Peso
МексикоName
It's, like, Mexican.
Како мексиканска е.
Style
СтилComment
Style
Стил
Style
Стил
Style
Наслов
Style
Comment
Style
Стил
Style
Стил
Style
Име
Style
Стил
Style
Вметни келија
Style
Додади внес
Style
Создади рамка за формула
Style
Лево надписмо
Mexican Spanish Male, OGC
Пребарувај гласови
Mexican Spanish Female, OGC
Пребарувај го Festival за достапни гласови. Ова може да трае до 15 секудни.
Mexican Unidad de Inversion
Name
screw your Mexican snobs!
Ми е гајле што донеле будалите во 16ти век.
That's classic Mexican garbage.
Класично Мексикансо ѓубре.
Image style
Тип на слика
Web style
Веб стил</b>Comment
Hinting style
Стил на изместување
Widget style
Стил на графичките контроли
GUI style
GUI стил</b>
Set Style
Постави стил</b>
Grid Style
Стил на решетката
Plot Style
Стил на решетката
Line style
Ширина на линијата
Ninja Style
Нинџа стил</b>
Window style
Команда за исклучување
Style Settings
GenericName
Print Style
Стил за печатење
Detailed Style
Детален стил</b>
Style Settings
Поставувања за стил</b>
Background Style
Алтернативна боја на подлога
Style sheet
Дизајни на страница
Comment Style
Компонента
Resize Style
Стил на менување големина
Style Manager
Единица
Next style
Телефон
Inherit style
Информации за документот
Reset Style
Стил на Табела...
Change Style
Смени Име на Табела

 

Related searches: Mexican Style - Mexican-style Restaurants - Mexican - Mexican Food - Mexican Wave - United Mexican States - Mexican Border - Mexican Restaurant - Mexican-american War - Mexican Spanish -