Translation of "as beginner" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

As beginner - translation : Beginner - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You really did quite well for a beginner.
Det var slett ikke verst for en nybegynner.
But you must understand that I'm just a beginner, no experience whatsoever.
Men jeg er bare en nybegynner, jeg har ingen erfaring.
As (lovely as) rubies and as (beautiful as) coral.
Vakre som rubiner og koraller.
As thieves, as pirates, as murderers.
Som tyver, som pirater, som mordere.
As good as.
Nesten.
As good as.
Så godt som.
He's as welcome as anybody else as long as he behaves.
Han er velkommen så lenge han vet å oppføre seg.
As much as one can and as long as one can.
Iallfall så meget man kan og så lenge man kan.
As soon as possible.
Snarest muIig.
...as old as you...
så gammel som deg.
As simply as that.
Så enkelt?
As quickly as possible.
Så fort som mulig.
As soon as possible.
Så snart som mulig.
As magnificent as that?
Sa fantastisk?
As far as Durango.
Så langt som Durango.
As well as Roland.
Så vel som Roland.
As well as ever.
Som vanlig.
Such things as art, as poetry, as music.
Som kunst, poesi og musikk.
As often as I can.
Så ofte jeg kan.
He's as scared as Gaffney.
Han er like redd som Gaffney.
As good as me, huh?
Så god som meg, hva?
As wet as she is?
Så blaut som hun er?
As serious as claim jumping?
Like alvorlig som claimtyveri?
As average as ours? Sure.
Jeg er fra en slik selv.
Rosie's as good as anybody.
Rosie er en bra jente.
As far as Danny's concerned
Når det gjeIder Danny...
Nothing as dignified as that.
lkke sa fornemt, nei.
As safe as Zambesi itself.
Så trygg som Zambesi.
As long as I can.
Så lenge jeg kan.
Maybe as good as me.
Kanskje så god som jeg.
At least, as soon as...
I det minste så snart jeg...
As slow as you can.
Så sakte som mulig...
It's as simple as that.
Det er så enkelt som det.
As big as my hand.
Så store som handa mi.
As long as it lasts.
Så lenge det varer.
Just as pretty as Flora.
Like vakker som Flora.
Not as much as usual.
Ikke så mye som vanlig.
As soon as I can.
Så snart jeg kan.
As soon as we eat.
Så fort vi har spist.
As far as I know.
Så vidt jeg vet.
As valuable as your sons?
Så verdifull som sønnene dine?
As long as it takes.
Så lang tid det tar.
As long as I could.
Og hvem er den heldige bonden?
As soon as you can.
Så fort du kan.
It's as good as new.
Den er så god som ny.

 

Related searches: Beginner Level - Absolute Beginner - Complete Beginner - False Beginner - Total Beginner - Bloody Beginner - Advanced Beginner - Beginner Class - Beginner-friendly - As A Beginner -