Translation of "devotedly" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Devotedly - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Follow devotedly that which is revealed to you.
Hold fast ved det som er åpenbart for deg!
Now look at your god that you devotedly adored We shall burn it and scatter its remains in the sea.
Se på din gud som du så ivrig holdt deg til! Vi skal brenne den opp, og så strø dens aske på havet!
Mary, pray devotedly to your Lord, prostrate yourself before Him and bow down with those who bow down before Him.
Maria, vær ydmyk overfor din Herre, kast deg ned og bøy deg i bønn med de bedende!
(Children of Israel) when We made a covenant with you, raised Mount Tur (Sinai) above you, and told you to receive devotedly what We had revealed to you and to listen to it, you said that you had listened but you disobeyed.
Den gang Vi sluttet pakten med dere, og hevet fjellet over dere Hold godt fast ved det Vi har gitt dere, og hør. De sa Vi hører, men trosser.

 

Related searches: Devotedly Attached - Devotedly Taking Care - Devotedly Take -