Translation of "drug agency" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Agency - translation : Drug - translation : Drug agency - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Drug drug interactions
Legemiddelinteraksjoner
Drug drug interactions
Interaksjon med andre legemidler
Drug drug interactions
Legemiddelinteraksjoner
Pharmacodynamic Drug Drug Interactions (DDI)
Farmakodynamiske legemiddelinteraksjoner
Drug interaction studies Drug metabolizing enzymes
Interaksjonsstudier Metaboliserende enzymer
Other information on drug drug interactions
Annen informasjon om legemiddelinteraksjoner
To the agency.
Til byrået.
All other drug drug interactions shown are predicted.
Alle andre presenterte legemiddelinteraksjoner er antagelser.
No clinically relevant drug drug interaction is expected.
Ingen klinisk relevant legemiddel legemiddel interaksjon er forventet.
No clinically relevant drug drug interaction is expected.
Ingen klinisk relevant legemiddelinteraksjon er forventet.
No clinically relevant drug drug interaction is expected.
Ingen klinisk relevante legemiddel interaksjoner er forventet.
No clinically relevant drug drug interaction is expected.
Ingen klinisk relevante legemiddelinteraksjoner er forventet.
No clinically relevant drug drug interactions are expected.
Ingen klinisk relevante legemiddelinteraksjoner er forventet.
No drug drug interaction studies have been performed.
Ingen interaksjonsstudier mellom legemidler er blitt utført.
No drug drug interaction studies have been performed.
Ingen legemiddelinteraksjonsstudier er blitt utført.
(drug) hypersensitivity
(legemiddel) overfølsomhet
angioedemae, drug
legemiddel
DRUG ABUSE
LEGEMIDDELMISBRUK
Drug Detected
Leggemidde l påvist
Drug eruption
Legemiddelutslett
Drug eruption1
Legemiddeler upsjon1
Drug hypersensitivity
Hypersensitivitet
Drug hypersensitivity
Hypersensitivitet overfor legemidlet
Drug hypersensitivity
Legemiddel hypersensitivitet
Drug hypersensitivity
Legemiddel sensitivitet
Drug hypersensitivity
Overfølsomhet for legemidlet
Drug hypersensitivity
Overfølsomhet overfor legemidler
Drug hypersensitivity1
Overfølsomhet mot legemidler1
Drug hypersensitivitya
Overfølsomh et mot legemiddela
Drug hypersensitivitya
Overfølsomh et mot legemidlera
Drug hypersensitivitya
Overfølsomhet mot legemiddela
Drug hypersensitivitya
Overfølsomhet mot legemidlera
Drug interactions
Legemiddel interaksjoner
Drug interactions
Legemiddelinteraksjoner
Drug Interactions
Legemiddelinteraksjoner

 

Related searches: Drug Drug Agency - Drug-drug Interaction - Drug-drug Interaction Study - Drug Drug - Induced Drug Drug Interactions - Drug-drug Resistant - Drug-drug Interaction Profile - Drug Substance And Drug Product - Drug Enforcement Agency - Drug Agency -