Translation of "killer application" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Application - translation : Killer - translation : Killer application - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Wife killer. Mother killer.
Du myrdet din hustru og mor.
Killer?
Morderen?
Killer!
Morder!
Killer!
Drapsmann!
Killer.
Mordere!
Killer lion.
En mannevond løve.
Paid killer.
En leiemorder.
Woman killer.
Kvinnemorder!
It's important that we talk, killer to killer.
Vi må snakke som to slåsskjemper.
Lazar a killer?
Lazar en morder?
You're a killer!
Du er morderisk.
OK, OK, killer.
OK, OK, tøffing.
A hired killer.
En leiemorder.
An indiscriminate killer.
En hensynsløs drapsmann.
Spare me, killer.
Spar meg, din morder.
Application site pruritus, application site papules, application site vesicles, application site oedema, application site swelling, application site dryness
Kløe på appliseringsstedet, papler på appliseringsstedet, vesikler på appliseringsstedet, ødem på appliseringsstedet, hevelse på appliseringsstedet, tørrhet på appliseringsstedet
Application site reactions (application site pain, application site pruritus, application site erythema, application site rash, application site irritation)
Reaksjoner på påføringsstedet (smerter på påføringsstedet, kløe på påføringsstedet, erytem på påføringsstedet, utslett på påføringsstedet, irritasjon på påføringsstedet)
Application site urticaria, application site paraesthesia, application site dermatitis, application site hyperaesthesia, application site inflammation, application site reaction, application site irritation, application site bruising, peripheral oedema
Urtikaria på appliseringsstedet, parestesi på appliseringsstedet, dermatitt på appliseringsstedet, hyperestesi på appliseringsstedet, betennelse på appliseringsstedet, reaksjon på appliseringsstedet, irritasjon på appliseringsstedet, blåmerker på appliseringsstedet, perifert ødem
Did I say killer?
Sajeg slåsskjempe?
How about you, killer?
Hva med deg, hardhaus?
'Cause he's a killer.
At han er en morder.
He really a killer?
Er han virkelig en drapsmann?
You're a killer, Hank.
Du er en drapsmann.
He's a killer, Doc.
Han er en drapsmann, doktor.
Than a killer, Physician?
Enn en drapsmann, doktor?
That great cowboy killer.
Den store cowboydreperen?
You want a killer.
Du vil ha en drapsmann.
Buffalo killer number one.
Bøffeldreper nummer en.
Figure like the killer.
Tenk som drapsmannen.
You ain't no killer.
Du er ingen morder.
Oh, you mad killer!
Å, din gale drapsmann!
application
applikasjon
Application site burning, Application site pruritus
Parestesier og dysestesier (hyperestesi, brennende følelse)
Application site pain, application site erythema
Smerter på appliseringsstedet, erytem på appliseringsstedet
Application site pruritus Application site dermatitis
Pruritus på påføringsstedet Dermatitt på påføringsstedet
But that fella's a killer.
Men den karen er en drapsmann.
Virg wasn't the real killer.
Virg var ikke den egentlige drapsmannen.
There were no killer lions.
Det var ingen løver her.
This guy is a killer.
Fyren er en drapsmann.
The kid's a dangerous killer.
Gutten er en farlig drapsmann.
If the killer ran immediately...
Hvis morderen løp øyeblikkelig...
A legal killer for hire.
En lovlig drapsmann som kan leies.
He's a killer. So what?
Han er en drapsmann.
I will find your killer.
Jeg vil finne morderen din, far.
You want a killer, right?
En drapsmann?

 

Related searches: Killer Application - Killer Application For - Killer - Serial Killer - Weed Killer - Killer Whale - Silent Killer - Category Killer - Natural Killer Cells - Killer App -